introspekcja co to znaczy

Definicja Introspekcja. Czym jest Introspekcja - – (z łaciny introspicere) dosłownie znaczy.

Dziś jest Sobota, 14 grudnia 2019.

Imieniny obchodzą: Izydor, Alfred.

Czy przydatne?

Introspekcja Definicja

Co to znaczy INTROSPEKCJA:
Introspekcja - – (z łaciny introspicere) dosłownie znaczy „patrzenie do wewnątrz, obserwowanie i analizowanie własnych stanów psychicznych, myśli, uczuć i motywów. Jej obiektem są świadome treści i mechanizmy. Jako sposób badania używana była w początkach narodzin psychologii. Jej zwolennikami byli wybitni psychologowie polscy –Władysław Witwicki i Mieczysław Kreutz. Pionier psychologii, William Wundt, korzystał z introspekcji, lecz wspartej eksperymentem, do badania wrażeń zmysłowych w swym laboratorium w Lipsku. Później, z perspektywy pozytywizmu zarzucono jej, jako metodzie poznania, subiektywizm, niesprawdzalność, a więc brak możliwości weryfikowania poprzez badacza danych introspekcyjnych, a również deformacje świadomości, a więc zniekształcenia przebiegu mechanizmów psychicznych poprzez fakt ich obserwowania. Introspekcja nie pozwala na uzyskanie wiedzy intersubiektywnie weryfikowalnej i nie daje dostępu do faktycznych przyczyn zachowań. Także jako sposób poznawania siebie introspekcja ma znaczące ograniczenia. Sporo naszych uczuć i motywów jest gdyż niedostępnych introspekcji, ponieważ nieuświadamianych. Dotyczy to zarówno treści zniekształconych obronnie, jak i samowiedzy utajonej. Dick Nisbett i Tim Wilson twierdzą, iż zamiast do realnych przyczyn naszych zachowań przywołujemy w introspekcji pewne – uwarunkowane kulturowo – teorie przyczynowości. W rezultacie mówimy więcej niż faktycznie o sobie wiemy. Co więcej, analizowanie i introspekcyjne wyjaśnianie przyczyn naszych odczuć, postaw i zachowań może w rezultacie doprowadzić do ich zmiany. Kiedy analizujesz, dlaczego kochasz X-a, do prawdziwych przyczyn i tak nie masz dostępu, a uzasadnienia, które przychodzą Ci do głowy, są tak nieprzekonujące, iż możesz zmienić zdanie na temat swych uczuć do pana (pani) X.

Czym jest Introspekcja znaczenie Słownik I .