akinetopsja co to znaczy

Definicja Akinetopsja. Czym jest Akinetopsja - zwana także ślepotą ruchu, jest nadzwyczajnie rzadką.

Dziś jest Wtorek, 16 sierpnia 2022.

Imieniny obchodzą: Joachim, Nora, Roch.

Czy przydatne?

Akinetopsja Definicja

Co to znaczy AKINETOPSJA:
Akinetopsja - zwana także ślepotą ruchu, jest nadzwyczajnie rzadką chorobą neuropsychologiczną. Bazuje na tym, iż pacjent nie jest w stanie dostrzec ruchu obiektu, aczkolwiek sam przedmiot widzi bez problemu. Jego świat jest pozbawiony ruchu. Każdy poruszający się w polu widzenia przedmiot jest lub rozmazany, lub pojawia się jako seria „stopklatek”. Chorzy widzą następne nieruchome obrazy tej samej rzeczy jakby oświetlane światłem stroboskopowym. Opisany jest sytuacja pacjentki, która utraciła umiejętność postrzegania zarówno ruchu rzeczywistych elementów, jak i pozornego. Gdy nalewała herbatę do filiżanki, zamiast przelewającego się płynu widziała nieruchomy, jakby zamrożony sopel w herbacianym kolorze. Równocześnie poprawnie postrzegała zarówno kształt, jak i kolor tego, co widziała. Natomiast osoby cierpiące na agnozję kształtu nie umieją rozpoznać elementów, o ile nie są one w ruchu. Co ciekawe, bez trudu umieją je rozpoznać, kiedy obiekty zaczynają się poruszać. Tej wadzie postrzegania regularnie towarzyszy również niezdolność rozróżniania barw. Zaskakujące to jest, iż osoby dotknięte tym schorzeniem mogą oglądać w kinie i telewizji filmy i postrzegają je jako „ruchome obrazki”. Przejściową i odwracalną akinetopsję można spowodować, przesyłając magnetyczne impulsy poprzez czaszkę do niewielkiego (około 1 cm średnicy) obszaru kory mózgu zwanego polem V5. Stąd wiemy, iż właśnie to miejsce, należące do „okolicy środkowej skroniowej” (z angielskiego: middle temporal, w skrócie MT), odpowiada za odbiór wrażenia ruchu. Uszkodzenie tej okolicy wywołuje akinetopsję.

Co oznacza Autoafirmacja (Self-Affirmation):
Znaczenie affirmation) - – to potwierdzenie ogólnej wartości własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania wyborów i sprawowania kontroli nad akinetopsja.
Co oznacza Analiza Transakcyjna (AT):
Znaczenie transakcyjna (AT) - to koncepcja struktury osobowości opisująca także stosunki zachodzące pomiędzy ludźmi. Wedle nią każdy człowiek rozwija trzy stany „ja”: Ja-Rodzic (R), Ja-Dorosły (D), Ja-Dziecko akinetopsja.
Co oznacza Autodestrukcja:
Znaczenie to dobrowolne podejmowanie zachowań niekorzy­stnych, bezpośrednio lub pośrednio zagrażających naszemu zdrowiu albo życiu. Różne są kryteria klasyfikacji zachowań autodestrukcyjnych. Z racji na akinetopsja.
Co oznacza Autorytaryzm:
Znaczenie psychologii autorytaryzm rozumiany jest jako pewna charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi. Złożona jest na nią konwencjonalizm, a więc mocne przywiązanie do tradycji. Osoba o wysokim poziomie akinetopsja.
Co oznacza Autoweryfikacja:
Znaczenie self-verification) To jest jeden z głównych – w okolicy autowaloryzacji – motywów związanych z „ja”, z koncepcją własnej osoby. Autowaloryzacja znaczy dążenie do obrony, utrzymania i podwyższania akinetopsja.

Czym jest Akinetopsja znaczenie Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: