akatyzja co to znaczy

Co to znaczy Akatyzja? Czym jest pobudzenia ruchowego - przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby.

Dziś jest Wtorek, 4 sierpnia 2020.

Imieniny obchodzą: Protazy, Jan, Dominika.

Czy przydatne?

Co to jest Akatyzja

Definicja Akatyzja - to zespół objawów, opierający na występowaniu:- pobudzenia ruchowego - przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby dotnięte akatyzją nie mogą usiedzieć nieruchomo, wciąż poruszają kończynami, stają, zmieniają pozycję, nieustannie chodzą.- lęku- rozdrażnienia- trudnego do zniesienia niepokoju.Jest przeciwieństwem akinezji.symptomy te przeważnie pojawiają się w czasie leczenia neuroleptykami, lecz zostały także opisane w razie stosowania inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (tak zwany SSRI) (raczej fluoksetyny).Występowanie objawów akatyzji jest wiązane z zaburzeniami w neuroprzekaźnictwie cholinergicznym, dopaminergicznym i najprawdopodobniej serotoninergicznym.Leczenie bazuje na stopniowym zmniejszeniu dawki, bo gwałtowne odstawienie neuroleptyków może nasilać .symptomy. Jako leki wspomagające stosuje się propranolol albo diazepam, małe dawki amitryptyliny albo klonidyny.


Co oznacza Adrenalina
Znaczenie Adrenalina hormon walki (zwana również Epinefryną, nazwa systematyczna: 4-[1-hydroksy-2-(metyloamino)etylo]benzeno-1,2-diol, wzór sumaryczny: C9H13NO3, ATC: C.
Co oznacza Anoreksja
Znaczenie Anoreksja - Jadłowstręt psychiczny (z greckiego an - brak, pozbawienie, orexis - apetyt Anorexia nervosa) - dolegliwość cywilizacyjna polegająca na utracie.
Co oznacza Abulia
Znaczenie Abulia (gr. aboulia - brak woli) - symptom kliniczny pod postacią zaburzenia aktywności, opierający na chorobliwym niedostatku albo braku woli, który przejawia.
Co oznacza Agresja
Znaczenie Agresja (z łaciny aggresio – napaść) to w psychologii ustalenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody.
Co oznacza Acting-out
Znaczenie Acting-out - W psychologii rodzaj zachowań, gdzie przez działanie wyrażane są bezpośrednio nieuświadomione impulsy. Dlatego można uniknąć uświadomienia sobie.