efekt nadmiernego uzasadnienia co to znaczy

Definicja Efekt nadmiernego uzasadnienia. Czym jest Sukces nadmiernego uzasadnienia - tendencja do.

Dziś jest Wtorek, 16 sierpnia 2022.

Imieniny obchodzą: Joachim, Nora, Roch.

Czy przydatne?

Efekt nadmiernego uzasadnienia Definicja

Co to znaczy EFEKT NADMIERNEGO UZASADNIENIA:
Sukces nadmiernego uzasadnienia - tendencja do wyjaśniania własnego zachowania powodami zewnętrznymi i niedoceniania roli przyczyn wewnętrznych. Zdarzenie to występuje, gdy czynność początkowo motywowana wewnętrznie (realizowana z racji na fakt, iż jest interesująca i sprawia przyjemność), rozpoczyna być nagradzana, a więc motywowana zewnętrznie. Jeżeli po pewnym czasie zachowanie przestanie być nagradzane, to... przestanie występować. W takiej sytuacji zewnętrzne powody naszego działania niejako przesłaniają nam powody wewnętrzne, czego efektem jest strata motywacji wewnętrznej. Innymi słowy, jeżeli uzasadnienie wykonywania zachowania znaleźć można w okolicznościach mu towarzyszących (nagroda), to ono jest przypisywane tym okolicznościom, a nie postawie (motywacja wewnętrzna). W najwyższym stopniu znanym badaniem nad efektem nadmiernego uzasadnienia jest klasyczny eksperyment Leppera, Greene’a i Nisbetta (1973).

Co oznacza Efekt Samej Ekspozycji (Mere-Exposure Effect):
Znaczenie ekspozycji (mere-exposure effect) - przyrost pozytywności ocen bodźca wspólnie z częstością jego eksponowania. Bodźce, które już widzieliśmy, lubimy bardziej niż te nowe, widziane po raz pierwszy efekt nadmiernego uzasadnienia.
Co oznacza Eros:
Znaczenie Ludus, Mania, Pragma i Agape – różne typy miłości wyróżniane już poprzez Greków, a opisane wnikliwie w typologii opracowanej poprzez socjologa Johna Lee. Psychologowie Susan i Clyde Hendrick ułożyli efekt nadmiernego uzasadnienia.
Co oznacza Estrogeny:
Znaczenie steroidowe hormony płciowe kobiece produkowane poprzez jajniki, a również w niewielkich ilościach poprzez jądra i korę nadnerczy. Są odpowiedzialne pomiędzy innymi za postęp drugo- i trzeciorzędowych efekt nadmiernego uzasadnienia.
Co oznacza Empatyczne Rozumienie I Komunikowanie:
Znaczenie rozumienie i komunikowanie - od czasów Rogersa uważane jest za jeden z głownych czynników decyzyjnych o skutecznym pomaganiu. Obejmuje cztery aspekty: a) umiejętność terapeuty do tworzenia trafnych efekt nadmiernego uzasadnienia.
Co oznacza Etyka Produktywności:
Znaczenie produktywności - – mechanizm przekonań polegających się na takich wartościach, jak pracowitość, skuteczność, użyteczność, oszczędność odgraniczanie gratyfikacji i sukcesu, i odrzucający takie grzechy efekt nadmiernego uzasadnienia.

Czym jest Uzasadnienia Nadmiernego Efekt znaczenie Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: