kateksja kathéks co to znaczy

Definicja Kateksja (gr. kathéksis). Czym jest Kateksja (gr. kathéksis) - trzymanie, termin.

Dziś jest Poniedziałek, 1 marca 2021.

Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin.

Czy przydatne?

Kateksja (gr. kathéksis) Definicja

Co to znaczy KATEKSJA (GR. KATHÉKSIS):
Kateksja (gr. kathéksis) - trzymanie, termin psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami, kateksja pozwala na zaspokajanie popędów id poprzez znalezienie odpowiedniej osoby, przedmiotu, idei albo czynności. Energia, jaką dysponuje id (mechanizm pierwotny osobowości, zawierający popędy), może być łatwo przerzucona z jednego działania albo wyobrażenia na inne. To jest możliwe, gdyż id nie odróżnia różnych obiektów, na przykład głodne niemowlę połyka wszystko, co jest w zasięgu jego rąk i ust. Id nie odróżnia także rzeczywistości od subiektywnych wyobrażeń. Równie dobrze upragniony element pojawia się w formie wyobrażenia (mechanizm pierwotny), na przykład głodny człowiek wyobraża sobie smakowity posiłek. Oczywiście, nie można najeść się wyobrażeniem. Dzięki drugiemu systemowi osobowości – ego – uczymy się odróżniać to, co w umyśle, od rzeczywistości i odraczać gratyfikację dopóty, dopóki nie zostanie znaleziony odpowiedni przedmiot, umożliwiający zaspokojenie potrzeby. W tym celu ego powstrzymuje id od impulsywnego, irracjonalnego działania. Te hamujące siły nazywa się antykateksją. Ego kształtuje także nowe kateksje obiektów, które nie zaspokajają bezpośrednio podstawowych potrzeb, ale są z nimi luźno powiązane. W razie popędu głodu nowe kateksje dotyczą kolekcjonowania regulaminów kulinarnych, bywania w nietypowych restauracjach czy zamiłowania do chińskiej porcelany. Pierwsze kateksje niemowlęcia dotyczą jego rodziców, gdyż to oni zaspokajają jego potrzeby. Następnie dziecko dokonuje kateksji ideałów prezentowanych poprzez rodziców (tak wyłania się „ja” najlepsze) i kateksji zakazów rodzicielskich (które stają się jego sumieniem).

Co oznacza Kara Pozytywna:
Znaczenie Istnieją dwa rodzaje wzmocnień i dwa rodzaje kar. Wzmocnienie pozytywne, to wystąpienie pozytywnej konsekwencji po zachowaniu (na przykład premia), w trakcie gdy wzmocnienie niekorzystne, to kateksja (gr. kathéksis).
Co oznacza Katharsis:
Znaczenie kátharsis – oczyszczenie) – to termin psychoanalityczny oznaczający uwolnienie tłumionej energii psychicznej, rozładowanie rodzącego agresję pobudzenia. Arystoteles uważał, iż teatr służy katharsis kateksja (gr. kathéksis).
Co oznacza Konsonans:
Znaczenie Konsonans - współbrzmienie albo następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans kateksja (gr. kathéksis).
Co oznacza Koherencja:
Znaczenie łaciny cohaerentia – związek, styczność) – znaczy spójność (na przykład myśli, sądów). Poczucie koherencji jest najważniejszym definicją w koncepcji Aarona Antonovsky’ego, socjologa medycyny. W swoim kateksja (gr. kathéksis).
Co oznacza Komisurotomia:
Znaczenie Komisurotomia - to jest zabieg chirurgicznego przecięcia spoidła wielkiego (zwanego także ciałem modzelowatym – z łaciny corpus callosum), które łączy obie półkule mózgu kateksja (gr. kathéksis).

Czym jest Kathéksis Gr Kateksja znaczenie Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: