borderline co to znaczy

Co to znaczy Borderline? Czym jest zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline.

Dziś jest Czwartek, 19 maja 2022.

Imieniny obchodzą: Urban, Mikołaj, Piotr.

Czy przydatne?

Co to jest Borderline

Definicja Borderline odmiennie nazywane także pogranicznym zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na pograniczu psychozy i nerwicy, gdzie występuje wzorzec zachowań zdominowany niestabilnością w stosunkach interpersonalnych, ocenie osoby własnej i afektach i wyróżniona wybuchowość. Ten typ zaburzenia cechuje niestabilność emocjonalna wywołana wyraźnymi wahaniami nastroju i działania o charakterze samookaleczającym, rzadziej próby targnięcia się na własne życie.W ICD-10 występuje definicja osobowości chwiejnej emocjonalnie (F60.3), która występuje w dwóch podtypach:- typ impulsywny (F60.30)- typ borderline (F60.31)Borderline cechuje: niestabilność emocjonalna (nadmierne emocje w jednych momentach i brak uczuć w innych); intensywność i niestabilność stosunku z innymi ludźmi (przechodzenie między ekstremami - idealizacji i dewaluacji, miłości i nienawiści); niestabilny i zaburzony obraz własnego "ja" (brak stabilnej wiedzy o tym kim się jest i czego się chce, błędna samoocena); chroniczne uczucie pustki wewnętrznej i znudzenia; impulsywność i skłonność do ryzykownych zajęć; tendencje do działań samodestrukcyjnych; spore huśtawki nastroju zmieniające się w cyklach godzinnych, zmierzające zazwyczaj ku uczuciom negatywnym (smutek, przygnębienie, niepokój, złość); przesadna złość i agresja, skłonność do krytykowania i atakowania werbalnego innych; nastawienia urojeniowe; symptomy dysocjacyjne ("oderwanie się od rzeczywistości"); i paniczny lęk przed porzuceniem.Jest zaburzeniem występującym regularnie (zachorowalność ok. 2%). Wymaga wielokierunkowego leczenia, nieraz hospitalizacji.Kryteria diagnostyczne ICD-101. zaburzony obraz siebie2. uczucie pustki3. intensywne związki4. lęk przed porzuceniem5. samouszkodzeniaKryteria diagnostyczne DSM-IV1. gorączkowe wysiłki uniknięcia rzeczywistego albo wyimaginowanego odrzucenia2. niestabilne i intensywne związki interpersonalne, charakteryzujące się wahaniami między ekstremami idealizacji i dewaluacji3. zaburzenia tożsamości: wyraźnie i uporczywie niestabilny obraz samego siebie albo poczucia własnego ja (sense of self)4. impulsywność w przynajmniej dwóch sferach, które są potencjalnie autodestrukcyjne (na przykład wydawanie pieniędzy, seks, nadużywanie substancji, lekkomyślne prowadzenie pojazdów, kompulsywne jedzenie)5. nawracające zachowania, czyny albo groźby samobójcze lub działania o charakterze samookaleczającym6. niestabilność emocjonalna wywołana wyraźnymi wahaniami nastroju (((na przykład poważnym epizodycznym głębokim obniżeniem nastroju (dysphoria), drażliwością albo lękiem trwającymi zwykle kilka godz., a jedynie rzadko dłużej niż kilka dni)7. chroniczne uczucie pustki8. niestosowny, intensywny gniew albo trudności z kontrolowaniem gniewu (((((na przykład częste okazywanie humorów (frequent displays of temper), stały gniew, powtarzające się bójki)9. przelotne, powiązane ze stresem myśli paranoiczne (paranoid ideation) albo poważne objawy rozpadu osobowości (dissociative symptoms).

Co oznacza Barbiturany:
Znaczenie barbituraty – kolokwialna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, używanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne, znieczulające czy przeciwpadaczkowe. W najwyższym borderline.
Co oznacza Bulimia:
Znaczenie bulimia nervosa) - żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się.Historia pojęciaEtymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie znaczy „byczy głód” (limos - głód; bous - byk). Jako borderline.
Co oznacza Bodziec:
Znaczenie zjawisko, które może wywołać za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca w fizjologii lub borderline.
Co oznacza Bezsenność:
Znaczenie łaciny Insomnia) - subiektywne zaburzenia powiązane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym albo snem nieregenerującym. Kryterium diagnostycznym borderline.
Co oznacza Biofeedback:
Znaczenie biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są poprzez odpowiednie borderline.
  • Dodano:
  • Autor: