imprinting co to znaczy

Definicja Imprinting (ang.). Czym jest Imprinting (z angielskiego:) - po polsku wdrukowanie, to.

Dziś jest Czwartek, 28 stycznia 2021.

Imieniny obchodzą: Radomir, Karol, Walery.

Czy przydatne?

Imprinting (ang.) Definicja

Co to znaczy IMPRINTING (ANG.):
Imprinting (z angielskiego:) - po polsku wdrukowanie, to utrwalenie się (praktycznie niepodlegające modyfikacji) pewnego wzorca, np. rodzica, z którym osobnik styka się bezpośrednio po urodzeniu. Zdarzenie to zaobserwowano początkowo u ptaków zagniazdowników. Imprinting jest przejawem specyficznego uczenia się, bazuje na skojarzeniu instynktownej reakcji „podążania za” ze specyficznym impulsem, który tę reakcję wyzwala. Uczenie to występuje w ściśle określonym momencie rozwoju (tak zwany moment krytyczny, czasami trwający raptem kilka godz.). W tym okresie każdy poruszający się i większy od pisklęcia element (na przykład piłka albo atrapa kaczki) wywołuje u niego reakcję podążania za. Sedno wdrukowania jest oczywisty. Małe pisklę musi wiedzieć, kto jest jego opiekunem, za nim podążać i tak samo się zachowywać. W przypadku rozdzielenia, ((na przykład w trakcie ucieczki, powinno się zbliżyć do innego, podobnego osobnika, który się nim zaopiekuje. Zdarzenie pierwszy opisał w 1873 roku angielski biolog Douglas Alexander Spalding. Po 40 latach ponownie odkrył je niemiecki biolog Oscar Heinroth, a spopularyzował Konrad Lorent, austriacki zoolog i ornitolog, twórca nowoczesnej etologii i laureat Nagrody Nobla w zakresie medycyny i fizjologii. Badał zachowanie gęsi szarych. Opisał zdarzenie wdrukowania i jego wpływ na dojrzałe życie tych ptaków. Okazało się, iż pisklęta, które tuż po wykluciu się natknęły się na prof. Lorentza, podążały za nim, jak za gęsią matką.

Co oznacza Introspekcja:
Znaczenie łaciny introspicere) dosłownie znaczy „patrzenie do wewnątrz, obserwowanie i analizowanie własnych stanów psychicznych, myśli, uczuć i motywów. Jej obiektem są świadome treści i mechanizmy. Jako imprinting (ang.).
Co oznacza Inokulacja:
Znaczenie łaciny inoculatio – szczepienie) – termin zaczerpnięty z medycyny. Celowe wprowadzenie małej dawki zarazków sprawia, iż organizm uczy się wytwarzać przeciwciała zwalczające dany rodzaj drobnoustroju imprinting (ang.).
Co oznacza Inteligencje Wielorakie:
Znaczenie wielorakie - siedem rodzajów inteligencji zaznaczonych poprzez Howarda Gardnera: inteligencja językowa, muzyczna, przestrzenna, matematyczno-logiczna, kinestetyczna, intrapersonalna, interpersonalna imprinting (ang.).
Co oznacza Indeks Glikemiczny (IG):
Znaczenie IG) - to sposób klasyfikacji pokarmów w zależności od ich umiejętności podwyższania poziomu cukru we krwi. Jako podstawę skali (100 procent) przyjęto przyrost poziomu cukru we krwi po spożyciu 50 g imprinting (ang.).
Co oznacza Intymność:
Znaczenie Definicja „intymność” pochodzi od łacińskiego słowa „intimus”, a więc „wewnętrzny, najgłębszy” (w przenośni: „najtajniejszy, najskrytszy”). Pozostawać w intymnej stosunku z drugim człowiekiem to mieć imprinting (ang.).

Czym jest Ang Imprinting znaczenie Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: