fenotyp co to znaczy

Definicja Fenotyp. Czym jest Fenotyp - Pewien zespół zewnętrznych przejawów aktywności naszych.

Dziś jest Poniedziałek, 4 grudnia 2023.

Imieniny obchodzą: Krystian, Barbara, Bernard.

Czy przydatne?

Fenotyp Definicja

Co to znaczy FENOTYP:
Fenotyp - Pewien zespół zewnętrznych przejawów aktywności naszych genów (genotypu) nazywa się w biologii fenotypem. W psychiatrii ustala się tym mianem zespół klinicznych objawów opisujący daną jednostkę chorobową. Zakłada się przy tym, iż jednostka ta ma biologiczne (genetyczne) podłoże. Lecz w razie schizofrenii badanie stosunku między „symptomami” a „genami” okazało się bardzo trudne. Zaczęto więc poszukiwać takich systemów czy mechanizmów związanych z naszym biologicznym uposażeniem, które nie są klinicznym symptomem, a zarazem w sposób bardziej bezpośredni powiązane są z genezą schizofrenii. Określono je mianem endofenotypów, najczęściej rozumiejąc pod tą nazwą behawioralne i neurofizjologiczne wskaźniki, które pozwalają określać podatność na zachorowanie. w razie schizofrenii wiele prac poświęconych jest zaburzeniom w generowaniu ruchów gałki ocznej, zarówno tak zwany płynnych ruchów gałki ocznej (smooth pursuit) jak i sakadowych (saccadic). Zaburzenia motoryki gałek ocznych obserwowane są nie tylko u osób dotkniętych schizofrenią (regularnie jeszcze przed wystąpieniem właściwego zespołu klinicznego), lecz także u ich krewnych biologicznych, nie mniej jednak obie ekipy wykazują mniej więcej zbliżony poziom zaburzeń. Czyni to właśnie nieprawidłowości ruchów gałki ocznej dobrym kandydatem na endofenotyp schizofrenii. Badania dotyczące zaburzeń poznawczych, występujących w schizofrenii, mogą mieć implikacje kliniczne. Rezultaty zastosowanego leczenia próbuje się oceniać w kontekście natężenia zaburzeń kognitywnych, a nie wyłącznie ustępujących objawów. Taka ocena okazuje się bardziej dokładna. Można się gdyż spodziewać, iż stopień sprawności niektórych funkcji poznawczych bardziej koreluje z szansą powrotu chorego do normalnej aktywności socjalnej. Można także błyskawicznie włączać leki optymalizujące funkcjonowanie poznawcze. Które spośród służących współcześnie leków taką rolę mogłyby spełniać? Wyniki prowadzonych badań dotyczą tak zwany atypowych neuroleptyków, jak: risperidon, olanzapina, zyprazydon, asenapina czy aripiprazol. W badaniach klinicznych wykazano, iż mogą one pozytywnie wpływać na mechanizmy poznawcze zaburzone w schizofrenii, takie jak: pamięć operacyjna, pamięć werbalna, funkcje wykonawcze, uwaga, czy poznanie socjalne (na przykład empatia). Chociaż ciągle trudno ustalić, czy poszczególne leki posiadają swój własny profil oddziaływania na określone mechanizmy poznawcze. W przyszłości przydatne okazać się mogą badania genetyczne precyzujące, jak pacjent będzie reagował na służące leczenie. W listopadzie 2007 roku amerykańska FDA rozpoczęła mechanizm rejestracyjny nowego atypowego neuroleptyku – iloperidonu – który docelowo ma być sprzedawany z testem genetycznym. W przyszłości będziemy w stanie ustalić, czy wpływ danego leku na funkcje poznawcze zależny jest od określonego wariantu genu (genów).

Co oznacza Formacja Hipokampa:
Znaczenie złożona jest z hipokampa właściwego (CA – od Cornus Ammonis a więc róg Amona) i z zakrętu zębatego. Nazwa pochodzi od konika morskiego (hippocampus), lecz w budowie wewnętrznej formacja ta fenotyp co to jest.
Co oznacza Flow:
Znaczenie zaproponowany poprzez Mihaly’ego Csikszentmihalyiego, ustala stan bardzo głębokiej koncentracji na wykonywanej czynności, gdzie zachodzi harmonijny przepływ informacji pomiędzy umysłem i ciałem fenotyp definicja.
Co oznacza Fiksacja:
Znaczenie Fiksacja - nadmierne przywiązanie do osoby, przedmiotu albo nieświadomego wyobrażenia; w przypadkach niepowodzeń życiowych znaczy powrót do zachowań charakterystycznych dla poprzednich faz rozwoju fenotyp co znaczy.
Co oznacza FAS:
Znaczenie Alcohol syndrome” (a więc alkoholowy zespół płodowy, FAS) wprowadzili w 1973 roku dwaj lekarze amerykańscy, Kenneth Lyons Jones i David W. Smith. FAS to szereg fizycznych i umysłowych zaburzeń fenotyp słownik.
Co oznacza Fobia:
Znaczenie psychologii określana jest jako lęk przed czymś realnym, lecz niezagrażającym. To uporczywa, stała reakcja strachu, której rozmiary pozostają w znacznej dysproporcji do wielkości faktycznego fenotyp znaczenie.

Czym jest Fenotyp znaczenie Słownik F .

  • Dodano:
  • Autor: