identyfikacja co to znaczy

Definicja Identyfikacja. Czym jest Identyfikacja - (fr. identique, z łaciny identicus, od z łaciny.

Dziś jest Wtorek, 30 listopada 2021.

Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty.

Czy przydatne?

Identyfikacja Definicja

Co to znaczy IDENTYFIKACJA:
Identyfikacja - (fr. identique, z łaciny identicus, od z łaciny idem – to samo) a więc utożsamienie się z konkretną albo fikcyjną osobą, ekipą albo ideą, upodabnianie się do jakiegoś wybranego wzorca i przejmowanie od niego wartości, postaw, metody postępowania. W psychologii termin ten pojawia się w różnych kontekstach: rozwojowym, społecznym i klinicznym. Rozwojowo identyfikacja z istotnymi osobami, szczególnie z rodzicami, stanowi fundamentalny system rozwoju osobowości dziecka. Fundamentem identyfikacji jest silna więź emocjonalna z wybraną osobą albo osobami. W rezultacie dziecko utożsamia się z przeżyciami tych osób i przyswaja sobie ich właściwości. Dzięki identyfikacji dziecko uczy się różnych ról małżeńskich czy socjalnych. Np. udana identyfikacja z ojcem albo z matką pozwala na przyswojenie roli związanej z płcią. Identyfikacja z płcią – dokonująca się w momencie dorastania – znaczy zaakceptowanie własnej płci i przypisanych jej społecznie ról i zadań. W psychologii socjalnej identyfikacja – w okolicy ulegania i internalizacji – jest uznawana za system wpływu społecznego i konformizmu. Elliot Aronson nazywa ją efektem wujka Karola. Wedle tym mechanizmem, marzenie upodobnienia się do osoby albo ekipy (na przykład do podziwianego wujka Karola) prowadzi do utożsamiania się z ich przekonaniami albo wartościami i przyjmowania ich za swoje. Wpływ ten działa pod nieobecność źródła wpływu (wspomnianego wujka Karola), a nagrodą za dopasowanie się jest przyrost samooceny. Identyfikacja znaczy także system obronny, opierający na zastępczym realizowaniu swoich potrzeb albo dążeń przez identyfikowanie się z bliską osobą, która te dążenia faktycznie realizuje. Np. matka, która nie miała okazji zrealizować swych aspiracji zawodowych, może mocno angażować się w karierę swego dziecka, przeżywając jego rezultaty jako osobiste sukcesy albo klęski. Mechanizmem obronnym jest także identyfikacja z agresorem a więc z postacią, która jest groźna, a równocześnie obdarzona mocą, władzą i prestiżem. Identyfikacja ta wynika ze strachu, a przyswojenie sobie cech czy zachowań osoby karzącej powiększa poczucie bezpieczeństwa.

Co oznacza Infuzja Afektu:
Znaczenie od z łaciny infusio – wylewanie) to mechanizm opierający na tym, iż wiadomość niosąca ładunek emocjonalny wywiera wpływ na mechanizmy poznania i oceny. Zostaje poprzez nie wchłonięta, ingerując w identyfikacja.
Co oznacza Imprinting (Ang.):
Znaczenie angielskiego:) - po polsku wdrukowanie, to utrwalenie się (praktycznie niepodlegające modyfikacji) pewnego wzorca, np. rodzica, z którym osobnik styka się bezpośrednio po urodzeniu. Zdarzenie to identyfikacja.
Co oznacza Inokulacja:
Znaczenie łaciny inoculatio – szczepienie) – termin zaczerpnięty z medycyny. Celowe wprowadzenie małej dawki zarazków sprawia, iż organizm uczy się wytwarzać przeciwciała zwalczające dany rodzaj drobnoustroju identyfikacja.
Co oznacza Inteligencje Wielorakie:
Znaczenie wielorakie - siedem rodzajów inteligencji zaznaczonych poprzez Howarda Gardnera: inteligencja językowa, muzyczna, przestrzenna, matematyczno-logiczna, kinestetyczna, intrapersonalna, interpersonalna identyfikacja.
Co oznacza Inflacja Wyobraźni (Imagination Inflation):
Znaczenie imagination inflation) - zdarzenie opierające na tym, iż ludzie traktują jako rzeczywiste te zdarzenia we własnej przeszłości, które sobie tylko wyobrażali. Akt wyobrażania sobie nieistniejącego identyfikacja.

Czym jest Identyfikacja znaczenie Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: