Notice: Undefined offset: 0 in /home/notorion/domains/core/services/DateFormat.php on line 474
Synergia co to jest

synergia co to znaczy

Definicja Synergia. Czym jest Synergia - – wyraz wywodzi się z grec. syn – a więc wspólnie i ergon.

Dziś jest , 20 stycznia 2019.

Imieniny obchodzą: Sebastian, Fabian.

Czy przydatne?

Synergia Definicja

Co to znaczy SYNERGIA:
Synergia - – wyraz wywodzi się z grec. syn – a więc wspólnie i ergon – a więc dzieło bądź dzia­łanie. Termin ten ma wykorzystanie w wielu dziedzinach: w teorii informacji, ekonomii, energetyce, farmakologii, również w psychologii. Znaczy współdziałanie różnych czynników czy części złożonego układu, wskutek czego pojawiają się nowe właściwości bądź dodatkowe korzyści. Innymi słowami, występujące w okolicy siebie przedmioty układu bądź osoby działają w taki sposób, iż sukces tego działania wskutek ich interakcji jest większy niż gdyby działały osobno. Człowiek jest zdolny do tworzenia układów synergicznych przez generowanie zasad organizacji i współdziałania z innymi osobami i społecznościami. Ruth Benedict, antropolożka, wyróżniła społeczności o wysokiej i niskiej synergii, i twierdziła, iż te pierwsze kierują się przekonaniami, iż dobre współdziałanie z innymi zapewnia efektywną samorealizację, to samo działanie może przynieść korzyści zarówno jednostce, jak i ekipie, a instytucje socjalne wspierają przezwyciężanie przeciwności pomiędzy tym, co osobiste a co socjalne. W społecznościach o wysokiej synergii ceni się prawość, a więc postępowanie zgodne ze społecznymi zasadami. Abraham Maslow, uczeń Benedict i uczestnik jej badań, wykazał, iż ekipy o wysokiej i niskiej synergii różnią się metodą sprawowania przywództwa, jakością stosunku w rodzinie i stosunku męsko-damskich, a nawet wyrażaniem seksualności. Sformułował koncepcję motywacji synergicznej i warunków jej rozwoju. Jego założenia stały się fundamentem opracowanej poprzez Zenona Uchnasta Skali Synergicznej Aktualizacji Siebie.

Czym jest Synergia znaczenie Słownik S .