osobowość co to znaczy

Co to znaczy Osobowość? Czym jest adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w.

Dziś jest Środa, 24 kwietnia 2019.

Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleks, Grzegorz.

Czy przydatne?

Co to jest Osobowość

Definicja Osobowość – wewnętrzny mechanizm regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności).Osobowość jest również definiowana jako charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a również sposób wchodzenia z nim w interakcje.Osobowość kształtowana jest poprzez całe życie, szczególnie w momencie dzieciństwa i młodości przez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a również własnej aktywności jednostki. Ważną rolę odgrywają tu także wrodzone cechy biofizyczne.Teorie osobowościRóżnorodne poglądy na konstrukcję osobowości człowieka doprowadziły do stworzenia licznych teorii:Psychodynamiczne Teoria freudowska – w procesie kształtowania osobowości kładzie nacisk na doświadczenie pozyskane w dzieciństwie, popędy biologiczne i relacje z rodzicami; (patrz także psychoanalityczna teoria osobowości);Teorie neopsychoanalityczne – podkreślają znaczenie podstawowych popędów i interakcji socjalnych w kształtowaniu osobowości jednostki. Przedstawiciele: Carl Jung, Alfred Adler, Harry Stack Sullivan, Karen Horney, Erik Erikson;Teorie pola – traktują organizm jako całość, kładąc nacisk na dążenie jednostki do zaspokojenia podstawowego popędu jakim jest popęd samorealizacji. Przedstawiciele: Kurt Goldstein;Teorie czynnikowe – przedstawiają osobowość jako zestaw cech albo charakterystycznych sposobów zachowania, odczuwania, reagowania. Przedstawiciele: Joy Paul Guilford, Raymond Cattell, Hans Eysenck;Teorie uczenia się – podkreślają czynniki sytuacyjne wywołujące określone zachowania i warunki wzmacniające owe zachowania. Przedstawiciele: John Dollard, Neal Miller Teoria uczenia się społecznego – zwraca uwagę na socjalny aspekt kształtowania się osobowości, jest to bodźce i wzmocnienia socjalne. Przedstawiciele: Albert Bandura;Teorie humanistyczne– Abraham Maslow, Carl Rogers, Frederick Perls, Kazimierz Dąbrowski;Teorie systemowe – Milton Erickson, Oscar Ichazo (systemowa teoria osobowości).