apoptoza co to znaczy

Definicja Apoptoza. Czym jest Apoptoza - znaczy zaprogramowaną śmierć komórki, planowe jej.

Dziś jest Poniedziałek, 18 października 2021.

Imieniny obchodzą: Łukasz, Bogumiła, Julian.

Czy przydatne?

Apoptoza Definicja

Co to znaczy APOPTOZA:
Apoptoza - znaczy zaprogramowaną śmierć komórki, planowe jej samobójstwo. W czasie rozwoju każdego organizmu wielokomórkowego część komórek ginie. To jest zdarzenie naturalne w rozwoju organizmu i służy jego biznesom. Dlatego mechanizmowi w sposób aktywny i zaplanowany usuwane są z organizmu komórki zużyte, uszkodzone, zakażone, zmutowane albo zwyczajnie zbędne, na przykład występujące tylko na pewnych etapach rozwoju. Apoptoza pełni istotną rolę: umożliwia dokładną kontrolę liczby i rodzaju komórek, eliminowanie nadmiaru pewnych komórek i usuwanie komórek uszkodzonych w takim stopniu, iż ich przeżycie byłoby negatywne albo wręcz stanowiłoby zagrożenie dla organizmu. Eliminacja komórek w procesie apoptozy nie wywołuje stanów zapalnych czy uszkodzenia otaczających tkanek. Apoptozę wywoływać mogą bodźce fizjologiczne – na przykład niedobory hormonów wzrostu; występowanie cytokin a więc cząsteczek wytwarzanych poprzez układ immunologiczny, oddziaływania międzykomórkowe – na przykład przekazywanie błędnych informacji o podziałach komórkowych, uszkodzenie komórek. Apoptoza odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. W czasie dojrzewania tymocytów (limfocytów T) w grasicy, eliminowane jest 95 procent komórek, dlatego dochodzi do wyłonienia się takiej puli limfocytów T, które umieją rozpoznać obce antygeny. Zaburzenia apoptozy towarzyszą chorobom nowotworowym, degeneracyjnym, alergiom i przewlekłym zapaleniom.

Co oznacza Afazja Semantyczna:
Znaczenie – rodzaj afazji charakteryzujący się trudnościami w rozumieniu złożonych gramatycznie form wypowiedzi. Chory może różnicować poszczególne przedmioty wypowiedzi – fonemy, słowa, ma jednak trudności apoptoza.
Co oznacza Autoafirmacja (Self-Affirmation):
Znaczenie affirmation) - – to potwierdzenie ogólnej wartości własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania wyborów i sprawowania kontroli nad apoptoza.
Co oznacza Androgynia:
Znaczenie greckiego andro – mężczyzna i gyne – kobieta) – w psychologii znaczy występowanie u jednej osoby cech psychicznych charakterystycznych dla kobiet, jak i mężczyzn. Termin wprowadziła do psychologii apoptoza.
Co oznacza Analiza Dopasowania Modeli:
Znaczenie modeli - powszechnie służąca sposób obliczania poziomu wpływu odziedziczalności i czynników środowiskowych na kształtowanie się osobowości. Bazuje na porównywaniu opracowanych modeli teoretycznych z apoptoza.
Co oznacza Astma:
Znaczenie dolegliwości wywodzi się od greckiego słowa asthma, oznaczającego duszność, chwytanie z trudem powietrza. Dolegliwość znana jest już od czasów Hipokratesa i Galena. Astma jest stanem zapalnym, gdzie apoptoza.

Czym jest Apoptoza znaczenie Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: