autoweryfikacja co to znaczy

Definicja Autoweryfikacja. Czym jest Autoweryfikacja - (self-verification) To jest jeden z głównych.

Dziś jest Czwartek, 8 grudnia 2022.

Imieniny obchodzą: Maria, Wirginia, Wirgiliusz.

Czy przydatne?

Autoweryfikacja Definicja

Co to znaczy AUTOWERYFIKACJA:
Autoweryfikacja - (self-verification) To jest jeden z głównych – w okolicy autowaloryzacji – motywów związanych z „ja”, z koncepcją własnej osoby. Autowaloryzacja znaczy dążenie do obrony, utrzymania i podwyższania dobrego mniemania o sobie. Służy temu sporo iluzji, jak na przykład spostrzeganie siebie jako kogoś lepszego od przeciętnej, lepsze pamiętanie własnych sukcesów niż porażek, przypisywanie tych pierwszych sobie, a tych drugich – czynnikom zewnętrznym. Autoweryfikacja jest dążeniem do zgodności pomiędzy już posiadanymi przekonaniami o sobie a kolejnymi nadchodzącymi informacjami. Chcemy myśleć o sobie dobrze, a zarazem zachować wewnętrzną spójność. Koncepcja autoweryfikacji, sformułowana poprzez Williama Swanna, jest uszczegółowieniem koncepcji dysonansu poznawczego. Zakłada ona, iż poszukujemy informacji zgodnych z posiadaną koncepcją „ja”, bardziej im ufamy. U osób o wysokiej samoocenie motywy autowaloryzacji i autoweryfikacji działają zgodnie – wiadomość pochlebna jest spójna z koncepcją siebie, a zarazem podnosi poczucie własnej wartości. Z kolei u osób o niskiej samoocenie motywy te są sprzeczne. Takie osoby, jak sugerują badania Swanna, wolą niekorzystne wiadomości o sobie. Wolą, lecz nie zawsze. Po pierwsze, dotyczy to tylko ich poznawczych reakcji: osoby z niską samooceną nie dowierzają pochlebnym wiadomościom na swój temat, lecz zarazem cieszą się z nich. Po drugie, o ile akceptacja informacji pochlebnej jest automatyczna i spontaniczna, to autoweryfikacja wymaga dysponowania wolnymi zasobami umysłu, gdyż stanowi reakcję przemyślaną, wymaga czasu, uwagi i namysłu.

Co oznacza Afekt:
Znaczenie emocji, chwilowa, pozytywna albo niekorzystna reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa – powstająca w odpowiedzi na zmianę w otoczeniu albo w samym podmiocie. To ledwo dostrzegalne autoweryfikacja.
Co oznacza Analiza Transakcyjna (AT):
Znaczenie transakcyjna (AT) - to koncepcja struktury osobowości opisująca także stosunki zachodzące pomiędzy ludźmi. Wedle nią każdy człowiek rozwija trzy stany „ja”: Ja-Rodzic (R), Ja-Dorosły (D), Ja-Dziecko autoweryfikacja.
Co oznacza Asocjacjonizm:
Znaczenie teoria zakładająca, iż wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się przez asocjację (kojarzenie) wrażeń. David Hume, słynny autoweryfikacja.
Co oznacza Apoptoza:
Znaczenie zaprogramowaną śmierć komórki, planowe jej samobójstwo. W czasie rozwoju każdego organizmu wielokomórkowego część komórek ginie. To jest zdarzenie naturalne w rozwoju organizmu i służy jego biznesom autoweryfikacja.
Co oznacza Akinetopsja:
Znaczenie także ślepotą ruchu, jest nadzwyczajnie rzadką chorobą neuropsychologiczną. Bazuje na tym, iż pacjent nie jest w stanie dostrzec ruchu obiektu, aczkolwiek sam przedmiot widzi bez problemu. Jego autoweryfikacja.

Czym jest Autoweryfikacja znaczenie Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: