świadomość, śmiech, barbiturany, kinezyterapia, hipersomnia

Dziś jest , 24 września 2017.

Imieniny obchodzą: Dora, Teodor, Gerard.

Słownik psychologiczny

 • Co to jest Mania Definicja charakterze zaburzeń afektywnych; zespół objawów, które można podzielić na cztery ekipy:- emocjonalne: nastrój euforyczny
 • Co to jest Rozszczepienie Definicja systemów obronnych, opierający na podzieleniu zewnętrznych obiektów na całkiem dobre i całkiem złe. Osoba pozostająca w kontakcie
 • Co to jest Tanatos Definicja psychoanalizy Freuda jeden z dwóch (w okolicy libida) popędów sterujących naszymi emocjami nazwany popędem śmierci, destrukcji
 • Co to jest Dramatoterapia Definicja angielskiego: drama therapy, psychodrama) to psychoterapia wykorzystująca przedmioty teatru i dramy bazuje na przygotowywaniu
 • Co to jest Zoopsychologia Definicja badająca zachowania zwierząt, działania instynktowne, uczenie się, mechanizmy poznawcze i relacje z otoczeniem.Badania obejmujące
 • Co to jest Tożsamość Definicja jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych
 • Co to jest Akatyzja Definicja opierający na występowaniu:- pobudzenia ruchowego - przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby dotnięte akatyzją nie mogą usiedzieć
 • Co to jest Hipnoza Definicja pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hipnos, a
 • Co to jest Melancholik Definicja chole – żółć; najprawdopodobniej stąd między innymi "czarne myśli") to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym
 • Co to jest Percepcja Definicja interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego
 • Co to jest Trauma Definicja nagły uraz (szok), który może wywołać zaburzenia somatyczne i psychiczne.regularnie w konsekwencji intensywnej emocji albo urazu
 • Co to jest Mikroekspresja Definicja Zdarzenie odkryte i opisane poprzez Paula Ekmana przy okazji badania wyrazów mimicznych. To jest bardzo krótko trwająca
 • Co to jest Psychotyczność Definicja cechę osobowości o charakterze psychotycznym, psychopatycznym albo schizofrenicznym. Za wymiar przeciwny psychotyczności można
 • Co to jest Frustracja Definicja związanych z niemożnością realizacji potrzeby albo osiągnięciu określonego celu. Czasem frustrację definiuje się jako każdą
 • Co to jest Optymizm Definicja pesymizmu. Podkreśla relacja do życia gdzie świat postrzegamy w pierwszej kolejności jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego
 • Co to jest Tik Definicja mimowolny ruch określonej części ciała (na przykład mruganie powieką, marszczenie czoła, zaciskanie pięści). Powstaje przeważnie
 • Co to jest Lobotomia Definicja leukotomia, zwana popularnie lobotomią albo lobotomią czołową — „zabieg” neurochirurgiczny opierający na przecięciu włókien
 • Co to jest Inkubacja Definicja mechanizmów myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości przetwarzane są poprzez umysł również na
 • Co to jest Biofeedback Definicja zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne
 • Co to jest Racjonalizacja Definicja rozum) - w psychologii jeden z systemów obronnych - z pozoru racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy
 • Co to jest Wais Definicja Scale - test inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę
 • Co to jest Asertywność Definicja oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania i bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i
 • Co to jest Projekcja Definicja wyrzucać przed siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań
 • Co to jest Echolalia Definicja zwrotów wypowiedzianych poprzez inne osoby albo zasłyszanych na przykład w telewizji. Zdarza się również, iż osoba chora na
 • Co to jest Fuga Definicja zaburzenie nerwicowe, gdzie występują ucieczkowe działanie impulsywne.Rzadko występuje w formie tak zwany zamroczenia jasnego
 • Co to jest Asymilacja Definicja zewnętrznego do już ukształtowanych struktur poznawczych, mechanizm aktualny we wszystkich okresach rozwoju intelektualnego
 • Co to jest Reaktancja Definicja psychicznego) stworzona została poprzez Jacka Brehma w 1966r. Reaktancja psychologiczna to jest dążenie do przywracania wolności
 • Co to jest Mobbing Definicja powtarzające się poprzez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą pracownika.Mobbing zwykle ma na celu albo
 • Co to jest Defektologia Definicja pedagogiki, ściśle pedagogiki terapeutycznej (leczniczej), jednym z działów pedagogiki rewalidacyjnej, będącej częścią pedagogiki
 • Co to jest Dekompensacja Definicja adaptacyjnych systemów jednostki w obliczu przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, nie mniej jednak w jej
 • Co to jest Panika Definicja mocnym natężeniu. Regularnie towarzyszą mu zaburzenia funkcji wegetatywnych. Napady paniki towarzyszą niektórym zaburzeniom
 • Co to jest Urojenia Definicja opierające na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelaką argumentację i podtrzymywane mimo obecności
 • Co to jest Funkcjonalizm Definicja psychologicznych zakładająca, iż mechanizmy psychiczne mają do wypełnienia funkcje, które je organizują. Kierunek ten powstał w
 • Co to jest Libido Definicja łaciny żądza) ─ psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu mająca na celu zaspokojenie potrzeby
 • Co to jest Choleryk Definicja żółć go zalewa") – synonim flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji
 • Co to jest Bulimia Definicja żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się.Historia pojęciaEtymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie
 • Co to jest Anoreksja Definicja greckiego an - brak, pozbawienie, orexis - apetyt Anorexia nervosa) - dolegliwość cywilizacyjna polegająca na utracie wagi
 • Co to jest Acedia Definicja „brak troski o własny byt i istnienie, obojętność” od kēdía - "troska") – w teologii wypalenie religijne, apatia
 • Co to jest Generalizacja Definicja psychologii — reagowanie (bez uczenia) na podobny impuls poprzez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców
 • Co to jest Choreoterapia Definicja arteterapia muzyczno-ruchowa – leczenie przez taniec w ekipie.Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe
 • Co to jest Adrenalina Definicja Epinefryną, nazwa systematyczna: 4-[1-hydroksy-2-(metyloamino)etylo]benzeno-1,2-diol, wzór sumaryczny: C9H13NO3, ATC: C 01 CA 24
 • Co to jest Iluminacja Definicja acha!". W psychologii poznawczej ;zdarzenie pojawienia się w umyśle gotowego rozwiązania danego problemu po okresie
 • Co to jest Gestalt Definicja stanowiła zaproponowaną przed II wojną światową w Niemczech teorię percepcji, alternatywną do innych znanych i akceptowanych
 • Co to jest Zaprzeczanie Definicja systemów obronnych znanych w psychologii i psychoanalizie, pokrewny wyparciu.Zaprzeczanie to fałszowanie obrazu teraźniejszości
 • Co to jest Represja Definicja odpierać, odpychać, tłumić) lub wyparcie to jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.to jest usuwanie ze świadomości
 • Co to jest Zadowolenie Definicja satysfakcji, pełnej afirmacji stanu rzeczy. Może prowadzić do uczucia szczęścia. Zadowolenie nie objawia się stanem euforii, nie
 • Co to jest Behawioryzm Definicja albo behaviour - zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, w pierwszej kolejności w stanach
 • Co to jest Kompleks Definicja wyobrażeń silnie skojarzonych z pewną inną istotną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która zazwyczaj bywa wyparta ze
 • Co to jest Agresja Definicja w psychologii ustalenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej
 • Co to jest Obsesja Definicja wyrażający się występowaniem irracjonalnych myśli i impulsów, którym towarzyszy przekonanie o ich niedorzeczności i chęć
 • Co to jest Depresja Definicja zaburzenie psychiczne charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować:- objawy emocjonalne: obniżony nastrój
 • Co to jest Abstynencja Definicja powstrzymywanie się od:zażywania substancji uzależniających (na przykład alkoholu, narkotyków, papierosów)albo w razie
 • Co to jest Bezsenność Definicja subiektywne zaburzenia powiązane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym albo
 • Co to jest Fiksacja Definicja Jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych systemów przystosowania (myśli
 • Co to jest Nastrój Definicja dłuższy moment zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak także możliwe
 • Co to jest Trans Definicja się zawężoną świadomością i pomniejszoną wrażliwością na bodźce. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności
 • Co to jest Jaźń Definicja się struktura psychiczna człowieka. Jest odpowiedzialna za przepływ energii z części świadomej do nieświadomej i odwrotnie
 • Co to jest Homofobia Definicja quot; i "fobia") - lęk przed zetknięciem się z osobami o orientacji homoseksualnej, wstręt, niechęć, nienawiść wobec
 • Co to jest Katapleksja Definicja nieuleczalna dolegliwość mózgu, objawiająca się stratą napięcia mięśniowego, która stanowi kluczowy symptom narkolepsji. Osoby
 • Co to jest Chromoterapia Definicja kolorami.Może bazować na:- bezpośrednim naświetlaniu przez ekran w odpowiednim kolorze, - przebywaniu w otoczeniu danych kolorów
 • Co to jest Euforia Definicja samopoczucia z tendencją do śmiechu, płytkiej wesołości i dowcipkowania, doznawany nawet pomimo rzeczywistych niedomagań
 • Co to jest Regresja Definicja zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Powrót ten może także objawiać się na płaszczyźnie
 • Co to jest Charakter Definicja właściwość, wizerunek albo cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę od innych tego samego rodzaju, na
 • Co to jest Uwaga Definicja mechanizmów poznawczych odpowiedzialnych za:- utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych
 • Co to jest Abulia Definicja symptom kliniczny pod postacią zaburzenia aktywności, opierający na chorobliwym niedostatku albo braku woli, który przejawia się
 • Co to jest Id Definicja modelu psychoanalitycznym, w okolicy ego i superego.Id jest rodzajem brzucha matki (aczkolwiek piękna, to tylko metafora), gdzie
 • Co to jest Nawyk Definicja zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się wskutek ćwiczenia (raczej poprzez powtarzanie).W
 • Co to jest Smutek Definicja odczuwająca smutek odbiera go przeważnie jako zdarzenie niekorzystne. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy
 • Co to jest Borderline Definicja pogranicznym zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na
 • Co to jest Out Acting Definicja zachowań, gdzie przez działanie wyrażane są bezpośrednio nieuświadomione impulsy. Dlatego można uniknąć uświadomienia sobie
 • Co to jest Seksualność Definicja funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych
 • Co to jest Uzależnienie Definicja wykonywania jakiejś czynności albo zażywania jakiejś substancji. W praktyce ustalenie to posiada kilka znaczeń.Rodzaje
 • Co to jest Charakteropatia Definicja charakteropathia) zmiany osobowości typu psychopatycznego, wyrażające się w odchyleniach charakterologicznych, na przykład
 • Co to jest Flynna Efekt Definicja przyrost ilorazu inteligencji obserwowany od początku XX wieku w państwach kultury zachodniej. Udowodnione poprzez
 • Co to jest Uprzedzenie Definicja na odrzucaniu czegoś albo kogoś bez racjonalnych przesłanek.Uprzedzenie do kogoś albo czegoś występuje wówczas, gdy jednostka
 • Co to jest Kompensacja Definicja równoważenie) - jeden z systemów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji.to jest wynagradzanie siebie za braki albo
 • Co to jest Psychometria Definicja metria - miara) - dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na
 • Co to jest Depersonalizacja Definicja własnej tożsamości. Osoba czuje, iż nie jest sobą, czuje, iż jest obca dla siebie, wymieniła się. Może pojawić się poczucie
 • Co to jest Dysgrafia Definicja całkowita strata zdolności pisania, wywołana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego albo zaburzeniami ośrodkowych
 • Co to jest Lezja Definicja celu doświadczalnym) uszkodzenie narządu albo tkanki.Lezją może być nazwana zmiana nadżerkowa, owrzodzenie, zanikowe zmiany
 • Co to jest Imprinting Definicja wdrukowanie, wpojenie) to definicja określające utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt bodźca wzrokowego, dotykowego albo
 • Co to jest Cecha Definicja charakterystyczna dla jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach, ma
 • Co to jest Wzmocnienie Definicja częstotliwości danej reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania
 • Co to jest Habituacja Definicja zjawiskiem neurologicznym występującym w układzie nerwowym w razie wielokrotnego występowania tego samego bodźca. Odpowiedź
 • Co to jest Psychastenia Definicja powiązane z nerwicą natręctw. Chorzy nie umieją sprecyzować swoich uczuć (ambiwalencja) albo wypracować swojego zdania na pewien
 • Co to jest Urofilia Definicja kontakt z moczem partnera jest źródłem podniecenia seksualnego. Czynnikiem podniecającym może być lub oddawanie moczu na partnera
 • Co to jest Gniew Definicja niepowodzenie albo wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnymGniew wyrażany jest spontanicznie: krzykiem, gestami
 • Co to jest Masochizm Definicja preferencji seksualnych, gdzie jednostka odczuwa podniecenie seksualne w przypadkach, kiedy zadawany jest jej fizyczny i
 • Co to jest Winy Poczucie Definicja powstający w wypadku uświadomienia sobie popełnienia czynu prawnie lub moralnie niedozwolonego. Powiązane jest zazwyczaj z chęcią
 • Co to jest Wiktymologia Definicja ofiarami przestępstw i badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, w szczególności ustaleniem czynników tworzących podatność na
 • Co to jest Ingracjacja Definicja cudze łaski"), to metoda manipulacji, działanie mające na celu zdobycie sympatii (wytworzenie pozytywnej postawy).Różne są
 • Co to jest Muzykoterapia Definicja rozwijająca się, została podzielona z racji na metody jej wykonywania na następujące rodzaje: - kliniczno-diagnostyczna : w
 • Co to jest Hebefrenia Definicja zdezorganizowana - to podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się w pierwszej kolejności niespójnością, absurdalnością
 • Co to jest Empiryzm Definicja quot;doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, albo w pierwszej
 • Co to jest Neuropsychologia Definicja i praktyczna zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących pomiędzy tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi, raczej
 • Co to jest Fantazja Definicja pochodzące z języka psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz gdzie w sposób jawny albo ukryty osoba spełna własne
 • Co to jest Parafilia Definicja zaburzenie preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania
 • Co to jest Patopsychologia Definicja pathopsychology), odmiennie psychologia zaburzeń, psychopatologia to tematyka psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych
 • Co to jest Samorealizacja Definicja samoaktualizacja – w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, mechanizm
 • Co to jest Samokontrola Definicja swoich emocji i zachowań. Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj
 • Co to jest Derealizacja Definicja otaczający nas świat nie jest rzeczywisty. Świat jawi się osobie jako zmieniony, odrealniony, oddalony, jak ze snu. Objaw ten
 • Co to jest Stupor Definicja zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; w mniej
 • Co to jest Empatia Definicja w psychologii umiejętność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna), zdolność przyjęcia ich metody
 • Co to jest Odzwierciedlanie Definicja psychoterapeutyczna, która bazuje na przedstawianiu pacjentowi treści którą wnosi. Terapeuta odzwierciedla słowa i zachowanie
 • Co to jest Zwlekanie Definicja systemów obronnych znanych w psychologii.to jest odsuwanie w okresie działań, o których wiemy, iż musimy je podjąć. Dlatego
 • Co to jest Migrena Definicja ból głowy, pojawiający się najczęściej w momencie dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia
 • Co to jest Wrażenie Definicja najwyższym stopniu fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka.Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata
 • Co to jest Narcyzm Definicja narcyzm uznaje się za zaburzenie osobowości (DSM IV), jednakże w ICD-10 nie jest zaznaczony jako odrębna jednostka nozologiczna
 • Co to jest Hipochondria Definicja nerwicowego zaburzenia hipochondrycznego. Dominującą właściwością tego zaburzenia jest stałe przekonanie o istnieniu co najmniej
 • Co to jest Tat Definicja z bardziej znanych testów projekcyjnych stworzony poprzez Henry'ego Murraya. W wersji podstawowej złożona jest z trzech
 • Co to jest Deindywiduacja Definicja socjalnej strata zwykłej kontroli nad swoim zachowaniem. Prowadzi to do w miarę większej impulsywności i grozi patologicznością
 • Co to jest Katalepsja Definicja kataleptyczny - specyficzne zesztywnienie mięśni, połączone z zastyganiem postawy ciała i położeniu kończyn i wygięciu szyi
 • Co to jest Bodziec Definicja wywołać za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty
 • Co to jest Asocjacjonizm Definicja atomistyczna - zapoczątkowana w XIX wieku w filozofii angielskiej.główną tezą psychologii asocjacjonistycznej to jest, iż
 • Co to jest Nienawiść Definicja niechęci wobec kogoś albo czegoś, połączone z pragnieniem aby przedmiot nienawiści spotkało coś złego.Nienawiść bywa
 • Co to jest Ego Definicja moi) jest jedną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy superego i id. Rola Ego Ego wytwarza się gdyż
 • Co to jest Hiperseksualność Definicja ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba uprawiania stosunków płciowych, przesłaniająca inne potrzeby człowieka. U kobiet
 • Co to jest Dysforia Definicja który bazuje na wyolbrzymianiu pewnych sytuacji i innych bodźców, co skutkuje złość albo wręcz agresję chorego. Ogólna drażliwość
 • Co to jest Psychologia Definicja i λόγος logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących
 • Co to jest Lateralizacja Definicja stronność" - asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu
 • Co to jest Załamanie Definicja objawiający się całkowitym brakiem nadziei i wszelkiej chęci do życia. Regularnie występuje on po dramatycznym wydarzeniu, na
 • Co to jest Katatonia Definicja objawiające się bardzo niskim poziomem aktywności ruchowej (stupor, osłupienie) albo nadmiarem aktywności ruchowej (furor), nie
 • Co to jest Parasomnia Definicja nieprzewidywalnych i regularnie gwałtownych zachowaniach w trakcie snu. Nazwa wywodzi się ze zbitki grecko-łacińskiej - "
 • Co to jest Odwarunkowanie Definicja mechanizm odwrotny do warunkowania. Bazuje na powtarzaniu treningu bez wzmocnień aż do zaniknięcia reakcji.Na odporność reakcji
 • Co to jest Dda Definicja angielskiego: ACoA albo ACA - Adult Children of Alcoholics) - ekipy wsparcia wyrosłe z ruchu AA. Opierają się na założeniu, iż
 • Co to jest Introspekcjonizm Definicja introspekcyjna to metoda zbierania danych, rozwijana poprzez XIX–wiecznych psychologów, między innymi Wundta, kładąca nacisk na
 • Co to jest Osobowość Definicja regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym
 • Co to jest Autosugestia Definicja prace nad ograniczajacymi przekonaniami osoby ją stosującej. Bazuje na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co skutkuje
 • Co to jest Genogram Definicja transgeneracyjnych w rodzinie, podobny do drzewa genealogicznego. Ilustruje związki i stosunki pomiędzy krewnymi i istotne daty z
 • Co to jest Hipersomnia Definicja przejawiające się nadmierną sennością. Start hipersomnii przypada zazwyczaj na późną fazę wieku pokwitania albo inicjalną
 • Co to jest Kinezyterapia Definicja leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Fundamentem tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem
 • Co to jest Barbiturany Definicja kolokwialna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, używanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne
 • Co to jest Śmiech Definicja słowem twarzy, powstałym poprzez napięcie mięśni w pierwszej kolejności w okolicach kącików ust, ale także wokół oczu. Śmiech
 • Co to jest Świadomość Definicja jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku

Porady i definicje od psychologa

Co to znaczy w psychologii? Co to jest za zachowanie?

Czym jest Świadomość, Śmiech, Barbiturany, Kinezyterapia, Hipersomnia, Genogram, Autosugestia, Osobowość, Introspekcjonizm, Dda, Odwarunkowanie, Parasomnia, Katatonia znaczenie.

Co to jest Świadomość, Śmiech, Barbiturany, Kinezyterapia, Hipersomnia wyjaśnienie.