frunąć festiwal ferrari feng co to znaczy

Frunąć, Festiwal, Ferrari, Feng Shui, Fekalia, Fauna, Faul, Fatamorgana, Fatalny, Faszyzm, Fast.

Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019.

Imieniny obchodzą: Dorota, Wilhelm, Łucja.

Jak jest poprawnie F

 • Co to znaczy Flizelina Definicja fizelina
 • Co to znaczy Flausz Definicja wym. flałsz], D. flauszu, lm D. flauszów
 • Co to znaczy Filipiny Definicja państwo w Azji, D. Filipin, oficj. Republika Filipin - Filipińczyk, Filipinka Filipińczycy - filipiński. UWAGI: W nazwach własnych
 • Co to znaczy Finlandia Definicja państwo w Europie, DCMs. Finlandii, B. Finlandię, N. Finlandią, oficj. Republika Finlandii - Fin, Finka Finowie - fiński (od Fin, Finlandia
 • Co to znaczy Firmy Definicja Nazwy tego rodzaju piszemy wielką literą, np. Hortex, General Electric, Polskie Radio i Telewizja. PRZEDSIĘBIORSTWA; HURTOWNIE
 • Co to znaczy Filolog Definicja specjalista w zakresie filologii, lm M. filolodzy (możliwe też filologowie). UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet
 • Co to znaczy Filomata Definicja M. filomaci, DB. filomatów. UWAGI: Towarzystwo Filomatyczne a. Towarzystwo Filomatów to tajne stowarzyszenie młodzieży działające od
 • Co to znaczy Fizelina Definicja to rodzaj tkaniny, CMs. fizelinie. UWAGI: Wyraz często jest używany w formie flizelina którą uznaje się za błędną
 • Co to znaczy Filozofia Definicja oraz lm D. filozofii. UWAGI: Wyrazu tego lepiej nie używać w znaczeniu leżące u podstaw czegoś idee, koncepcje, założenia zasady; sposoby
 • Co to znaczy Flanc Definicja D. flanca lm D. flanców. BŁˇD: lm D. flancy. flanca
 • Co to znaczy Fifa Definicja fifa] to skrótowiec od Federation Internationale de Football Associations (Międzynarodowa Federacja Związków Piłki Nożnej), rodz. żeń
 • Co to znaczy Figiel Definicja D. figla B. figiel a. figla lm D. figlów (możliwe też figli
 • Co to znaczy Fiknąć Definicja wym. fiknołem], fiknął [wym. fiknoł], fiknęła [wym. fikneła], fiknęliśmy [wym. fikneliśmy], fiknąwszy. BŁĘDY: !fiknęłem, !fikłem, !fikł
 • Co to znaczy Filareta Definicja M. filareci, DB. filaretów. UWAGI: Zgromadzenie Filaretów to tajne stowarzyszenie młodzieży działające od 1820 do 1823 w Wilnie. BŁˇD
 • Co to znaczy Filia Definicja DCMs. oraz lm D. filii [wym. filji]. BŁˇD: studiować !na filii DOBRZE: studiować w filii
 • Co to znaczy Flanca Definicja D. flancy, lm D. flanc. BŁˇD: lm D. !flanców
 • Co to znaczy Fluid Definicja wym. flu-it, flujit], D. fluidu [wym. flu-idu, flujidu]. BŁĘDY: [wym. flujt, flujdu
 • Co to znaczy Fonetyczna Definicja jedna z podstawowych zasad pisowni polskiej. Polega na tym, że każdej głosce odpowiada zawsze ten sam znak graficzny, np. alfabet, belka
 • Co to znaczy Fonia Definicja wym. fońja], DCMs. oraz lm D. fonii, bez lm
 • Co to znaczy Ford Definicja samochodów , DB. Forda C. Fordowi, N. Fordem, Ms. Fordzie - ford to samochód marki Ford, DB. forda C. fordowi, N. fordem, Ms. fordzie, lm
 • Co to znaczy Formuła Definicja formuła możliwe też formuła], lm D. formuł. UWAGI: 1) Wyraz ten bywa używany w znaczeniach: charakter, organizacja sposób działania czegoś
 • Co to znaczy Forteca Definicja lm D. fortec. BŁˇD: lm D. !tych fortecy
 • Co to znaczy Forum Definicja rodz. nij., w lp nieodm., lm MB. fora D. forów
 • Co to znaczy Fotograf Definicja mężczyzna zajmujący się zawodowym wykonywaniem zdjęć, lm M. fotografowie. UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet
 • Co to znaczy Franciszkanin Definicja DB. franciszkanina lm M. franciszkanie, DB. franciszkanów
 • Co to znaczy Francja Definicja to państwo w Europie, DCMs. Francji, B. Francję, N. Francją, oficj. Republika Francuska - Francuz, Francuzka Francuzi - francuski
 • Co to znaczy Frankfurt Nad Menem Definicja w środkowych Niemczech, D. Frankfurtu nad Menem, C. Frankfurtowi nad Menem, N. Frankfurtem nad Menem, Ms. Frankfurcie nad Menem
 • Co to znaczy Frankonia Definicja historyczna w Niemczech, DCMs. Frankonii, B. Frankonię, N. Frankonią - Frankończyk, Frankonka Frankończycy - frankoński. UWAGI: W nazwach
 • Co to znaczy Fredro Definicja Aleksander Fredro to komediopisarz polski (1793-1876), D. Fredry, CMs. Fredrze, B. Fredrę, lm M. Fredrowie, DB. Fredrów. UWAGI: Piszemy
 • Co to znaczy Frytka Definicja D. frytki, lm D. frytek, a. frytek, DB. frytka lm D. frytków, zwykle w liczbie mnogiej
 • Co to znaczy Fryzja Definicja historyczna w Niemczech i Holandii, DCMs. Fryzji, B. Fryzję - Fryz, Fryzyjka Fryzowie - fryzyjski. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik
 • Co to znaczy Fuknąć Definicja wym. fuknołem], fuknął [wym. fuknoł], fuknęła [wym. fukneła], fuknęliśmy [wym. fukneliśmy]. BŁĘDY: !fuknęłem, !fukłem, !fukła !fukliśmy
 • Co to znaczy Fundusz Definicja funduszu, lm D. funduszy a. funduszów. UWAGI: Nazwy funduszy piszemy zwykle małymi literami, np. fundusz płac, zakładowy fundusz świadczeń
 • Co to znaczy Filtr Definicja D. filtra a. filtru. BŁˇD: forma !filter
 • Co to znaczy Fitness Definicja club a. fitness klub, D. fitness clubu a. fitness klubu
 • Co to znaczy Frycz Modrzewski Definicja Frycz Modrzewski to polski pisarz polityczny (ok 1503-1572), DB. Frycza Modrzewskiego, C. Fryczowi Modrzewskiemu, N. Fryczem Modrzewskim
 • Co to znaczy Futro Definicja Ms. futrze [wym. futsze, fuczsze], lm D. futer. BŁĘDY: 1) [wym. fucze]. 2) Zwroty !ubierać futro, !zakładać futro, DOBRZE: włożyć futro
 • Co to znaczy Faraon Definicja lm M. faraonowie (możliwe też faraoni
 • Co to znaczy Fałd Definicja to wygięcie warstw skalnych lub zmarszczka D. fałdu, lm D. fałdów, rodz. męs.. BŁˇD: lm D. !fałd. fałda
 • Co to znaczy Fałda Definicja to inaczej fałd, rodz. żeń., D. fałdy, lm D. fałd
 • Co to znaczy Fanklub Definicja D. fanklubu. fan club
 • Co to znaczy Flądra Definicja lm D. fląder. BŁˇD: [wym. flądr
 • Co to znaczy Feudalizm Definicja fełdalism, fełdalizm, możliwe też fe-udalism, fe-udalizm], D. feudalizmu, Ms. feudalizmie [wym. fełdaliźmje a. fełdalizmje, możliwe też fe
 • Co to znaczy Fiord Definicja wym. fjort], D. fiordu [wym. fjordu
 • Co to znaczy Fiasko Definicja lm D. fiask BŁĘDY: Wyrażenia !całkowite, zupełne, kompletne fiasko, DOBRZE: fiasko
 • Co to znaczy Fiat Definicja i marka samochodów, DB. Fiata C. Fiatowi, N. Fiatem, Ms. Fiacie - fiat to samochód marki Fiat, DB. fiata C. fiatowi, N. fiatem, Ms. fiacie
 • Co to znaczy Fan Club Definicja wym. fan klup], rodz. męs., D. fan clubu. fanklub
 • Co to znaczy Fanatyzm Definicja wym. fanatysm, fanatyzm], D. fanatyzmu, Ms. fanatyzmie [wym. fanatyźmje, możliwe też fanatyzmje
 • Co to znaczy Fantasy Definicja wym. fantazy] to rodzaj twórczości artystycznej, rodz. żeń., nieodm
 • Co to znaczy Fabryka Definicja wym. fabryka fabryka], lm MB. fabryki, D. fabryk UWAGI: Mówimy: pracuję w fabryce, nie: !na fabryce
 • Co to znaczy Fabuła Definicja wym. fabuła pot. fabuła], lm D. fabuł
 • Co to znaczy Fair Play Definicja wym. fer plej], rodz. nij. a. żeń., nieodm., pot. możliwe też DMs. fair playu. BŁˇD: wyrażenie !zagrać fair play, DOBRZE: zagrać fair
 • Co to znaczy Fantazyjny Definicja st. wyż. fantazyjniejszy a. bardziej fantazyjny
 • Co to znaczy Farfocel Definicja D. farfocla B. farfocel a. farfocla lm D. farfocli a. farfoclów
 • Co to znaczy Farma Definicja to duże gospodarstwo rolne, zwykle na Zachodzie, lm D. farm. ferma
 • Co to znaczy Fart Definicja D. fartu, B. fart a. farta. UWAGI: Mówimy: mieć fart a. mieć farta
 • Co to znaczy Faryzeusz Definicja wym. faryze-usz], lm M. faryzeusze, DB. faryzeuszy a. faryzeuszów. BŁˇD: [wym. faryzełusz
 • Co to znaczy Fast Food Definicja wym. fast fut], rodz. męs., D. fast foodu, Ms. fast foodzie [wym. fast fudu
 • Co to znaczy Faszyzm Definicja wym. faszysm, faszyzm], D. faszyzmu, Ms. faszyzmie [wym. faszyźmje, możliwe też faszyzmje], bez lm
 • Co to znaczy Fatalny Definicja forma mos. fatalni, st. wyż. fatalniejszy
 • Co to znaczy Fatamorgana Definicja lm D. fatamorgan. BŁˇD: pisownia !fata morgana
 • Co to znaczy Faul Definicja wym. fałl], D. faula B. faul, lm D. fauli a. faulów. BŁˇD: [wym. fa-ul
 • Co to znaczy Fauna Definicja wym. fałna], lm D. faun. BŁˇD: [wym. fa-una
 • Co to znaczy Fekalia Definicja bez lp, D. fekaliów. BŁĘDY: 1) Forma !fekalie. 2) D. !fekalii
 • Co to znaczy Feng Shui Definicja wym. fenk szuj, fenk szłej], rodz. nij., nieodm
 • Co to znaczy Ferrari Definicja to firma i marka samochodów, rodz. nij., nieodm. - ferrari to samochód marki Ferrrari, rodz. nij., nieodm
 • Co to znaczy Festiwal Definicja wym. festiwal, festiwal], D. festiwalu [wym. festiwalu], lm D. festiwali
 • Co to znaczy Frunąć Definicja frunął [wym. frunoł], frunęła [wym. fruneła

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Frunąć, Festiwal, Ferrari, Feng Shui, Fekalia, Fauna, Faul, Fatamorgana, Fatalny, Faszyzm, Fast Food, Faryzeusz, Fart, Farma, Farfocel, Fantazyjny, Fair Play definicja.

Jak się mówi Frunąć, Festiwal, Ferrari, Feng Shui, Fekalia, Fauna, Faul słownik.