autorytaryzm co to znaczy

Definicja Autorytaryzm. Czym jest Autorytaryzm - W psychologii autorytaryzm rozumiany jest jako.

Dziś jest Wtorek, 14 lipca 2020.

Imieniny obchodzą: Stella, Marcelin, Bonawentura.

Czy przydatne?

Autorytaryzm Definicja

Co to znaczy AUTORYTARYZM:
Autorytaryzm - W psychologii autorytaryzm rozumiany jest jako pewna charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi. Złożona jest na nią konwencjonalizm, a więc mocne przywiązanie do tradycji. Osoba o wysokim poziomie autorytaryzmu żywi przekonanie o niezmienności istniejących norm socjalnych i oczekuje, iż wszyscy będą ich przestrzegać. Stosunki socjalne spostrzega w kategoriach dominacji – uległości. Cechuje ją skrajna uległość wobec silniejszych i bezrefleksyjne podporządkowanie się autorytetom, przy jednoczesnej pogardzie dla tych, którzy są słabsi i stoją niżej w hierarchii socjalnej. Żywi uogólnioną wrogość wobec innych, szczególnie tych, którzy myślą odmiennie. Ujawnia uprzedzenia wobec wielu grup socjalnych. Świat spostrzega poprzez pryzmat stereotypów, i widzi go jako zagrażający. W rezultacie takiego metody myślenia ludzie o wysokim poziomie autorytaryzmu są bardziej podatni na myślenie paranoiczne i spiskowe teorie zdarzeń. Theodor W. Adorno, niemiecki filozof i socjolog, dzięki autorytaryzmu próbował wyjaśnić, jak doszło do rozprzestrzenienia się nazizmu w Europie. Osobowość autorytarna to zespół powiązanych ze sobą cech, takich jak: konwencjonalizm i agresja wobec tych, którzy odrzucają konwencjonalne wartości, bezkrytyczne podporządkowanie się wyidealizowanym autorytetom, kult siły, wiara w mistyczną determinację indywidualnego losu, destrukcyjność, cynizm, ogólna wrogość i pogarda dla człowieka. Cechy te warunkują podatność na rasistowskie przekonania. Można je mierzyć dzięki skali F. Adorno zakładał, iż skłonności autorytarne mają własne źródło w specyficznych wzorcach socjalizacji, gdy jedno z rodziców – zazwyczaj tata – jest surowe i karze za najdrobniejsze przewinienia. Okazywanie miłości uzależnione jest od tego, czy dziecko bez reszty podporządkuje się rodzicom. Naturalną reakcją dziecka jest wrogość wobec rodzica, która – wyparta – przenosi się później na inne bezpieczne obiekty, na przykład mniejszości narodowe. Teoria Adorno, mająca psychoanalityczne korzenie, regularnie była przywoływana w analizie przyczyn faszyzmu, aczkolwiek zarazem spotkała się z krytyką ze strony naukowców.

Czym jest Autorytaryzm znaczenie Słownik A .


Co oznacza Archetyp
Znaczenie Archetyp - (z gr. arche – „start, typos – „typ”) – znaczy uniwersalny, wspólny ludziom z różnych epok i narodów wzorzec myślenia, postrzegania, przeżywania i.
Co oznacza Ageizm (ang. ageism)
Znaczenie Ageizm (z angielskiego: ageism) - dyskryminacja z racji na wiek. Przeważnie dotyczy osób po 45-50 roku życia. Przejawia się lekceważeniem osób starszych i.
Co oznacza Akinetopsja
Znaczenie Akinetopsja - zwana także ślepotą ruchu, jest nadzwyczajnie rzadką chorobą neuropsychologiczną. Bazuje na tym, iż pacjent nie jest w stanie dostrzec ruchu.
Co oznacza Astma
Znaczenie Astma - Nazwa dolegliwości wywodzi się od greckiego słowa asthma, oznaczającego duszność, chwytanie z trudem powietrza. Dolegliwość znana jest już od czasów.
Co oznacza Analiza dopasowania modeli
Znaczenie Badanie dopasowania modeli - powszechnie służąca sposób obliczania poziomu wpływu odziedziczalności i czynników środowiskowych na kształtowanie się osobowości.