behawioryzm co to znaczy

Co to znaczy Behawioryzm? Czym jest zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX.

Dziś jest Środa, 29 czerwca 2022.

Imieniny obchodzą: Piotr, Paweł, Benita.

Czy przydatne?

Co to jest Behawioryzm

Definicja Behawioryzm (z angielskiego: behavior albo behaviour - zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, w pierwszej kolejności w stanach zjednoczonych ameryki.Założenia behawioryzmu są bardzo proste:jakkolwiek kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, iż są one swoistymi, ubocznymi artefaktami działania mózgu, których nie da się efektywnie badać sposobami naukowymi, bo są one niedostępne obserwacji, dlatego, jeżeli psychologia ma być rzetelną edukacją, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, gdzie ludzi poddaje się działaniu ustalonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce. Behawioryzm jest próbą wykorzystania ścisłych, znanych z nauk przyrodniczych metod badawczych do badania ludzkiej psychiki. Behawioryzm doprowadził do usprawnienia metodologii nauk psychologicznych, kładąc nacisk na statystyczne zależności pomiędzy obiektywnie mierzalnymi bodźcami i reakcjami. W swej złagodzonej postaci w sporym stopniu współtworzył współczesną teorię uczenia się, psychologię poznawczą i psychologię socjalną.W skrajnej postaci behawioryzm zakładał, iż bardziej złożone zjawiska psychiczne, takie jak na przykład uczucia wyższe, czy struktury wpojone kulturowo, nie mają większego wpływu na działanie ludzi, ale iż ludzie podobnie jak wszystkie inne zwierzęta działają wg w miarę prostych zasad polegających na stałych, odruchowych albo wyuczonych reakcjach na bodźce. Wg tego skrajnego poglądu, przewarzająca część zdrowych osobników ludzkich, niezależnie od ich "zawartości mózgu" będzie w takich samych warunkach reagować podobnie na podobne zestawy bodźców. Teoria ta jest już jednak w zasadzie porzucona, bo stoi w sprzeczności z różnymi eksperymentami psychologicznymi dowodzącymi dużego znaczenia tak zwany zmiennych pośredniczących w trakcie reakcji na konkretne bodźce.W ramach behawioryzmu rozwinęły się dwa fundamentalne paradygmaty: warunkowanie klasyczne (odmiennie warunkowanie reaktywne albo warunkowanie pawłowowskie) i warunkowanie instrumentalne nazywane również zamiennie warunkowaniem sprawczym.Przedstawiciele behawioryzmu- Iwan Pawłow - warunkowanie reaktywne - John Watson - warunkowanie reaktywne - Edward Tolman - warunkowanie instrumentalne - Clark Hull - teoria integrująca warunkowanie reaktywne i warunkowanie instrumentalne. - Burrhus Skinner - warunkowanie sprawcze - Albert Bandura - psychologia socjalna Inne znaczenia Definicja behawioryzmu funkcjonuje także w informatyce, gdzie termin behawioryzm obiektu znaczy opis zachowania się obiektu (zestaw jego funkcji), a również w teorii literatury, gdzie znaczy odrzucenie introspekcji i przedstawianie tylko zachowań i dialogów bohaterów.

Co oznacza Biofeedback:
Znaczenie biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są poprzez odpowiednie behawioryzm.
Co oznacza Bulimia:
Znaczenie bulimia nervosa) - żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się.Historia pojęciaEtymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie znaczy „byczy głód” (limos - głód; bous - byk). Jako behawioryzm.
Co oznacza Borderline:
Znaczenie odmiennie nazywane także pogranicznym zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na pograniczu psychozy i nerwicy, gdzie występuje behawioryzm.
Co oznacza Barbiturany:
Znaczenie barbituraty – kolokwialna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, używanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne, znieczulające czy przeciwpadaczkowe. W najwyższym behawioryzm.
Co oznacza Bezsenność:
Znaczenie łaciny Insomnia) - subiektywne zaburzenia powiązane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym albo snem nieregenerującym. Kryterium diagnostycznym behawioryzm.
  • Dodano:
  • Autor: