funkcjonalizm co to znaczy

Co to znaczy Funkcjonalizm? Czym jest zakładająca, iż mechanizmy psychiczne mają do wypełnienia.

Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019.

Imieniny obchodzą: Dorota, Wilhelm, Łucja.

Czy przydatne?

Co to jest Funkcjonalizm

Definicja Funkcjonalizm to jedna ze szkół psychologicznych zakładająca, iż mechanizmy psychiczne mają do wypełnienia funkcje, które je organizują. Kierunek ten powstał w stanach zjednoczonych ameryki. Pytaniem prowadzącym było dlaczego ludzie robią tak a nie odmiennie? i po co?.Funkcjonaliści próbowali zrozumieć jak określonego rodzaju bodźce prowadzą do określonego rodzaju reakcji.Twórcy:William James: - funkcja świadomości bazuje na tym, że ułatwia dostosowanie zachowania jednostki do jej środowiska, co jest ważne dla jej przeżycia (wpływ teorii Darwina), - świadomość ujawnia się w doświadczeniu a doświadczenie to uczestniczenie w świecie, a nie tylko jego obserwacja, - świadomość to umiejętność do odnoszenia doświadczenia do bieżących sytuacji życiowych, - cechy świadomości: -- zmienność -- twórczość -- selektywność -- jedność. John Dewey: - zadaniem świadomości jest koordynacja pomiędzy organizmem a środowiskiem, - dziedziną świadomości jest myślenie - to jest najpoważniejszy wymiar świadomości, - myśl to odpowiedź organizmu na problemy powiązane z dostosowaniem się do środowiska.James Angel sformułował 3 nakazy funkcjonalizmu- badać mechanizmy umysłowe - badać funkcjonowanie świadomości - badać ogół związków organizmu ze środowiskiem. Wg Angela świadomość jest ciągłym strumieniem, cechą psychiki w nieustanej interakcji ze środowiskiem, i ułatwia człowiekowi przystosowanie do środowiska.Gdy zachowania przystosowawcze powtarzają się, stają się nawykami. Jeśli obserwujemy zespół nawyków danej osoby, możemy przewidzieć jej zachowanie w różnych przypadkach, a nawet całych grup socjalnych. Obiektem badań są nawyki, a sposobem badań obserwacja.