co to znaczy

Definicja By pisownia. Jak jest poprawnie By? PISOWNIA. I. Cząstki -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście.

Dziś jest Środa, 20 marca 2019.

Imieniny obchodzą: Anatol, Aleksandra, Klaudia.

Czy przydatne?

Definicja By

Co to jest BY: PISOWNIA. I. Cząstki -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście piszemy łącznie: 1) z osobowymi formami czasowników, np. miałbym, poznałabyś, znalazłby, widzielibyśmy, poradzilibyście; 2) z osobowymi formami czasowników, użytymi w funkcji bezosobowej, np. należałoby, wydawałoby się, chciałoby się; 3) z partykułami: ani, bodaj, czy, czyż, gdzież, niech, niechaj, nuż, oby, np. czyżbym, czyżbyś, czyżby, czyżbyśmy, czyżbyście; niechbym, niechbyś, niechby, niechbyśmy, niechbyście itd.; 4) ze spójnikami, np. ażebym, jakbyś, jeślibyście, zaśbym, żebyś; 5) w wyrazach porównawczych: jakby, jakoby, niby. II. Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście piszemy rozłącznie: 1) po nieosobowych formach czasownika to znaczy: 1a) po bezokolicznikach, np. wymyślić by (trzeba coś), porozmawiać byśmy (chcieli); 1b) po wyrazach używanych w funkcji czasowników (tzw. czasownikach niewłaściwych, np.: można niepodobna trzeba warto, wolno), np. można by (to powiedzieć), warto by (odwiedzić znajomych); 1c) po formach czasownika zakończonych na -no, -to, np. powiedziano by (nam o tym), kupiono by (to); 1d) po wyrazach: winien, powinien, np. winien byś (mu to), powinni byśmy (porozmawiać o tym); 2) po zaimkach przysłownych, tzn. takich wyrazach, jak: dlaczego, dlatego, dokąd, dopóki, dopóty, dotąd, gdzie, jak (w jaki sposób), kiedy, którędy, odkąd, odtąd, skąd, stąd, stamtąd, tak "w taki sposób", tam, tamtędy, wtedy, np. dlaczego byśmy (nie mogli tego zrobić?); którędy by (pojechać). UWAGI: Cząstkę -by zapisujemy oddzielnie z zaimkami przysłownymi, natomiast spójniki i partykuły z tą cząstką zapisujemy łącznie, np. gdzież by || gdzieżby, jak by || jakby, jakkolwiek by || jakkolwiekby.

Czym jest By znaczenie w Poprawnia pisownia B .