łˇcznik co to znaczy

Definicja ŁˇCznik pisownia. Jak jest poprawnie ŁˇCznik? Łącznika używamy: 1) Zapisując przedrostki.

Dziś jest Czwartek, 17 stycznia 2019.

Imieniny obchodzą: Marian, Antoni, Jan.

Czy przydatne?

Definicja ŁˇCznik

Co to jest ŁˇCZNIK: Łącznika używamy: 1) Zapisując przedrostki oraz partykułę nie- z nazwami własnymi (nazwiskami, nazwami narodowości, nazwami państw itp.), np. eks-Francuz, post-Jugosławia super-Polak 2) Zapisując nazwy miejscowości typu Bielsko-Biała tzn. takie, które składają się z dwu członów rzeczownikowych oznaczających dwie względem siebie administracyjnie równorzędne miejscowości, np. Jaworzno-Szczakowa Kędzierzyn-Koźle. 3) Zapisując nazwiska złożone. W nazwiskach tego typu oba człony są względem siebie równorzędne, np. Pawlikowska-Jasnorzewska Skłodowska-Curie. Odnosi się to także do wypadków, kiedy jeden z członów nazwiska jest pseudonimem lub herbem, np. Grot- -Rowecki, Dołęga-Mostowicz. 4) Zapisując przymiotniki typu biało-czerwony, które są złożone z dwóch lub więcej członów równorzędnych znaczeniowo, np. flaga niebiesko-biało-czerwona (niebieska biała i czerwona), słownik polsko-słowacko-czeski (polski, słowacki i czeski). PRZYMIOTNIKI ZŁOŻONE. 5) Zapisując połączenia z członami niby-, quasi-, np. niby-barok, niby-ludowy, quasi-nauka quasi-fizyczny. UWAGI: niby w terminach przyrodniczych pisze się łącznie, np. nibyliść, nibynóżki, nibyjagoda. 6) Zapisując pary wyrazów występujących zawsze razem, np. czary-mary, łapu-capu, raz-dwa "szybko". 7) Zapisując wyrażenia w których występują dwa przymiotniki złożone (lub więcej), mające identyczny drugi człon, np. wyrazy jedno- i dwusylabowe, kredyty krótko- i długoterminowe. 8) Zapisując wyrazy złożone z liczbą w pierwszej części, np. 50-złotowy, XXV-lecie, 25-lecie, 80- -letni. UWAGI: Jeśli liczebnik zapisujemy cyfrą, nie dopisujemy do niego końcówki, piszemy więc np. w 1. rzędzie, w 70. roku życia dzieci od lat 7. BŁĘDY: Pisownia typu w !1-szym rzędzie, w !70-tym roku życia dzieci od lat !7-miu. 9) Zapisując wyrazy utworzone od skrótowców, aby zaznaczyć granicę między podstawą słowotwórczą a przyrostkiem, np. SLD-owski, PS-lowiec, (możliwe też eseldowski, peeselowiec). 10) Zapisując wyrazy złożone z liczebnika pół i rzeczownika będącego nazwą własną, np. pół-Polak, pół-Francuzka. Jeśli dwa wyrazy z cząstką pół służą nazwaniu jednego stanu rzeczy (w tym wypadku głównie jednej osoby), nie stosujemy łącznika np. pół Amerykanin, pół Europejczyk

Czym jest Łˇcznik znaczenie w Poprawnia pisownia L .