introspekcja co to znaczy

Definicja Introspekcja. Czym jest Introspekcja - – (z łaciny introspicere) dosłownie znaczy.

Dziś jest Poniedziałek, 18 października 2021.

Imieniny obchodzą: Łukasz, Bogumiła, Julian.

Czy przydatne?

Introspekcja Definicja

Co to znaczy INTROSPEKCJA:
Introspekcja - – (z łaciny introspicere) dosłownie znaczy „patrzenie do wewnątrz, obserwowanie i analizowanie własnych stanów psychicznych, myśli, uczuć i motywów. Jej obiektem są świadome treści i mechanizmy. Jako sposób badania używana była w początkach narodzin psychologii. Jej zwolennikami byli wybitni psychologowie polscy –Władysław Witwicki i Mieczysław Kreutz. Pionier psychologii, William Wundt, korzystał z introspekcji, lecz wspartej eksperymentem, do badania wrażeń zmysłowych w swym laboratorium w Lipsku. Później, z perspektywy pozytywizmu zarzucono jej, jako metodzie poznania, subiektywizm, niesprawdzalność, a więc brak możliwości weryfikowania poprzez badacza danych introspekcyjnych, a również deformacje świadomości, a więc zniekształcenia przebiegu mechanizmów psychicznych poprzez fakt ich obserwowania. Introspekcja nie pozwala na uzyskanie wiedzy intersubiektywnie weryfikowalnej i nie daje dostępu do faktycznych przyczyn zachowań. Także jako sposób poznawania siebie introspekcja ma znaczące ograniczenia. Sporo naszych uczuć i motywów jest gdyż niedostępnych introspekcji, ponieważ nieuświadamianych. Dotyczy to zarówno treści zniekształconych obronnie, jak i samowiedzy utajonej. Dick Nisbett i Tim Wilson twierdzą, iż zamiast do realnych przyczyn naszych zachowań przywołujemy w introspekcji pewne – uwarunkowane kulturowo – teorie przyczynowości. W rezultacie mówimy więcej niż faktycznie o sobie wiemy. Co więcej, analizowanie i introspekcyjne wyjaśnianie przyczyn naszych odczuć, postaw i zachowań może w rezultacie doprowadzić do ich zmiany. Kiedy analizujesz, dlaczego kochasz X-a, do prawdziwych przyczyn i tak nie masz dostępu, a uzasadnienia, które przychodzą Ci do głowy, są tak nieprzekonujące, iż możesz zmienić zdanie na temat swych uczuć do pana (pani) X.

Co oznacza Indeks Glikemiczny (IG):
Znaczenie IG) - to sposób klasyfikacji pokarmów w zależności od ich umiejętności podwyższania poziomu cukru we krwi. Jako podstawę skali (100 procent) przyjęto przyrost poziomu cukru we krwi po spożyciu 50 g introspekcja.
Co oznacza Inokulacja:
Znaczenie łaciny inoculatio – szczepienie) – termin zaczerpnięty z medycyny. Celowe wprowadzenie małej dawki zarazków sprawia, iż organizm uczy się wytwarzać przeciwciała zwalczające dany rodzaj drobnoustroju introspekcja.
Co oznacza Imprinting (Ang.):
Znaczenie angielskiego:) - po polsku wdrukowanie, to utrwalenie się (praktycznie niepodlegające modyfikacji) pewnego wzorca, np. rodzica, z którym osobnik styka się bezpośrednio po urodzeniu. Zdarzenie to introspekcja.
Co oznacza Inflacja Wyobraźni (Imagination Inflation):
Znaczenie imagination inflation) - zdarzenie opierające na tym, iż ludzie traktują jako rzeczywiste te zdarzenia we własnej przeszłości, które sobie tylko wyobrażali. Akt wyobrażania sobie nieistniejącego introspekcja.
Co oznacza Identyfikacja:
Znaczenie identique, z łaciny identicus, od z łaciny idem – to samo) a więc utożsamienie się z konkretną albo fikcyjną osobą, ekipą albo ideą, upodabnianie się do jakiegoś wybranego wzorca i przejmowanie od introspekcja.

Czym jest Introspekcja znaczenie Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: