analiza transakcyjna co to znaczy

Definicja Analiza transakcyjna (AT). Czym jest Badanie transakcyjna (AT) - to koncepcja struktury.

Dziś jest Piątek, 10 kwietnia 2020.

Imieniny obchodzą: Michał, Małgorzata, Makary.

Czy przydatne?

Analiza transakcyjna (AT) Definicja

Co to znaczy ANALIZA TRANSAKCYJNA (AT):
Badanie transakcyjna (AT) - to koncepcja struktury osobowości opisująca także stosunki zachodzące pomiędzy ludźmi. Wedle nią każdy człowiek rozwija trzy stany „ja”: Ja-Rodzic (R), Ja-Dorosły (D), Ja-Dziecko (Dz). To są przeważnie nieświadome, utrwalone w psychice dyspozycje decydujące o tym, jak zachowamy się w konkretnych przypadkach życiowych. RODZIC – różnego rodzaju normy, zakazy, nakazy i programy określające, co powinniśmy robić i w jaki sposób postępować. Powstaje wskutek stosunku z matką i ojcem albo innymi opiekunami. DOROSŁY – nabyte zdolności i umiejętności, wykorzystywane rozumieniu rzeczywistości i siebie. Pozwala nam bezpiecznie poruszać się w otaczającym nas świecie i podejmować racjonalne decyzje. Kontroluje Dziecko i Rodzica, a również zarządza nimi. Powstaje w rezultacie samodzielnych poszukiwań i doświadczeń. DZIECKO – wrodzone zachowania popędowe i wyuczone reakcje emocjonalne. Dzięki Dziecku i jego uczuciom, takim jak ciekawość, lęk, smutek, wstyd czy pożądanie, potrafimy cieszyć się, dziwić i tworzyć. Badanie transakcyjna pokazuje, jak ludzie – wykorzystując świadomie bądź nieświadomie trzy stany „ja” – porozumiewają się ze sobą. Każdy z tych stanów można zaobserwować, analizując wypowiedzi i zachowania człowieka, a więc to, co słyszymy i widzimy.

Czym jest At Transakcyjna Analiza znaczenie Słownik A .