koherencja co to znaczy

Definicja Koherencja. Czym jest Koherencja - (od z łaciny cohaerentia – związek, styczność) –.

Dziś jest Wtorek, 7 lipca 2020.

Imieniny obchodzą: Estera, Cyryl, Metody.

Czy przydatne?

Koherencja Definicja

Co to znaczy KOHERENCJA:
Koherencja - (od z łaciny cohaerentia – związek, styczność) – znaczy spójność (na przykład myśli, sądów). Poczucie koherencji jest najważniejszym definicją w koncepcji Aarona Antonovsky’ego, socjologa medycyny. W swoim modelu salutogenetycznym zakłada on, iż nieustannie napotykamy stresujące zdarzenia, na które reagujemy i dostrajamy się do sytuacji, tak by zachować dynamiczną równowagę i zdrowie. Kluczem do zdrowia jest wg Antonovsky’ego poczucie koherencji (sedno of coherence). Dzięki niemu radzimy sobie ze stresem, nie chorujemy mimo różnych obciążeń, a jeżeli nawet zachorujemy, to szybciej wracamy do zdrowia. Na ten złożony konstrukt, jakim jest poczucie koherencji, składają się trzy wymiary. Pierwszy z nich, wymiar poznawczy, to poczucie zrozumiałości (comprehensibility) wynikające z tego, iż spostrzegamy napływające wiadomości jako uporządkowane, spójne, dzięki czemu mamy poczucie, iż jesteśmy w stanie zrozumieć to, co się dzieje i przewidzieć, jak to się dalej potoczy. Drugi, wymiar poznawczo-instrumentalny, dotyczy poczucia zaradności – sterowalności (menageability) i wynika z przekonania, iż mamy dostęp do zasobów potrzebnych, aby poradzić sobie z sytuacją. Może to być sieć wsparcia, autorytet, Bóg, lecz także dostęp do kredytu albo znajomy doktor. Dlatego nie czujemy się ofiarą zdarzeń; mamy poczucie, iż jesteśmy w stanie sprostać różnym trudnościom. Nareszcie trzeci wymiar, o charakterze emocjonalno-motywacyjnym, to poczucie sensowności (meaningfulness), które odnosi się do tego, w jakim stopniu czujemy, iż nasze życie ma (sedno, a pojawiające się przed nami wymogi warte są zaangażowania. Osoby z wysokim poczuciem sensowności podejmują różne wyzwania w życiu i gotowe są podjąć wysiłek w celu poradzenia sobie z problemami. Innymi słowami, poczucie koherencji to mechanizm przekonań o sobie, świecie i wzajemnych stosunkach. Badania potwierdzają, iż osoby z poczuciem koherencji lepiej radzą sobie z wymogami, podejmują bardziej aktywne strategie uporania się z trudnościami, umieją używać z posiadanych zasobów, i to adekwatnie do wymogów. Poczucie koherencji uwzględniono jako zmienną w setkach badań i przeważnie wyniki potwierdzały jego najważniejszą rolę dla zdrowia. Poczucie koherencji można rozwijać np. u dzieci, zapewniając im równowagę pomiędzy obciążeniami a możliwościami i dopuszczając je do udziału w podejmowaniu decyzji.

Czym jest Koherencja znaczenie Słownik K .


Co oznacza Katharsis
Znaczenie Katharsis - (gr. kátharsis – oczyszczenie) – to termin psychoanalityczny oznaczający uwolnienie tłumionej energii psychicznej, rozładowanie rodzącego agresję.
Co oznacza Kompulsje
Znaczenie Kompulsje - natrętne czynności podejmowane w celu zredukowania napięcia, którym towarzyszy nieodparta chęć ich wykonania.
Co oznacza Konformizm
Znaczenie Konformizm - (od z łaciny conformate – upodabniać) – skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowywania się w taki sposób, jak przewarzająca część wokół.
Co oznacza Kateksja (gr. kathéksis)
Znaczenie Kateksja (gr. kathéksis) - trzymanie, termin psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami.
Co oznacza Kara pozytywna
Znaczenie Kara pozytywna - Istnieją dwa rodzaje wzmocnień i dwa rodzaje kar. Wzmocnienie pozytywne, to wystąpienie pozytywnej konsekwencji po zachowaniu (na przykład.