decentracja co to znaczy

Definicja Decentracja. Czym jest Decentracja - synonim centracji, umiejętność ujmowania.

Dziś jest Sobota, 31 października 2020.

Imieniny obchodzą: Urban, Łukasz, Augusta.

Czy przydatne?

Decentracja Definicja

Co to znaczy DECENTRACJA:
Decentracja - synonim centracji, umiejętność ujmowania rzeczywistości – sytuacji, ludzi, problemów – z wielu różnych perspektyw. Odznacza się dwie postacie decentracji: poznawczą i socjalną. Pierwsza, to umiejętność do uwzględniania w myśleniu równocześnie wielu aspektów sytuacji problemowej i dostrzegania stosunku pomiędzy nimi (na przykład jakiś wytwór jest droższy, lecz za to lepszej jakości). Pojawia się ok. 7.-8. roku życia jako sukces rozwoju myślenia operacyjnego. Druga, zwana odmiennie decentracją interpersonalną, to umiejętność przyjmowania innych niż własny punktów widzenia. Kształtuje się około 8.-10. roku życia i pozwala zrozumieć, iż ludzie, także ci najbliżsi, mogą mieć różne potrzeby, odmiennie niż my doświadczać sytuacji. Dzięki decentracji możemy wejść w położenie innej osoby, spojrzeć na świat jakby jej oczami. Pozwala to trafniej spostrzegać innych ludzi, lepiej się z nimi porozumiewać i skuteczniej pomagać im, gdy tego potrzebują. Jeszcze szerzej ujmuje decentrację Melvin Feffer – jako zdolność widzenia sytuacji socjalnych z perspektywy różnych osób w niej uczestniczących i równoczesnego koordynowania tych perspektyw. Dzięki niej potrafimy modyfikować własne działania w zależności od spodziewanej reakcji innych osób. Możemy wyjść poza swój sposób myślenia, spojrzeć na problem z różnych stron, także ze strony oponenta, nie tracąc równocześnie własnej perspektywy.

Czym jest Decentracja znaczenie Słownik D .

Co oznacza Dogmatyzm:
Znaczenie dogma – postanowienie władzy zwierzchniej) – znaczy bezkrytyczne przyjmowanie pewnych poglądów albo twierdzeń bez dowodu, na zasadzie ślepej wiary. Jego przeciwieństwem jest sceptycyzm. Milton DECENTRACJA.
Co oznacza Deluzja:
Znaczenie Deluzja - fałszywe przekonanie na temat otoczenia zewnętrznego albo własnego stanu. Takim przekonaniom towarzyszy mocne poczucie realności przeżywanych fikcji DECENTRACJA.
Co oznacza Dysocjacja:
Znaczenie łaciny dissociatio, rozdzielenie) – wg amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń (DSM-IV) dysocjacja rozumiana jest jako „rozłączenie funkcji, które na ogół są zintegrowane, a więc świadomości, pamięci DECENTRACJA.
Co oznacza Dekompensacja psychotyczna:
Znaczenie psychotyczna - krótkotrwałe, przejściowe zaburzenie adaptacyjne o nasileniu i objawach przypominających psychozę. Towarzyszyć mu mogą niekontrolowane zachowania typu acting-out. Do takiej DECENTRACJA.
Co oznacza Deindywiduacja:
Znaczenie zdarzenie kolokwialnie określane jako zagubienie się tłumie. Znaczy zatarcie się poczucia indywidualności, a z powodu utratę kontroli nad własnym zachowaniem. Ten stan ograniczonej samoświadomości DECENTRACJA.