empiryzm co to znaczy

Co to znaczy Empiryzm? Czym jest quot;) – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego.

Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019.

Imieniny obchodzą: Dorota, Wilhelm, Łucja.

Czy przydatne?

Co to jest Empiryzm

Definicja Empiryzm (od gr. ἐμπειρία empeiría - "doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, albo w pierwszej kolejności bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelakie idee, teorie i tym podobne są w relacji do nich wtórne.Empiryzm stoi w ostrej sprzeczności z racjonalizmem filozoficznym, który głosi, iż źródłem poznania są właśnie idee, zaś bodźce zmysłowe mają znaczenie drugorzędne.Pierwszym filozofem, który krytykował takie poznanie był Heraklit -niedobrymi świadkami są oczy i uszy ludziom, którzy noszą duszę barbarzyńców.Współczesna koncepcja empiryzmu została wysunięta poprzez Francisa Bacona a następnie rozwinięta poprzez Johna Locke'a, George'a Berkeleya i Davida Hume'a.Można wyróżnić empiryzm metodologiczny, który głosi nieistnienie sądów syntetycznych a priori i empiryzm genetyczny, który głosi, iż umysł ludzki jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych (umysł jako tabula rasa - "nie zapisana tablica"), dopiero doświadczenie bezpośrednio albo pośrednio skutkuje zapełnienie tej pustki sądami. Skrajną postacią empiryzmu genetycznego jest sensualizm, który głosi, iż nie ma niczego w umyśle, czego nie było wpierw w zmysłach. Poglądem przeciwstawnym do empiryzmu genetycznego jest natywizm.Z nurtu "czystego" empiryzmu wykształciło się szereg innych prądów filozoficznych: kantyzm, pozytywizm, pozytywizm logiczny i fenomenologia.Do empirystów należeli:Etienne Bonnot de CondillacPierre CabanisCharles de Bonnet.