synergia co to znaczy

Definicja Synergia. Czym jest Synergia - – wyraz wywodzi się z grec. syn – a więc wspólnie i ergon.

Dziś jest Czwartek, 24 września 2020.

Imieniny obchodzą: Dora, Teodor, Gerard.

Czy przydatne?

Synergia Definicja

Co to znaczy SYNERGIA:
Synergia - – wyraz wywodzi się z grec. syn – a więc wspólnie i ergon – a więc dzieło bądź dzia­łanie. Termin ten ma wykorzystanie w wielu dziedzinach: w teorii informacji, ekonomii, energetyce, farmakologii, również w psychologii. Znaczy współdziałanie różnych czynników czy części złożonego układu, wskutek czego pojawiają się nowe właściwości bądź dodatkowe korzyści. Innymi słowami, występujące w okolicy siebie przedmioty układu bądź osoby działają w taki sposób, iż sukces tego działania wskutek ich interakcji jest większy niż gdyby działały osobno. Człowiek jest zdolny do tworzenia układów synergicznych przez generowanie zasad organizacji i współdziałania z innymi osobami i społecznościami. Ruth Benedict, antropolożka, wyróżniła społeczności o wysokiej i niskiej synergii, i twierdziła, iż te pierwsze kierują się przekonaniami, iż dobre współdziałanie z innymi zapewnia efektywną samorealizację, to samo działanie może przynieść korzyści zarówno jednostce, jak i ekipie, a instytucje socjalne wspierają przezwyciężanie przeciwności pomiędzy tym, co osobiste a co socjalne. W społecznościach o wysokiej synergii ceni się prawość, a więc postępowanie zgodne ze społecznymi zasadami. Abraham Maslow, uczeń Benedict i uczestnik jej badań, wykazał, iż ekipy o wysokiej i niskiej synergii różnią się metodą sprawowania przywództwa, jakością stosunku w rodzinie i stosunku męsko-damskich, a nawet wyrażaniem seksualności. Sformułował koncepcję motywacji synergicznej i warunków jej rozwoju. Jego założenia stały się fundamentem opracowanej poprzez Zenona Uchnasta Skali Synergicznej Aktualizacji Siebie.

Czym jest Synergia znaczenie Słownik S .

Co oznacza Self-monitoring:
Znaczenie który (z trudem) można przetłumaczyć na j. polski jako obserwacyjną kontrolę własnych zachowań. Wedle koncepcją Marka Snydera, sformułowaną w 1974 r., ludzie tworzą różne scenariusze siebie na SYNERGIA.
Co oznacza Syndromy związane z kulturą (culture-bound syndromes):
Znaczenie culture-bound syndromes) - założenie, iż kultura wpływa na yin i yang – w języku chińskim to są przymiotniki. Przeciwstawne a zarazem dopełniające się cechy opisujące mechanizm przemiany, jakiemu SYNERGIA.
Co oznacza Salutogeneza:
Znaczenie salus – zdrowie, wyzdrowienie) – nowe podejście do zdrowia, jego promocji i ochrony. Schemat salutogenezy sformułował Aaron Antonovsky, socjolog medycyny, w opozycji do modelu patogenetycznego, jaki SYNERGIA.
Co oznacza Stopa w drzwiach:
Znaczenie Stopa w drzwiach - – metoda wpływu społecznego oparta na sekwencji próśb: spełnienie prośby mniejszej powiększa gotowość spełnienia kolejnej, większej prośby SYNERGIA.
Co oznacza Synestezja:
Znaczenie synaísthesis – równoczesne postrzeganie; od sýn – wspólnie i aísthesis – poznanie przez zmysły) – spostrzeżenie o charakterze wielozmysłowym. Wskutek pobudzenia jednego receptora pojawiają się SYNERGIA.