bodziec co to znaczy

Co to znaczy Bodziec? Czym jest pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo.

Dziś jest Czwartek, 13 grudnia 2018.

Imieniny obchodzą: Łucja, Eugeniusz, Otylia.

Czy przydatne?

Co to jest Bodziec

Definicja Impuls - żadne zjawisko, które może wywołać za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca w fizjologii lub złożony z wielu bodźców prostych. W tym sensie impulsem może być percepowane zachowanie innej osoby, wyraz albo dłuższa wypowiedź, cała przypadek zaznaczona z racji na ważne dla jednostki czynniki etc.Rodzaje bodźców:bodźce bezwarunkowe - wywołują stałą, odziedziczoną specyficzną reakcję bezwarunkową (odruch bezwarunkowy);bodźce warunkowe - wywołują nabytą, wyuczoną reakcję warunkową;bodźce dyskryminacyjne - w paradygmacie warunkowania sprawczego bodźce sygnalizujące dostępność czynnika wzmacniającego, albo będące takim wzmocnieniem;bodźce nowe, bodźce konfliktowe, bodźce znaczne - nieznane jednostce, niejasne albo informujące o znaczeniu sygnału dla jednostki uruchamiają reakcję orientacyjną;bodźce wyzwalające - bodźce przyspieszające wystąpienie reakcji emocjonalnej (na przykład agresji) i ukierunkowujące ją na określony element;bodźce socjalne - bodźce pochodzące od innych ludzi, bądź skojarzone z innymi ludźmi.