autodestrukcja co to znaczy

Definicja Autodestrukcja. Czym jest Autodestrukcja - – to dobrowolne podejmowanie zachowań.

Dziś jest Czwartek, 19 maja 2022.

Imieniny obchodzą: Urban, Mikołaj, Piotr.

Czy przydatne?

Autodestrukcja Definicja

Co to znaczy AUTODESTRUKCJA:
Autodestrukcja - – to dobrowolne podejmowanie zachowań niekorzy­stnych, bezpośrednio lub pośrednio zagrażających naszemu zdrowiu albo życiu. Różne są kryteria klasyfikacji zachowań autodestrukcyjnych. Z racji na prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, wyodrębniamy silne formy autodestrukcji – a więc bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu, formy łagodne i takie, które potencjalnie szkodzą, lecz także przynoszą różne korzyści. Do silnych form autoagresji należą: samobójstwo, samookaleczenia, uzależnienia (od substancji aktywnych) i autoagresywne formy odżywiania (anoreksja i bulimia). Łagodne formy to uprawianie hazardu, zakupoholizm, uzależnienie od sieci. Zachowania autodestrukcyjne, które mogą nam czasem przynosić korzyści to: samoutrudnianie a więc rzucanie sobie kłód pod nogi albo sztywne uporczywe zachowania. Te ostatnie rodzaje zachowań zalicza się do autodestrukcji pośredniej, gdzie istnieje dystans pomiędzy zachowaniem a jego szkodliwymi skutkami. Do tych form autodestrukcji Anna Suchańska zalicza seryjne niepowodzenia i porażki na swoje życzenie, bezradność i rezygnację z działania, zachowania ryzykowne i impulsywne, uleganie pokusom, zaniedbania (na przykład zdrowotne). Czasem przynoszą one doraźne korzyści, lecz gdy uruchamiane są bez względu na wydatki – stają się autodestrukcją. Przyczyną autodestrukcji mogą być przekonania, które działają jak samospełniająca się przepowiednia, niekorzystne emocje, błędna ocena prawdopodobieństwa możliwych szkód i niskie poczucie własnej wartości.

Co oznacza Asocjacjonizm:
Znaczenie teoria zakładająca, iż wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się przez asocjację (kojarzenie) wrażeń. David Hume, słynny autodestrukcja.
Co oznacza Actor Network Theory:
Znaczenie Theory - mówi, iż elementy są tak samo istotnym i równoprawnym uczestnikiem interakcji socjalnych, jak ludzie. Obiektami mogą być całe mechanizmy komputerowe (na przykład mechanizm przyjęć na studia autodestrukcja.
Co oznacza Autoafirmacja (Self-Affirmation):
Znaczenie affirmation) - – to potwierdzenie ogólnej wartości własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania wyborów i sprawowania kontroli nad autodestrukcja.
Co oznacza Agorafobia:
Znaczenie zaburzenie lękowe charakteryzujące się intensywnym i nieustannym lękiem albo unikaniem, które występują w przynajmniej dwóch następujących przypadkach: tłumy, miejsca publiczne, samotne podróże autodestrukcja.
Co oznacza Afekt:
Znaczenie emocji, chwilowa, pozytywna albo niekorzystna reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa – powstająca w odpowiedzi na zmianę w otoczeniu albo w samym podmiocie. To ledwo dostrzegalne autodestrukcja.

Czym jest Autodestrukcja znaczenie Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: