regulacyjna teoria co to znaczy

Definicja Regulacyjna teoria temperamentu Jana Strelaua. Czym jest Regulacyjna teoria temperamentu.

Dziś jest Środa, 22 maja 2024.

Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Julia.

Czy przydatne?

Regulacyjna teoria temperamentu Jana Strelaua Definicja

Co to znaczy REGULACYJNA TEORIA TEMPERAMENTU JANA STRELAUA:
Regulacyjna teoria temperamentu Jana Strelaua - wedle nią temperament obejmuje fundamentalne, względnie stałe cechy osobowości, odnoszące się do formalnych (energetycznych i czasowych) cech zachowania. Aczkolwiek uwarunkowany jest wrodzonymi mechanizmami neurobiochemicznymi, to podlega powolnym zmianom pod wpływem środowiska i doświadczeń osoby. Obejmuje on sześć cech. Cztery z nich dotyczą aspektu energetycznego zachowania. To są: – aktywność, a więc tendencja do podejmowania zachowań dostarczających silnej stymulacji zewnętrznej, – reaktywność emocjonalna, a więc tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje; wyraża się ona w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej, – wrażliwość sensoryczna, a więc umiejętność reagowania na bodźce o niskiej wartości stymulacyjnej, – wytrzymałość, a więc umiejętność do adekwatnego reagowania w przypadkach wymagających długotrwałej aktywności, w warunkach silnej stymulacji. Aspektu czasowego dotyczą dwie cechy: pierwsza – żwawość, to tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa aktywności i łatwej zmiany reakcji; druga – perseweratywność, to tendencja do kontynuowania zachowań po zaprzestaniu działania bodźca, który to zachowanie wywołał.

Co oznacza Rodzaje Inteligencji Według Howarda Gardnera:
Znaczenie inteligencji wg Howarda Gardnera - Inteligencja językowa – zdolność czytania, pisania i porozumiewania się dzięki słów, idealnie rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców. Inteligencja logiczna albo regulacyjna teoria temperamentu jana strelaua co znaczy.
Co oznacza Reaktywność Emocjonalna:
Znaczenie Reaktywność emocjonalna - to wg Jana Strelaua - "tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej regulacyjna teoria temperamentu jana strelaua krzyżówka.
Co oznacza Relacja Ja-Ty:
Znaczenie koncepcji Martina Bubera w tej symetrycznej stosunku osiągamy pełnię ludzkiej egzystencji. Tożsamość i podmiotowość każdej z osób uczestniczących w tym spotkaniu określona jest dwusłowem „Ja-Ty”. W regulacyjna teoria temperamentu jana strelaua co to jest.
Co oznacza Reminiscencja:
Znaczenie termin wprowadzony w 1913 roku poprzez P.B. Ballarda na ustalenie wystąpienia w przypominaniu odroczonym przedmiotów nieobecnych w odtworzeniu bezpośrednio po zakończeniu edukacji. Takie rozumienie regulacyjna teoria temperamentu jana strelaua słownik.
Co oznacza Randomizacja:
Znaczenie z angielskiego: random – sytuacja) – to losowe przydzielanie wartości zmiennej niezależnej (na przykład zabiegu albo postępowania eksperymentalnego) obiektom badanym. W psychologii znaczy to losowe regulacyjna teoria temperamentu jana strelaua czym jest.

Czym jest Regulacyjna teoria temperamentu Jana Strelaua znaczenie Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: