biofeedback co to znaczy

Co to znaczy Biofeedback? Czym jest człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego.

Dziś jest Środa, 12 sierpnia 2020.

Imieniny obchodzą: Julian, Lech, Klara.

Czy przydatne?

Co to jest Biofeedback

Definicja Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są poprzez odpowiednie urządzenie, na przykład pomiarowy mechanizm komputerowy.sposób ta używana jest pomiędzy innymi w psychologii, w medycynie, lecz również w sporcie czy biznesie.to jest również .sposób terapii, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które na ogół nie są kontrolowane świadomie, na przykład fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni i tym podobnewiadomości przekazywane są w formie:wizualnej - na przykład w trakcie pogłębiania koncentracji na ekranie monitora zwiększa się piłka albo samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, z kolei samolot obniża lot. akustycznej - przyjemny dźwięk przy „sukcesie”, niemiły przy „porażce”. Biofeedback jest alternatywną metodą terapii w relacji do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku ..to jest, iż ...to jest .sposób kompletnie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za rezultat własnego leczenia.Szczegółowy przebieg sesji biofeedback jest różna w zależności od rodzaju biofedbacku.Rodzaje biofeedbacku- Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) albo neurofeedback – wykorzystuje cecha, iż mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. na przykład fale alfa w stanie relaksu w odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje niedobór fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności ( na przykład dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania albo kontrolowaniem emocji). Urządzenie do neurofeedbacku to elektroencefalograf z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te .wiadomości w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, by ( na przykład widziany na ekranie auto wyścigowy przyśpieszył. Neurofeedback jest służący w terapii dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki. Jest także sugerowany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji. - Biofeedback EMG (ElektroMioGrafia) – Punktem wyjścia jest założenie, iż napięcie mięśniowe (mierzone w mikrowoltach) wskazuje na stres. Sesja biofeedbacku bazuje na tym, iż urządzenie wychwytuje elektryczne sygnały w mięśniach, typowo w mięśniach ramienia i czaszki, a następnie przekłada je na formę zrozumiałą dla pacjenta, ( na przykład żarówka błyska albo włącza się sygnał dźwiękowy, gdy mięsień się napina. - Biofeedback GSR (Galvanic Skin Response) albo BSR (Basal Skin Response) – mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które wymienia się w zależności od ogólnego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Elektrody montuje się na opuszkach palców. Biofeedback GSR najlepiej wykrywa zależności pomiędzy stanem somatycznym i psychicznym człowieka, dlatego używany jest w wykrywaczach kłamstw. Wykres GSR ma największy zasięg i jest w najwyższym stopniu czułym pomiarem ze wszystkich rodzajów biofeedbacku. W medycynie służy do monitorowania przebiegu hipno- i psychoterapii, leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się. Jest także sugerowany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, panowania nad emocjami i relaksacji. - Biofeedback oddechowy – aparat do biofeedbacku złożona jest z czujnika rytmu i długości wydechów. Wyniki pokazywane są dzięki krzywej audiowizualnej. Ma wykorzystanie u pacjentów z padaczką i chorobami układu oddechowego ( ( na przykład dychawicą) i układu krążenia. - Biofeedback temperaturowy – temperatura skóry zależy, prócz czynników zewnętrznych, także od stanu psychicznego człowieka. Urządzenie termistor zakłada się na opuszek palca. Celem treningu jest osiągnięcie wyższej temperatury niż fizjologiczna dla danego pacjenta. Biofeedback temperaturowy służący jest do treningu relaksu, lecz również w medycynie do leczenia niedokrwienia kończyn, chorobie reumatycznej, astmie. - Biofeedback HEG (Hemo-encephalo-graphy) mierzy temperaturę głowy dzięki termometru na podczerwień umieszczonego na głowie albo wykorzystuje zmiany spektrum podczerwieni generowanej poprzez przepływająca krew (bardziej czerwony kolor znaczy większe natlenienie krwi). - Biofeedback SCP Wolne potencjały korowe - zmiany polaryzacji błony, niekorzystna polaryzacja znaczy większą "gotowość" do pracy neuronów, trenuje się poniżej częstotliwości 1-2 Hz.


Co oznacza Behawioryzm
Znaczenie Behawioryzm (z angielskiego: behavior albo behaviour - zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, w pierwszej kolejności w stanach.
Co oznacza Borderline
Znaczenie Borderline odmiennie nazywane także pogranicznym zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na.
Co oznacza Bulimia
Znaczenie Bulimia (z łaciny bulimia nervosa) - żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się.Historia pojęciaEtymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co.
Co oznacza Barbiturany
Znaczenie Barbiturany, lub barbituraty – kolokwialna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, używanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne.
Co oznacza Bezsenność
Znaczenie Bezsenność (z łaciny Insomnia) - subiektywne zaburzenia powiązane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym.