identyfikacja co to znaczy

Definicja Identyfikacja. Czym jest Identyfikacja - (fr. identique, z łaciny identicus, od z łaciny.

Dziś jest Czwartek, 24 września 2020.

Imieniny obchodzą: Dora, Teodor, Gerard.

Czy przydatne?

Identyfikacja Definicja

Co to znaczy IDENTYFIKACJA:
Identyfikacja - (fr. identique, z łaciny identicus, od z łaciny idem – to samo) a więc utożsamienie się z konkretną albo fikcyjną osobą, ekipą albo ideą, upodabnianie się do jakiegoś wybranego wzorca i przejmowanie od niego wartości, postaw, metody postępowania. W psychologii termin ten pojawia się w różnych kontekstach: rozwojowym, społecznym i klinicznym. Rozwojowo identyfikacja z istotnymi osobami, szczególnie z rodzicami, stanowi fundamentalny system rozwoju osobowości dziecka. Fundamentem identyfikacji jest silna więź emocjonalna z wybraną osobą albo osobami. W rezultacie dziecko utożsamia się z przeżyciami tych osób i przyswaja sobie ich właściwości. Dzięki identyfikacji dziecko uczy się różnych ról małżeńskich czy socjalnych. Np. udana identyfikacja z ojcem albo z matką pozwala na przyswojenie roli związanej z płcią. Identyfikacja z płcią – dokonująca się w momencie dorastania – znaczy zaakceptowanie własnej płci i przypisanych jej społecznie ról i zadań. W psychologii socjalnej identyfikacja – w okolicy ulegania i internalizacji – jest uznawana za system wpływu społecznego i konformizmu. Elliot Aronson nazywa ją efektem wujka Karola. Wedle tym mechanizmem, marzenie upodobnienia się do osoby albo ekipy (na przykład do podziwianego wujka Karola) prowadzi do utożsamiania się z ich przekonaniami albo wartościami i przyjmowania ich za swoje. Wpływ ten działa pod nieobecność źródła wpływu (wspomnianego wujka Karola), a nagrodą za dopasowanie się jest przyrost samooceny. Identyfikacja znaczy także system obronny, opierający na zastępczym realizowaniu swoich potrzeb albo dążeń przez identyfikowanie się z bliską osobą, która te dążenia faktycznie realizuje. Np. matka, która nie miała okazji zrealizować swych aspiracji zawodowych, może mocno angażować się w karierę swego dziecka, przeżywając jego rezultaty jako osobiste sukcesy albo klęski. Mechanizmem obronnym jest także identyfikacja z agresorem a więc z postacią, która jest groźna, a równocześnie obdarzona mocą, władzą i prestiżem. Identyfikacja ta wynika ze strachu, a przyswojenie sobie cech czy zachowań osoby karzącej powiększa poczucie bezpieczeństwa.

Czym jest Identyfikacja znaczenie Słownik I .

Co oznacza Introspekcja:
Znaczenie introspicere) dosłownie znaczy „patrzenie do wewnątrz, obserwowanie i analizowanie własnych stanów psychicznych, myśli, uczuć i motywów. Jej obiektem są świadome treści i mechanizmy. Jako sposób IDENTYFIKACJA.
Co oznacza Inokulacja:
Znaczenie inoculatio – szczepienie) – termin zaczerpnięty z medycyny. Celowe wprowadzenie małej dawki zarazków sprawia, iż organizm uczy się wytwarzać przeciwciała zwalczające dany rodzaj drobnoustroju, co IDENTYFIKACJA.
Co oznacza Inteligencje wielorakie:
Znaczenie siedem rodzajów inteligencji zaznaczonych poprzez Howarda Gardnera: inteligencja językowa, muzyczna, przestrzenna, matematyczno-logiczna, kinestetyczna, intrapersonalna, interpersonalna IDENTYFIKACJA.
Co oznacza Intymność:
Znaczenie „intymność” pochodzi od łacińskiego słowa „intimus”, a więc „wewnętrzny, najgłębszy” (w przenośni: „najtajniejszy, najskrytszy”). Pozostawać w intymnej stosunku z drugim człowiekiem to mieć dostęp do IDENTYFIKACJA.
Co oznacza Infuzja afektu:
Znaczenie infusio – wylewanie) to mechanizm opierający na tym, iż wiadomość niosąca ładunek emocjonalny wywiera wpływ na mechanizmy poznania i oceny. Zostaje poprzez nie wchłonięta, ingerując w nasze IDENTYFIKACJA.