kathars co to znaczy

Definicja Katharsis. Czym jest Katharsis - (gr. kátharsis – oczyszczenie) – to termin.

Dziś jest Wtorek, 14 lipca 2020.

Imieniny obchodzą: Stella, Marcelin, Bonawentura.

Czy przydatne?

Katharsis Definicja

Co to znaczy KATHARSIS:
Katharsis - (gr. kátharsis – oczyszczenie) – to termin psychoanalityczny oznaczający uwolnienie tłumionej energii psychicznej, rozładowanie rodzącego agresję pobudzenia. Arystoteles uważał, iż teatr służy katharsis. Wg Freuda, taką rolę pełniła psychoanaliza, wspierana hipnozą. Jego zdaniem mechanizm ten jest rezultatem terapii, w czasie której ukryte, nieświadome przeżycia i konflikty zostają wydobyte i przywołane do świadomości. Dlatego pacjent może odreagować powiązane z nimi emocje i zyskać nad nimi świadomą kontrolę. Bez pośpiechu uczy się rozróżniać, czy jego emocje są zależne od dawnego wzorca reakcji, czy także reaguje odpowiednio do konkretnej sytuacji. W katharsis upatrywano metody na poradzenie sobie z agresją. Zakładano, iż można rozładować rodzące agresję pobudzenie dzięki wykonaniu jakiegoś aktu agresji (katharsis właściwa), obserwowaniu cudzej agresji (katharsis zastępcza) albo wykonaniu jakiegoś działania zastępczego wobec agresji, jak np. aktywność fizyczna, gry sportowe czy fantazje na temat przemocy (katharsis pomocnicza). Zalecano więc, aby młodzi ludzie uprawiali sporty i chodzili na mecze, a przestępcy pracowali albo oglądali filmy ze scenami przemocy, dzięki czemu jedni i drudzy będą mniej agresywni. Badania psychologiczne podważają te założenia. Z jednej strony dowodzą one, iż wskutek dokonania agresji spada poziom fizjologicznego napięcia. Z drugiej strony, przejawianie agresji prowadzi do wrogości wobec ofiary i nasila skłonność do dalszej agresji. Podobny sukces rodzi udział w ostrej rywalizacji sportowej albo oglądanie scen agresji w mediach.

Czym jest Katharsis znaczenie Słownik K .


Co oznacza Kateksja (gr. kathéksis)
Znaczenie Kateksja (gr. kathéksis) - trzymanie, termin psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami.
Co oznacza Konfabulacja
Znaczenie Konfabulacja - – a więc wspomnienie rzekome – to uzupełnianie luk pamięciowych opowiadaniem historii, które faktycznie nie zdarzyły się. W takich historiach.
Co oznacza Kolektywizm
Znaczenie Kolektywizm - indywidualizm: wymiar różnicujący kultury pomiędzy sobą. Kryterium są relacje pomiędzy jednostkami i ekipami.
Co oznacza Konsonans
Znaczenie Konsonans - współbrzmienie albo następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans.
Co oznacza Kompleks zabarwiony uczuciowo
Znaczenie Kompleks zabarwiony uczuciowo - to – w koncepcji Carla Gustava Junga – zespół wzajemnie powiązanych przekonań (idei, wyobrażeń) i emocji, które tworzą w umyśle.