regresja co to znaczy

Definicja Regresja. Czym jest Regresja - (od z łaciny regressio – cofanie się) – termin.

Dziś jest Niedziela, 7 marca 2021.

Imieniny obchodzą: Felicyta, Paweł, Tomasz.

Czy przydatne?

Regresja Definicja

Co to znaczy REGRESJA:
Regresja - (od z łaciny regressio – cofanie się) – termin wieloznaczny, raczej stosowany w znaczeniu wracania, cofania się (synonim progresji a więc rozwoju). Znaczy powrót do zachowania wcześniejszego ( a więc retrogresja) bądź bardziej prymitywnego, dziecięcego, np. dwunastolatek rozpoczyna ssać kciuk. Istotny jest nawrót, cofnięcie się w rozwoju; regresją nie nazywa się prymitywnych zachowań, które nigdy nie znikły z repertuaru osoby. Sporo teorii rozwoju zakłada, iż postęp nie jest liniowym parciem naprzód, jego etapem jest wycofanie się myślenia do wcześniejszej formy w celu rozpoczęcia uczenia się nowej sytuacji. Wg koncepcji psychoanalitycznej, stres albo lęk skutkuje ucieczkę osoby od rzeczywistości do stanu infantylnego. W tym ujęciu regresja odnosi się do systemu obronnego. Znaczy nieświadomą tendencję powracania w obliczu trudności do bezradnych, dziecięcych sposobów radzenia sobie z życiem. Jak pisze Nancy McWilliams z Rutgers University, pacjent, który zebrał się na odwagę i wypróbował wobec terapeuty nowy sposób zachowania (na przykład wyrażanie złości), na następnych sesjach regularnie powraca do starych sposobów myślenia i reagowania, ku konsternacji terapeuty. Nie jest regresją, gdy ktoś uświadamia sobie, iż potrzebuje wsparcia i prosi, aby go przytulić, pocieszyć, ani gdy celowo szuka metody rozładowania (((na przykład tupiąc nogami). Regresja jest działaniem nieświadomym – gdy kobieta po uświadomieniu sobie własnych ambicji bezwiednie zachowuje się jak uległa, mała dziewczynka; lub mężczyzna zaraz po tym, jak powiodło mu się z żoną osiągnąć nowy poziom bliskości, nieoczekiwanie rozpoczyna krzyczeć na nią i odrzucać ją emocjonalnie. Odmianą regresji jest somatyzacja. Wybrane osoby na stres zmiany reagują chorobą, co pozwala im zostać w łóżku i zwolnić się z odpowiedzialności za różne kwestie. Jeżeli regresja jest fundamentalną strategią radzenia sobie, to – jak pisze McWilliams – mamy do czynienia z osobowością infantylną.

Co oznacza Racjonalizacja:
Znaczenie od z łaciny ratio – rozum) – to jeden z systemów obronnych. Bazuje na przeinterpretowaniu albo przewartościowaniu doświadczenia w taki sposób, iż staje się ono mniej dotkliwe i obciążające samoocenę regresja.
Co oznacza Rodzaje Inteligencji Według Howarda Gardnera:
Znaczenie inteligencji wg Howarda Gardnera - Inteligencja językowa – zdolność czytania, pisania i porozumiewania się dzięki słów, idealnie rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców. Inteligencja logiczna albo regresja.
Co oznacza Relacja Ja-Ty:
Znaczenie koncepcji Martina Bubera w tej symetrycznej stosunku osiągamy pełnię ludzkiej egzystencji. Tożsamość i podmiotowość każdej z osób uczestniczących w tym spotkaniu określona jest dwusłowem „Ja-Ty”. W regresja.
Co oznacza Relacja Ja-To:
Znaczenie stosunek instrumentalna i uprzedmiotawiająca, zarówno osobę, jak i innych ludzi, z którymi osoba nawiązuje takie asymetryczne stosunki. Jest w nich między innymi realizacja zadań, rywalizacja regresja.
Co oznacza Reaktywność Emocjonalna:
Znaczenie Reaktywność emocjonalna - to wg Jana Strelaua - "tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej regresja.

Czym jest Regresja znaczenie Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: