cecha co to znaczy

Co to znaczy Cecha? Czym jest jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań.

Dziś jest Sobota, 24 luty 2024.

Imieniny obchodzą: Modest, Bogusz, Maciej.

Czy przydatne?

Co to jest Cecha

Definicja Właściwość - względnie stała, charakterystyczna dla jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach, ma charakter latentny, nie można jej bezpośrednio zaobserwować, posiada status zmiennej pośredniczącej pomiędzy impulsem a reakcją.

Co oznacza Seksualność:
Znaczenie wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym wymiar biologiczny, psychiczny, społeczno cecha co znaczy.
Co oznacza Nastrój:
Znaczenie utrzymujące się poprzez dłuższy moment zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak także możliwe do obserwacji poprzez otoczenie.- Nastrój cecha krzyżówka.
Co oznacza Odwarunkowanie:
Znaczenie Wygaszanie reakcji - mechanizm odwrotny do warunkowania. Bazuje na powtarzaniu treningu bez wzmocnień aż do zaniknięcia reakcji.Na odporność reakcji warunkowej na wygaszanie, wpływają następujące cecha co to jest.
Co oznacza Inkubacja:
Znaczenie odnoszący się do mechanizmów myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości przetwarzane są poprzez umysł również na poziomie nieświadomym. Spektakularnym odpowiednikiem cecha słownik.
Co oznacza Frustracja:
Znaczenie zespół przykrych emocji związanych z niemożnością realizacji potrzeby albo osiągnięciu określonego celu. Czasem frustrację definiuje się jako każdą sytuację, która wywołuje niemiłe reakcje: ból cecha czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: