dzień dziennik ustaw co to znaczy

Dzień, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzielnice Miast., Dzielnice Krajów., Dzielenie.

Dziś jest Poniedziałek, 20 maja 2019.

Imieniny obchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn.

Jak jest poprawnie D

 • Co to znaczy Debel Definicja DB. debla lm D. debli a. deblów
 • Co to znaczy Długopis Definicja D. długopisu. BŁˇD: !długopisa
 • Co to znaczy Drzewa Definicja ROŚLINY
 • Co to znaczy Dywan Definicja D. dywanu. BŁˇD: D. !dywana
 • Co to znaczy Dioda Definicja lm D. diod
 • Co to znaczy D Definicja to skrót wyrazu dopełniacz
 • Co to znaczy Daleki Definicja forma mos. dalsi, st. wyż. dalszy. BŁˇD: !bardziej daleki
 • Co to znaczy Diler Definicja dealer
 • Co to znaczy Długowieczny Definicja forma mos. długowieczni, st. wyż. bardziej długowieczny
 • Co to znaczy Dogodny Definicja st. wyż. dogodniejszy a. bardziej dogodny
 • Co to znaczy Dominikanin Definicja DB. dominikanina lm M. dominikanie, DB. tych dominikanów. BŁĘDY: 1) lp M. dominikan. 2) lm DB. tych dominikan
 • Co to znaczy Dopiero Definicja gdy SPÓJNIKI ZŁOŻONE
 • Co to znaczy Doza Definicja lm D. doz a. dóz
 • Co to znaczy Dwa Definicja liczebnik główny, rodz. mos. M. dwaj a. dwóch, a. dwu, DCBMs. dwóch a. dwu, N. dwoma rodz. męs. nieoos. i nij.: MB. dwa DCMs. dwóch a. dwu
 • Co to znaczy Dwadzieścia Definicja dwadźeśća] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dwudziestu, N. dwudziestu a. dwudziestoma rodz. nmos.: MB. dwadzieścia DCMs. dwudziestu
 • Co to znaczy Dwoje Definicja LICZEBNIKI ZBIOROWE
 • Co to znaczy Dziewięćset Definicja dźewjeńćset, pot. dźewjeńćset] to liczebnik główny, rodz. mos. dziewięciuset (we wszystkich przypadkach gramatycznych), rodz. nmos.: MB
 • Co to znaczy Dźwignia Definicja DCMs. dźwigni, lm D. dźwigni. BŁˇD: lm D. !dźwigien
 • Co to znaczy Dżdża Definicja deszcz, lm M. dżdże, D. dżdży. UWAGI: Forma dżdżu to dopełniacz liczby pojedynczej rzeczownika deżdż, który współcześnie ma formę deszcz
 • Co to znaczy Dorsz Definicja lm MB. dorsze, D. dorszy (możliwe też dorszów
 • Co to znaczy Dratwa Definicja lm D. dratw a. dratew. BŁˇD: !ten dratew
 • Co to znaczy Dunaj Definicja to rzeka w Europie, DMs. Dunaju, C. Dunajowi, N. Dunajem - dunajski
 • Co to znaczy Dwója Definicja DCMs. dwói [wym. dwuji], lm D. dwój. BŁˇD: [wym. dwu-i
 • Co to znaczy Drogi Definicja st. wyż. droższy, forma mos. drodzy
 • Co to znaczy Dres Definicja D. dresu. UWAGI: Mówimy: chodzić w dresie a. chodzić w dresach, spodnie od dresu a. spodnie od dresów
 • Co to znaczy Doyle Definicja Conan Doyle [wym. artur konan dojl] to pisarz angielski (1859-1930), DB. Arthura Conan Doyle´a C. Arthurowi Conan Doyle´owi, N. Arthurem
 • Co to znaczy Dożynki Definicja bez lp, D. dożynek BŁˇD: D. !dożynków
 • Co to znaczy Dziewięćdziesiąt Definicja dźewjeńdźeśont] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dziewięćdziesięciu, N. dziewięćdziesięciu a. dziewięćdziesięcioma rodz. nmos.: MB
 • Co to znaczy Dr Definicja wyrazu doktor. UWAGI: 1a) Zapisujemy go w mianowniku liczby pojedynczej bez kropki, stawiamy zwykle przed imieniem i nazwiskiem lub przed
 • Co to znaczy Dr Hab Definicja wyrażenia doktor habilitowany. UWAGI: 1a) Zapisujemy go w mianowniku liczby pojedynczej z kropką po drugim członie, stawiamy zwykle przed
 • Co to znaczy C\. Dr H Definicja wyrażenia łacińskiego doctor honoris causa [wym. doktor honoris kał-za]. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropkami po drugim i trzecim członie
 • Co to znaczy Dr Med Definicja wyrażenia doktor medycyny. UWAGI: 1a) Zapisujemy go w mianowniku liczby pojedynczej z kropką po drugim członie, stawiamy zwykle przed
 • Co to znaczy Dramatyczny Definicja dramatyczni, st. wyż. dramatyczniejszy a. bardziej dramatyczny. BŁˇD: Używanie słowa w znaczeniu bardzo, znacząco, radykalnie , np
 • Co to znaczy Drań Definicja lm M. ci dranie, ekspr. te dranie, D. drani (możliwe też draniów
 • Co to znaczy Drapieżca Definicja wym. drapjeszca drapjesca], M. drapieżcy, DB. drapieżców
 • Co to znaczy Drapnąć Definicja wym. drapnołem], drapnął [wym. drapnoł], drapnęła [wym. drapneła], drapnęliśmy [wym. drapneliśmy]. BŁĘDY: !drapnęłem, !drapłem, !drapła
 • Co to znaczy Drób Definicja to ptactwo domowe, D. drobiu, bez lm
 • Co to znaczy Drugi Definicja drudzy. UWAGI: 1) Wyraz zapisujemy całym wyrazem albo cyfrą arabską z kropką (rzadziej rzymską bez kropki), np. drugi a. 2. dzień zawodów
 • Co to znaczy Druh Definicja lm M. ci druhowie, pot. (z ekspresją) te druhy, DB. druhów. dh
 • Co to znaczy Drzewce Definicja wym. d-żefce, dż-żefce], D. drzewca C. drzewcu, B. drzewce, N. drzewcem, Ms. drzewcu, lm MB. drzewca D. drzewc. BŁˇD: [wym. dżewce
 • Co to znaczy Drzewo Definicja wym. d-rzewo, dż-żewo], lm D. drzew. BŁˇD: [wym. dżewo
 • Co to znaczy Ds Definicja to skrót wyrażenia do spraw. BŁˇD: pisownia !d/s
 • Co to znaczy Dubbing Definicja wym. dabi-k], D. dubbingu [wym. dabi-gu], zwykle bez lm
 • Co to znaczy Dublin Definicja dablin a. dublin] to stolica Irlandii, D. Dublina (możliwe też Dublinu), C. Dublinowi, N. Dublinem, Ms. Dublinie - dublińczyk, dublinka
 • Co to znaczy Duet Definicja wym. du-et], D. duetu. BŁˇD: [wym. dułet
 • Co to znaczy Dumas Definicja Aleksander Dumas, ojciec [wym. ~ düma dima] to pisarz francuski (1802-1870), DB. Aleksandra Dumasa [wym. Dümasa Dimasa], C. Aleksandrowi
 • Co to znaczy Duży Definicja duzi, st. wyż. większy. UWAGI: Mówimy pisać coś dużą literą a. pisać od dużej litery, w języku potocznym pisać z dużej litery. BŁˇD
 • Co to znaczy Dwóchsetlecie Definicja lm D. dwóchsetleci (możliwe też dwusetlecie). BŁĘDY: formy !dwieścielecie, !dwustulecie
 • Co to znaczy Dwór Definicja D. dworu. BŁĘDY: wyrażenia !na dworzu, !po dworzu, DOBRZE: na dworze, po dworze
 • Co to znaczy Dzień Dobry Definicja Mówimy dzień dobry pani, dzień dobry panu, ale: dzień dobry, panie dyrektorze (w języku potocznym dopuszczalne też panu dyrektorowi); dzień
 • Co to znaczy Dziesiątek Definicja rzeczownik oznaczający okres 10 lat, D. dziesiątka lm MB. dziesiątki, D. dziesiątków. UWAGI: 1) Mówimy: Stulecie obejmuje dziesięć
 • Co to znaczy Dziesiątka Definicja rzeczownik występujący w wielu znaczeniach, np. liczba 10; rzecz oznaczona numerem 10; grupa dziesięciu osób lub przedmiotów; moneta o
 • Co to znaczy Dziesięć Definicja dźeśeńć] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dziesięciu, N. dziesięciu a. dziesięcioma rodz. nmos.: MB. dziesięć, DCMs. dziesięciu, N
 • Co to znaczy Dziewięć Definicja dźewjeńć] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dziewięciu, N. dziewięciu a. dziewięcioma rodz. nmos.: MB. dziewięć, DCMs. dziewięciu, N
 • Co to znaczy Dziewiętnaście Definicja dźewjetnaśće] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dziewiętnastu, N. dziewiętnastu a. dziewiętnastoma rodz. nmos.: MB. dziewiętnaście
 • Co to znaczy Dzięki Definicja ki] to przyimek łączący się z rzeczownikiem w celowniku, tworzy wyrażenia oznaczające dodatnią przyczynę czegoś. BŁĘDY: 1) [wym. dźeńki
 • Co to znaczy Dziki Definicja forma mos. dzicy, st. wyż. dzikszy a. bardziej dziki
 • Co to znaczy Dziobnąć Definicja dziobnąłem [wym. dźobnołem], dziobnął [wym. dźobnoł], dziobnęła [wym. dźobneła], dziobnęliśmy [wym. dźobneliśmy]. BŁĘDY: !dziobnęłem
 • Co to znaczy Dzisiaj Definicja wym. dźiśaj]. BŁˇD: [wym. dźiśej
 • Co to znaczy Dziwny Definicja forma mos. dziwni, st. wyż. dziwniejszy. BŁˇD: !bardziej dziwny
 • Co to znaczy Dzurp\. Dzu A Definicja od Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, rodz. męs., nieodm. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropek 2) Odczytujemy jako całe wyrażenie. 3
 • Co to znaczy Dźgnąć Definicja wym. dźgnołem], dźgnął [wym. dźgnoł], dźgnęła [wym. dźgneła], dźgnęliśmy [wym. dźgneliśmy]. BŁĘDY: !dżgnąć, !dźgnęłem, !dźgłem, !dźgła
 • Co to znaczy Dźwignąć Definicja dźwignąłem [wym. dźwignołem], dźwignął [wym. dźwignoł], dźwignęła [wym. dźwigneła], dźwignęliśmy [wym. dźwigneliśmy]. BŁĘDY: !dźwignęłem
 • Co to znaczy Dżudok Definicja a. judok [wym. dżudok], lm M. ci dżudocy a. judocy, ekspr. te dżudoki a. judoki. BŁĘDY: [wym. d-żudok, dżżudok]. dżudoka; dżudowiec
 • Co to znaczy Dżudoka Definicja wym. dżudoka], rodz. męs., M. ci dżudocy a. judocy, ekspr. te dżudoki a. judoki. BŁˇD: [wym. d-żudoka dżżudoka]. dżudok; dżudowiec
 • Co to znaczy Dżudowiec Definicja judowiec [wym. dżudowjec] to potoczne określenie dżudoki, lm M. dżudowcy a. judowcy, DB. dżudowców a. judowców. BŁĘDY: [wym. d-żudowjec
 • Co to znaczy Dżul Definicja wym. dżul] to jednostka fizyczna D. dżula B. dżul, pot. dżula lm D. dżuli (możliwe też dżulów). BŁĘDY: [wym. d-żul, dżżul]. joule
 • Co to znaczy Dżungla Definicja wym. dżu-gla możliwe też dżungla], DCMs. oraz lm D. dżungli. BŁˇD: [wym. d-żu-gla dżżu-gla
 • Co to znaczy Doba Definicja lm D. dób
 • Co to znaczy Dżem Definicja wym. dżem], D. dżemu. BŁĘDY: [wym. d-żem, dż-żem
 • Co to znaczy Dżentelmen Definicja dżentelmen, pot. dżentelmen], D. dżentelmena [wym. dżentelmena], lm M. dżentelmeni [wym. dżentelmeni]. BŁĘDY: [wym. d-żentelmen
 • Co to znaczy Dżez Definicja jazz
 • Co to znaczy Dżezmen Definicja jazzman
 • Co to znaczy Dżezowy Definicja jazzowy
 • Co to znaczy Dżin Definicja gin
 • Co to znaczy Dżingiel Definicja D. dżingla lm MB. dżingle. BŁˇD: pisownia !jingiel
 • Co to znaczy Dżins Definicja wym. dżins] to tkanina D. dżinsu, zwykle bez lm. BŁĘDY: [wym. d-żins, dżżins, dżyns
 • Co to znaczy Dżinsy Definicja dżinsy] to spodnie, bez lp, D. dżinsów. BŁĘDY: 1) [wym. d-żinsy, dżżinsy, dżynsy]. 2) !założyć dżinsy, !ubrać dżinsy, DOBRZE: włożyć dżinsy
 • Co to znaczy Dżokej Definicja wym. dżokej], lm M. ci dżokeje, D. dżokejów (możliwe też dżokei). BŁˇD: [wym. d-żokej, dżżokej
 • Co to znaczy Dizajn Definicja design
 • Co to znaczy Dostępny Definicja st. wyż. dostępniejszy a. bardziej dostępny
 • Co to znaczy Dwuletni Definicja forma mos. dwuletni, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Dwusetlecie Definicja dwóchsetlecie
 • Co to znaczy Dwuznak Definicja to połączenie dwóch liter oznaczające jedną głoskę, np. cz, dz, rz, si
 • Co to znaczy Dzwony Definicja NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 4
 • Co to znaczy Dynastie Definicja Nazwy dynastii piszemy wielką literą, np. Jagiellonowie, Przemyślidzi, Sabaudowie
 • Co to znaczy Dyplom Definicja D. dyplomu. BŁˇD: Wyrażenie typu Dyplom dla !Jan Nowak, DOBRZE: Dyplom dla Jana Nowaka
 • Co to znaczy Dlatego Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze oddzielamy przecinkiem od nadrzędnych, np. Zrobił to, dlatego że prosiłem go o
 • Co to znaczy Dla Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, np. prezent dla mamy, poświęcenie dla dobra
 • Co to znaczy Dlaczego Definicja jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Zastanawiam się, dlaczego mi o tym nie powiedziałeś
 • Co to znaczy Daktyl Definicja to owoc palmy daktylowej, D. daktyla B. daktyla a. daktyl, lm D. daktyli (możliwe też daktylów
 • Co to znaczy Dalekowidz Definicja lm M. dalekowidze, D. dalekowidzów. BŁˇD: lm D. !dalekowidzy
 • Co to znaczy Damski Definicja forma mos. damscy, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Dania Definicja dańja] to państwo w Europie, DCMs. Danii, B. Danię, N. Danią, oficj. Królestwo Danii - Duńczyk, Dunka Duńczycy - duński. UWAGI: W nazwach
 • Co to znaczy Danone Definicja danon, danon] to koncern francuski oraz marka produktów spożywczych, rodz. męs., D. Danone´a C. Danone´owi, N. Danone´em, Ms. o Danonie a
 • Co to znaczy Data Definicja dacie. UWAGI: Wyrażenie z datą (np. podpisania umowy) jest dopuszczalne tylko w języku urzędowym, w innych tekstach należy używać formy od
 • Co to znaczy Dygnąć Definicja wym. dygnołem], dygnął [wym. dygnoł], dygnęła [wym. dygneła], dygnęliśmy [wym. dygneliśmy], dygnąwszy. BŁĘDY: !dygnęłem, !dygłem, !dygła
 • Co to znaczy Daty Definicja zapisywać: 1) w całości cyframi arabskimi, np. 21.10.2003, 7.4.1960 r., 29.7.1955 roku; 2) cyframi arabskimi (dni i lata) oraz rzymskimi
 • Co to znaczy Dawać Definicja daję, dajesz, daje, dają, dawaj. BŁˇD: forma !dawają
 • Co to znaczy Dawny Definicja lm M. forma mos. dawni, st. wyż. dawniejszy
 • Co to znaczy Dążność Definicja wym. dążność, pot. dołżność], DCMs. oraz lm MDB. dążności
 • Co to znaczy Db Definicja skróty wyrazu dobry (dobre) - stosowane, gdy oznaczają ocenę szkolną. UWAGI: 1) Odczytujemy je jako cały wyraz lub pot. [debe]. 2) Skrót
 • Co to znaczy Dbały Definicja forma mos. dbali, st. wyż. bardziej dbały
 • Co to znaczy Dca Definicja to skróty wyrazu dowódca DCMs. dcy a. d-cy, B. dcę a. d-cę, N. dcą a. d-cą, lm M. dcy a. d-cy, DB. dców a. d-ców. UWAGI: Odczytujemy je
 • Co to znaczy Dealer Definicja wym. diler] a. diler, lm M. dealerzy a. dilerzy
 • Co to znaczy Deficyt Definicja deficytu, zwykle bez lm. UWAGI: Wyrazu nie należy nadużywać w znaczeniu brak czegoś, niedostatek , np. deficyt pomysłów, lepiej: brak
 • Co to znaczy Dekagram Definicja D. dekagrama. dag
 • Co to znaczy Deklinacja Definicja odmiana przez przypadki lub zespół form fleksyjnych wyrazu odmienianego przez przypadki. Deklinujemy cztery części mowy: rzeczowniki
 • Co to znaczy Dekolt Definicja D. dekoltu. BŁˇD: pisownia !dekold
 • Co to znaczy Delikatny Definicja st. wyż. delikatniejszy (możliwe też bardziej delikatny
 • Co to znaczy Demonstrować Definicja demąstrować, demonstrować] to czasownik o znaczeniu uczestniczyć w manifestacji oraz pokazywać coś . UWAGI: W znaczeniu drugim wyrazu
 • Co to znaczy Daewoo Definicja wym. dełu] to marka handlowa i firma rodz. nij., nieodm. - daewoo [wym. dełu] to produkt marki Daewoo, rodz. nij., nieodm
 • Co to znaczy Dag Definicja wyrazu dekagram. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropki. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. 20 dag [czyt. dekagramów] ementalera
 • Co to znaczy Deptać Definicja depczę, depczesz, depcze, depczą, depcz, deptał (możliwe też depcę, depcesz, depcze, depcą). BŁĘDY: !deptam, !depc, !deptaj, !depta itd
 • Co to znaczy Derby Definicja między drużynami z tego samego miasta lub gonitwa koni trzyletnich, rodz. nij., D. derbów a. nieodm. UWAGI: Wyraz zwykle używany w liczbie
 • Co to znaczy Descartes Definicja Descartes [wym. rene dekart] to francuski filozof i matematyk (1596-1650), DB. René Descartes´a [wym. ~ dekarta], C. René Descartes´owi, N
 • Co to znaczy Design Definicja projekt, wzornictwo, projektowanie [wym. dizajn], D. designu, lm MB. designy. UWAGI: Wyraz bywa też używany w spolszczonej formie dizajn (D
 • Co to znaczy Deszcz Definicja D. deszczu (możliwe też dżdżu), lm D. deszczów. dżdża
 • Co to znaczy Detektyw Definicja lm M. detektywi. BŁˇD: forma !dedektyw
 • Co to znaczy Deweloper Definicja a. developer, lm M. deweloperzy a. developerzy, DB. deweloperów a. developerów
 • Co to znaczy Dewocjonalia Definicja bez lp, D. dewocjonaliów. BŁˇD: D. !dewocjonalii
 • Co to znaczy Dezyderat Definicja to wyraźnie określone żądanie, postulat, D. dezyderatu, lm M. dezyderaty. BŁˇD: lm M. !dezyderata
 • Co to znaczy Dh Definicja wyrazu druh, DB. dh. a. dha Ms. dh. a. dhu. UWAGI: 1a) Zapisujemy go w mianowniku liczby pojedynczej bez kropki, stawiamy zwykle przed
 • Co to znaczy Diabeł Definicja wym. djabeł], DB. diabła C. diabłu, lm M. te diabły a. ci diabli, D. diabłów, B. te diabły a. tych diabłów. BŁˇD: C. !diabłowi
 • Co to znaczy Didżej Definicja lm M. didżeje, DB. didżejów. DJ
 • Co to znaczy Diecezja Definicja DCMs. oraz lm D. diecezji. UWAGI: W nazwach wyraz piszemy małą literą, np. diecezja poznańska
 • Co to znaczy Diesel Definicja dizel] to silnik Diesla a także samochód z silnikiem Diesla D. diesla B. diesel, pot. diesla lm M. diesle, D. diesli. UWAGI: Mówimy: silnik
 • Co to znaczy Dinozaur Definicja wym. dinozałr], D. dinozaura [wym. dinozałra], lm MB. dinozaury. BŁˇD: [wym. dinoza-u-r
 • Co to znaczy Dioptria Definicja DCMs. oraz lm D. dioptrii. UWAGI: Mówimy: szkła o sile minus dwie dioptrie a. minus dwóch dioptrii
 • Co to znaczy Disc Jockey Definicja wym. dizg dżokej, dyzg dżokej], lm M. disc jockeye, DB. disc jockeyów. BŁĘDY: 1) [wym. ~ d-żokej, ~ dż-żokej]. 2) lm DB. !jockei
 • Co to znaczy Disney Definicja Disney [wym. łolt diznej, disnej] to amerykański reżyser i producent filmowy (1901-1966), DB. Walta Disneya C. Waltowi Disneyowi, N. Waltem
 • Co to znaczy Disneyland Definicja wym. diznejlend, disnejlend, diznejland, disnejland] to lunapark, D. Disneylandu, C. Disneylandowi, N. Disneylandem, Ms. Disneylandzie
 • Co to znaczy Dj Definicja wym. didżej, didżej] to skrót wyrażenia disc jockey, rodz. męs., DB. DJ-a C. DJ-owi, N. DJ-em, Ms. DJ-u
 • Co to znaczy Dokonywać Definicja dokonujesz, dokonują, dokonuj, dokonując (możliwe też formy przestarzałe dokonywam, dokonywasz, dokonywają, dokonywaj, dokonywając). BŁĘDY
 • Co to znaczy Dlatego Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze oddzielamy przecinkiem od nadrzędnych, np. Znam się na ludziach, dlatego mu nie
 • Co to znaczy Dlatego Iż Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze oddzielamy przecinkiem od nadrzędnych, np. Zrobił to, dlatego iż prosiłem go o
 • Co to znaczy Definicja wyrazu długość. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. 25 stopień dł. [czyt. długości
 • Co to znaczy Dłoń Definicja rodz. żeń., lm MB. dłonie, N. dłoniami a. dłońmi
 • Co to znaczy Długi Definicja forma mos. dłudzy, st. wyż. dłuższy. BŁˇD: !bardziej długi
 • Co to znaczy Długoletni Definicja forma mos. długoletni, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Długość Definicja DCMs. oraz lm MDB. długości. UWAGI: Mówimy: Pokój ma pięć metrów długości a. Pokój ma długość pięciu metrów; Droga długości stu
 • Co to znaczy Długowłosy Definicja forma mos. długowłosi, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Dmuchawiec Definicja D. dmuchawca B. dmuchawiec, pot. dmuchawca lm D. dmuchawców. BŁˇD: lm D. dmuchawcy
 • Co to znaczy Dmuchnąć Definicja dmuchnąłem [wym. dmuchnołem], dmuchnął [wym. dmuchnoł], dmuchnęła [wym. dmuchneła], dmuchnęliśmy [wym. dmuchneliśmy]. BŁĘDY: !dmuchnęłem
 • Co to znaczy Dn Definicja wyrazu dzień. UWAGI: 1) Stawiamy go przed datą głównie w pismach urzędowych i listach. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np
 • Co to znaczy Dni Tygodnia Definicja piszemy małą literą, np. poniedziałek, czwartek, niedziela. Wyjątkami są nazwy świąt: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota Wielki
 • Co to znaczy Dno Definicja C. dnu, lm D. den. UWAGI: Wyrażenia: do dna na dno można akcentować dwojako [do dna a. do dna; na dno a. na dno
 • Co to znaczy Doprawdy Definicja partykuła o znaczeniu istotnie, naprawdę , np. Zrobił doprawdy świetne wrażenie. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe do prawdy piszemy rozłącznie
 • Co to znaczy Do Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, np. do domu, do rodziców. UWAGI: W informacjach o
 • Co to znaczy Do Siego Roku Definicja to formułka życzeń noworocznych. BŁˇD: Zapis !Dosiego roku
 • Co to znaczy Do Spraw Definicja to wyrażenie występujące jako składnik nazw instytucji, zapisujemy je małymi literami, np. Komitet do spraw Integracji Europejskiej. ds
 • Co to znaczy Dobiec Definicja dobiegnąć, dobiegnę, dobiegniesz, dobiegną, dobiegłem, dobiegł, dobiegła dobiegliśmy [wym. dobjegliśmy], dobiegłszy. BŁĘDY: !dobiegnąłem
 • Co to znaczy Dobrnąć Definicja dobrnąłem [wym. dobrnołem], dobrnął [wym. dobrnoł], dobrnęła [wym. dobrneła], dobrnęliśmy [wym. dobrneliśmy
 • Co to znaczy Dobro Definicja Ms. o dobru (możliwe też o dobrze), bez lm
 • Co to znaczy Dobry Definicja st. wyż. lepszy, forma mos. dobrzy. BŁĘDY: 1) !cieszyć się złą opinią, DOBRZE: cieszyć się dobrą opinią. 2) st. wyż. !bardziej dobry
 • Co to znaczy Dociągnąć Definicja dociągniesz, dociągnie, dociągną, dociągnij, dociągnąłem [wym. doćo-gnołem], dociągnął [wym. doćo-gnoł], dociągnęła [wym. doćo-gneła
 • Co to znaczy Dociec Definicja dociekniesz, dociekną (możliwe też dociekę, docieczesz, dociecz, dociecze, docieką), docieknij, docieknie, dociekł, dociekła dociekliśmy
 • Co to znaczy Dociekać Definicja dociekasz, dociekają. BŁˇD: konstrukcja !dociekać coś, np. Dociekał przyczynę tego faktu, DOBRZE: dociekać czegoś, np. Dociekał przyczyny
 • Co to znaczy Docisnąć Definicja docisnąłem się [wym. doćisnołem sie], docisnął się [wym. doćisnoł sie], docisnęła się [wym. doćisneła sie], docisnęliśmy się [wym
 • Co to znaczy Dogmat Definicja D. dogmatu, lm M. dogmaty. UWAGI: Mówimy: dogmat o nieomylności papieża a. dogmat nieomylności papieża
 • Co to znaczy Dojrzały Definicja forma mos. dojrzali, st. wyż. dojrzalszy a. bardziej dojrzały
 • Co to znaczy Dokąd Definicja to zaimek - jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Nie wiem, dokąd ta droga prowadzi. PRZECINEk
 • Co to znaczy Dokądkolwiek Definicja jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Dokądkolwiek pojadę, dobrze wykorzystam czas. PRZECINEk
 • Co to znaczy Dokładnie Definicja przysłówek używany często dla potwierdzenia że zgadzamy się z rozmówcą. UWAGI: Zwyczaj takiego użycia wyrazu pojawił się niedawno, a jest
 • Co to znaczy Dokładny Definicja forma mos. dokładni, st. wyż. dokładniejszy. BŁˇD: !bardziej dokładny
