eros co to znaczy

Definicja Eros. Czym jest Eros - Storge, Ludus, Mania, Pragma i Agape – różne typy miłości.

Dziś jest Sobota, 15 czerwca 2024.

Imieniny obchodzą: Wit, Jolanta, Wiola.

Czy przydatne?

Eros Definicja

Co to znaczy EROS:
Eros - Storge, Ludus, Mania, Pragma i Agape – różne typy miłości wyróżniane już poprzez Greków, a opisane wnikliwie w typologii opracowanej poprzez socjologa Johna Lee. Psychologowie Susan i Clyde Hendrick ułożyli skalę do pomiaru tych typów. Trzy pierwsze z nich są podstawowymi, a ich kombinacja tworzy pozostałe trzy typy wtórne. Lee pisał: „Tak jak wszystkie barwy pochodzą od trzech podstawowych, tak wszystkie style miłości dadzą się wyprowadzić z trzech podstawowych stylów”. Do podstawowych zaliczamy między innymi eros, a więc miłość namiętną i romantyczną. Jej istotą jest mocny, nieodparty pociąg fizyczny i zafascynowanie ukochaną osobą. To ten typ nazywany bywa miłością od pierwszego wejrzenia. Drugi typ fundamentalny, storge, to miłość przyjacielska, łagodna i czuła. Zamiast tumultu uczuć, partnerzy doświadczają trwałego, pogłębiającego się przywiązania i wzajemnej troski. Trzeci typ, Ludus, to miłość traktowana jako gra i zabawa, niepozbawiona prób manipulowania partnerem i chęci przechytrzenia go. Jak pokazują losy bohaterów „Niebezpiecznych związków”, mocne zaangażowanie w związek raczej tu przeszkadza. Z połączenia erosa i storge powstaje agape, miłość altruistyczna, bezinteresowne oddanie się partnerowi, pełne cierpliwości i troski o jego dobro. O tej miłości pisal św. Paweł w liście do Koryntian. Połączenie storge i ludus daje w rezultacie pragmę – miłość praktyczną, przeżywaną jako racjonalna lokata uczuć, kalkulacja strat i zysków, takie małżeństwo z rozsądku. I nareszcie z erosa i ludus wynika mania, a więc miłość obsesyjna, opętanie nie tyle partnerem co własnym uczuciem. Maniakalny kochanek jest pochłonięty myślami o ukochanej, lęka się ją stracić. Potrzebuje stale jej uwagi i potwierdzania miłości. Badania Johna Lee wykazały, iż kobiety bardziej skłonne są do miłości typu storge i pragma, a mężczyźni częściej doświadczają miłości erotycznej i ludycznej.

Co oznacza Efekt Pinokia:
Znaczenie Zewnętrzne drgania wzbudzają zakończenia nerwowe w ścięgnach i wiadomość o stymulacji dociera do mózgowych ośrodków dotyku i ruchu. Efektem tego mogą być różne iluzyjne doznania rucho­mych części eros co znaczy.
Co oznacza Engram:
Znaczenie ślad pamięciowy w mózgu. Termin ten wprowadził prawie sto lat temu niemiecki biolog Richard Semon. Istniały przeciwstawne poglądy na temat tego, czy ślady pamięciowe zlokalizowane są w jakimś eros krzyżówka.
Co oznacza Efekt Nadmiernego Uzasadnienia:
Znaczenie uzasadnienia - tendencja do wyjaśniania własnego zachowania powodami zewnętrznymi i niedoceniania roli przyczyn wewnętrznych. Zdarzenie to występuje, gdy czynność początkowo motywowana wewnętrznie eros co to jest.
Co oznacza Etyka Produktywności:
Znaczenie produktywności - – mechanizm przekonań polegających się na takich wartościach, jak pracowitość, skuteczność, użyteczność, oszczędność odgraniczanie gratyfikacji i sukcesu, i odrzucający takie grzechy eros słownik.
Co oznacza Empatyczne Rozumienie I Komunikowanie:
Znaczenie rozumienie i komunikowanie - od czasów Rogersa uważane jest za jeden z głownych czynników decyzyjnych o skutecznym pomaganiu. Obejmuje cztery aspekty: a) umiejętność terapeuty do tworzenia trafnych eros czym jest.

Czym jest Eros znaczenie Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: