seksualność co to znaczy

Co to znaczy Seksualność? Czym jest ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do.

Dziś jest Poniedziałek, 20 maja 2019.

Imieniny obchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn.

Czy przydatne?

Co to jest Seksualność

Definicja Seksualność jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym wymiar biologiczny, psychiczny, społeczno-kulturowy i hedonistyczny. Seksualny potencjał fizjologiczny człowieka ulega kształtowaniu poprzez doświadczenia życiowe.Człowiek jest świadomy własnej seksualności, której hierarchia ważności wymienia się dla niego w zależności od etapu życia, stopnia rozwoju osobowości, sumy doświadczeń życiowych, bogactwa życia wewnętrznego, zmian światopoglądowych, cech osobowości (temperamentu, siły potrzeby seksualnej). Wpływ na wartość seksualności wywiera także całokształt zmian socjalnych - laicyzacja i liberalizacja współczesnych społeczeństw i miejsce wartości powiązanych z seksualnością w systemie aksjonormatywnym (miłość, efekt, sedno życia). W cywilizacji zachodniej postuluje się socjalną akceptację względnej autonomii seksualności, niepoddawanie jej wartościowaniu etycznemu, niewiązanie z wartościami religijnymi.wg Trawińskiej wartości, którym podlega seksualność, to:- wartość witalna, którą definiują stosunki zdrowotne i napędowo-energetyczne, - wartość kulturowa, ukształtowana poprzez tradycję historyczną, - wartość moralna, definiowana poprzez mechanizmy etyczne, prawo i mechanizm obiegowo-informacyjny, - wartość osobista, zależna od samowiedzy i różnych znaczeń form aktywności seksualnej. Związek seksualny, którego formy i głębia zależą od całokształtu osobowości partnerów ma zwrotny wpływ na ich osobowości, co modyfikuje funkcjonowanie w społeczeństwie. Seksualność jest ważnym elementem komunikacji międzyludzkiej, pierwotną metodą komunikacji niewerbalnej, wyrażanej metasygnałami. Akt seksualny wyraża uniwersalne potrzeby człowieka, których komponenty są pożądane we wszystkich stosunkach interpersonalnych, jak atrakcyjność, przywiązanie, zaufanie, akceptację, zaangażowanie, zadowolenie i bezpieczeństwo.Zaburzenia seksualne występują, gdy wrodzona funkcja fizjologiczna ulega zahamowaniu albo zniekształceniu, bądź pozostaje w skrajnej dysharmonii z pozostałymi sferami osobowości człowieka.