 • Co to znaczy Dookoła\. Dokoła A Definicja przyimek, np. dokoła Ziemi, lub przysłówek, np. Wszyscy dokoła to wiedzą. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe do koła piszemy rozłącznie, np
 • Co to znaczy Dyliżans Definicja D. dyliżansu, lm M. dyliżanse a. dyliżansy, D. dyliżansów
 • Co to znaczy Dyr Definicja wyrazu dyrektor. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Stawiamy przed nazwiskiem lub przed imieniem i nazwiskiem; 2a) Odczytujemy jako cały
 • Co to znaczy Doktor Definicja stopień naukowy lub osoba mająca ten stopień, lm M. doktorzy a. oficj. doktorowie. UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do
 • Co to znaczy Dolny Śląsk Definicja w południowo--zachodniej Polsce, D. Dolnego Śląska N. Dolnym Śląskiem - Dolnoślązak, Dolnoślązaczka Dolnoślązacy - dolnośląski. UWAGI: 1
 • Co to znaczy Dołączać Definicja dołonczać] to forma czasownika dołączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁĘDY: 1) Zapis !dołanczać. 2) Wymowa [wym
 • Co to znaczy Dom Definicja D. domu, WMs. domu. BŁˇD: WMs. !domie
 • Co to znaczy Don Juan Definicja hiszp. don chłan (możliwa też wymowa don żu-an)] to słynny uwodziciel - bohater literacki, DB. Don Juana C. Don Juanowi, N. Don Juanem, Ms
 • Co to znaczy Don Kichot Definicja bohater powieści Cervantesa DB. Don Kichota C. Don Kichotowi, N. Don Kichotem, Ms. o Don Kichocie (możliwe też Donkiszot, D. Donkiszota C
 • Co to znaczy Doniosły Definicja st. wyż. donioślejszy (możliwe też bardziej doniosły
 • Co to znaczy Dopełniacz Definicja to drugi przypadek deklinacji, jego formy odpowiadają na pytania kogo, czego? BIERNIK; CELOWNIK; MIANOWNIK; NARZĘDNIk
 • Co to znaczy Dopełnienie Definicja zdania uzupełniająca treść czasownika lub przymiotnika. Odpowiada na pytania przypadków gramatycznych (z wyjątkiem mianownika), np
 • Co to znaczy Dopiąć Definicja dopnę, dopnij, dopiąłem [wym. dopjołem], dopięliśmy [wym. dopjeliśmy], dopiąwszy. BŁĘDY: !dopięłem, !dopłem itd
 • Co to znaczy Dopiec Definicja dopiekę, dopiecz, dopiekłszy. BŁĘDY: !dopieczę itd
 • Co to znaczy Dopowiedzenia Definicja WTRˇCENIA I DOPOWIEDZENIA
 • Co to znaczy Dopóki Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze oddzielamy przecinkiem od nadrzędnych, np. Dopóki starczy mi sił, będę pracować
 • Co to znaczy Doprzęgnąć Definicja doprzęgnąłem [wym. dopsze-gnołem], doprzągłem [wym. dopszo-głem], doprzęgnął [wym. dopsze-gnoł], doprzągł [wym. dopszo-gł], doprzęgła [wym
 • Co to znaczy Dorosnąć Definicja dorośnij, dorosłem, dorósł, dorosła dorośliśmy [wym. dorośliśmy], dorósłszy. BŁĘDY: !dorosnęłem, !dorosnął, !dorosnęła itd
 • Co to znaczy Dorównywać Definicja dorównujesz, dorównują, dorównuj, dorównując (możliwe też dorównywam, dorównywasz, dorównywają, dorównywaj). BŁĘDY: formy !dorównywuję
 • Co to znaczy Dorżnąć Definicja wym. dorżnołem], dorżnął [wym. dorżnoł], dorżnęła [wym. dorżneła], dorżnęliśmy [wym. dorżneliśmy], dorżnąwszy. BŁĘDY: !dorżnęłem
 • Co to znaczy Doschnąć Definicja doschnońć], doschłem a. doschnąłem [wym. doschnołem], dosechł a. doschnął [wym. doschnoł], doschła doschliśmy [wym. doschliśmy]. BŁĘDY
 • Co to znaczy Dosiąść Definicja wym. dośonde], dosiądzie [wym. dośońdzie], dosiądą [wym. dośondą], dosiadłszy [wym. dośatszy]. BŁĘDY: !dosiędę, !dosiędzie, !dosiędą itd
 • Co to znaczy Dst\. , A\. Dst\. A\. Dost Definicja wyrazu dostateczny - stosowane, gdy oznaczają ocenę szkolną. 1) Odczytujemy je jako cały wyraz lub pot. [dost, de-es-te]. 2) skróty mogą
 • Co to znaczy Dostateczny Definicja forma mos. dostateczni, nie stopniuje się. dost
 • Co to znaczy Dosypać Definicja dosypię [wym. dosypje], dosypiesz, dosypie, dosypią, dosyp. UWAGI: Mówimy dosypać czego, np. soli, cukru. BŁˇD: [wym. dosype
 • Co to znaczy Doścignąć Definicja doścignąłem [wym. dośćignołem], regionalnie dościgłem, doścignął [wym. dośćignoł], reg. dościgł, doścignęła [wym. dośćigneła], reg
 • Co to znaczy Doświadczony Definicja wym. dośfjatczony, dośfjaczczony], forma mos. doświadczeni, st. wyż. bardziej doświadczony
 • Co to znaczy Dotknąć Definicja dotknońć], dotknąłem [wym. dotknołem], dotknął [wym. dotknoł], dotknęła [wym. dotkneła], dotknęliśmy [wym. dotkneliśmy], dotknąwszy. BŁĘDY
 • Co to znaczy Dowcipniś Definicja lm M. ci dowcipnisie, ekspr. te dowcipnisie, DB. dowcipnisiów. BŁˇD: lm DB. !dowcipnisi
 • Co to znaczy Dowódca Definicja lm M. dowódcy, DB. dowódców. dca
 • Co to znaczy Dwukropek Definicja jakąś wyodrębnioną partię tekstu, np. cytat, uzasadnienie, wyjaśnienie, wyliczenie, wynik, wyszczególnienie. 1) Dwukropka używamy
 • Co to znaczy Dyrektor Definicja kierująca instytucją, przedsiębiorstwem, lm M. dyrektorzy (możliwe też dyrektorowie). UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do
 • Co to znaczy Dyskomfort Definicja wym. dyskąfort, pot. dyskołfort], D. dyskomfortu, bez lm
 • Co to znaczy Dysonans Definicja wym. dysonas, pot. dysonałs], D. dysonansu, lm MB. dysonanse, D. dysonansów. BŁˇD: lm MB. !dysonansy
 • Co to znaczy Dystans Definicja wym. dystas, pot. dystałs], D. dystansu, lm M. dystanse a. dystansy
 • Co to znaczy Dywiz Definicja to inaczej łącznik, D. dywizu
 • Co to znaczy Dziadzio Definicja D. dziadzia W. dziadziu, lm M. dziadziowie, DB. dziadziów
 • Co to znaczy Dwanaście Definicja liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dwunastu, N. dwunastu a. dwunastoma rodz. nmos.: MB. dwanaście, DCMs. dwunastu, N. dwunastu a
 • Co to znaczy Dwieście Definicja to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dwustu, N. dwustu a. dwustoma rodz. nmos.: MB. dwieście, DCMs. dwustu, N. dwustu a. dwustoma
 • Co to znaczy Dzidziuś Definicja lm M. te dzidziusie, D. dzidziusiów, B. tych dzidziusiów a. te dzidziusie
 • Co to znaczy Dzieciaty Definicja forma mos. dzieciaci, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Dziecko Definicja dzieci, C. dzieciom, N. dziećmi, Ms. dzieciach. UWAGI: Z wyrazem dziecko używamy liczebników zbiorowych, np. dwoje, troje, czworo dzieci
 • Co to znaczy Dzielenie Wyrazów Definicja przenoszeniu do następnego wiersza opieramy na następujących zasadach: 1) Przenosimy części wyrazów zgodnie z ich podziałem na sylaby, np
 • Co to znaczy Dzielnice Krajów Definicja Nazwy dzielnic krajów piszemy wielkimi literami, np. Mazowsze, Lubelszczyzna Górny Śląsk MIESZKAŃCY REGIONÓW
 • Co to znaczy Dzielnice Miast Definicja Nazwy dzielnic miast piszemy wielkimi literami, np. Bałuty, Dzielnica Łacińska Manhattan, Marymont, Nowa Huta. MIESZKAŃCY MIAST
 • Co to znaczy Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Definicja to pismo urzędowe, skróty: DzURP a. DzU, D. Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Co to znaczy Dzień Definicja dniowi, Ms. dniu, lm M. dnie a. dni, lm D. dni. UWAGI: 1) Sformułowania typu dzień 21 grudnia [czyt. dzień dwudziesty pierwszy grudnia

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Dzień, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzielnice Miast., Dzielnice Krajów., Dzielenie Wyrazów, Dziecko, Dzieciaty, Dzidziuś, Dwieście, Dwanaście definicja.

Jak się mówi Dzień, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzielnice słownik.