kara pozytywna co to znaczy

Definicja Kara pozytywna. Czym jest Kara pozytywna - Istnieją dwa rodzaje wzmocnień i dwa rodzaje.

Dziś jest Środa, 27 maja 2020.

Imieniny obchodzą: Magdalena, Jan, Juliusz.

Czy przydatne?

Kara pozytywna Definicja

Co to znaczy KARA POZYTYWNA:
Kara pozytywna - Istnieją dwa rodzaje wzmocnień i dwa rodzaje kar. Wzmocnienie pozytywne, to wystąpienie pozytywnej konsekwencji po zachowaniu (na przykład premia), w trakcie gdy wzmocnienie niekorzystne, to eliminacja albo uniknięcie negatywnej konsekwencji, która pojawiłaby się, gdyby zachowanie nie wystąpiło (((na przykład uniknięcie mandatu). Kara pozytywna, to wykorzystanie negatywnej konsekwencji po zachowaniu (((((na przykład mandat), z kolei kara niekorzystna, to usuwanie pozytywnej konsekwencji (((((((na przykład obniżenie pensji), która byłaby nadal dostępna, gdyby poddana jej działaniu osoba zachowała się w inny sposób. Niezależnie od tego, czy wzmocnienie jest pozytywne, czy niekorzystne, zawsze prowadzi ono do powiększenia prawdopodobieństwa powtórzenia w przyszłości zachowania, po którym wystąpiło. z kolei zarówno kara pozytywna, jak i niekorzystna skutkuje pomniejszenie prawdopodobieństwa powtórzenia w przyszłości zachowania, po którym została zastosowana.

Czym jest Pozytywna Kara znaczenie Słownik K .


Co oznacza Kateksja (gr. kathéksis)
Znaczenie Kateksja (gr. kathéksis) - trzymanie, termin psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami.
Co oznacza Kompulsje
Znaczenie Kompulsje - natrętne czynności podejmowane w celu zredukowania napięcia, którym towarzyszy nieodparta chęć ich wykonania.
Co oznacza Konsonans
Znaczenie Konsonans - współbrzmienie albo następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans.
Co oznacza Koherencja
Znaczenie Koherencja - (od z łaciny cohaerentia – związek, styczność) – znaczy spójność (na przykład myśli, sądów). Poczucie koherencji jest najważniejszym definicją w.
Co oznacza Konformizm
Znaczenie Konformizm - (od z łaciny conformate – upodabniać) – skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowywania się w taki sposób, jak przewarzająca część wokół.