autoafirmacja self affirmation co to znaczy

Definicja Autoafirmacja (self-affirmation). Czym jest Autoafirmacja (self-affirmation) - – to.

Dziś jest Czwartek, 8 grudnia 2022.

Imieniny obchodzą: Maria, Wirginia, Wirgiliusz.

Czy przydatne?

Autoafirmacja (self-affirmation) Definicja

Co to znaczy AUTOAFIRMACJA (SELF-AFFIRMATION):
Autoafirmacja (self-affirmation) - – to potwierdzenie ogólnej wartości własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania wyborów i sprawowania kontroli nad istotnymi zdarzeniami. Koncepcję autoafirmacji rozwinął Claude Steele, psycholog socjalny ze Stanford University. Zakładał on, iż ludzie są motywowani do utrzymania integralności ja rozumianej jako poczucie, iż jest się niezłą i przystosowaną osobą. Gdyż chodzi o ogólną wartość własnej osoby, można ją potwierdzać na nieskończenie sporo sposobów. Autoafirmacji można dokonywać przez odnoszenie sukcesów, angażowanie się w moralne gesty, czy wyrażanie wartości, w które wierzymy i z którymi się utożsamiamy. Autoafirmacja uruchamia się szczególnie w stanie zagrożenia poczucia własnej wartości, np. po porażce albo zachowaniu niezgodnym z postawami. Kompensujemy ten stan, przenosząc uwagę i koncentrując się na jakimś pozytywnym aspekcie ja. Badania Steele’a dowodzą, iż dowolny akt autoafirmacji uodparnia nas na doświadczanie dysonansu poznawczego. Badanych skłoniono, aby napisali esej nawołujący do zaprzestania dotacji dla osób niepełnosprawnych. Esej oczywiście niezgodny był z ich postawami. By nie przeżywać dysonansu, po napisaniu eseju zmienili oni postawy na bardziej zgodne z tym, co pisali w eseju. Lecz nie ci, którzy mogli przedtem potwierdzić wartość własnej osoby, oferując pomoc na rzecz osób niewidomych. Ci nie musieli zamieniać postawy, gdyż nie doświadczali dysonansu poznawczego.

Co oznacza Autorytaryzm:
Znaczenie psychologii autorytaryzm rozumiany jest jako pewna charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi. Złożona jest na nią konwencjonalizm, a więc mocne przywiązanie do tradycji. Osoba o wysokim poziomie autoafirmacja (self-affirmation).
Co oznacza Asertywność:
Znaczenie Asertywność - zdolność bycia sobą w stosunkach z innymi ludźmi, umiejętność wyrażania myśli, uczuć i przekonań w taki sposób, który innych nie rani autoafirmacja (self-affirmation).
Co oznacza Atrybucja:
Znaczenie mechanizm wnioskowania o powodach zachowań czyichś i własnych. Widząc zachowanie drugiej osoby, szukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego ona tak się zachowuje? Fritz Heider uważał, iż ludzie, próbując autoafirmacja (self-affirmation).
Co oznacza Aleksytymia:
Znaczenie gr. a – brak, lexis – wyraz, thymos – emocja) znaczy zaburzenie mechanizmów emocjonalnych opierające na tym, iż ludzie są „ślepi” na swoje uczucia i nie mogą pojąć tej ślepoty. Termin wprowadził w autoafirmacja (self-affirmation).
Co oznacza Astma:
Znaczenie dolegliwości wywodzi się od greckiego słowa asthma, oznaczającego duszność, chwytanie z trudem powietrza. Dolegliwość znana jest już od czasów Hipokratesa i Galena. Astma jest stanem zapalnym, gdzie autoafirmacja (self-affirmation).

Czym jest Affirmation Self Autoafirmacja znaczenie Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: