charakter co to znaczy

Co to znaczy Charakter? Czym jest cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę.

Dziś jest Czwartek, 6 sierpnia 2020.

Imieniny obchodzą: Stefan, Jakub, Sława.

Czy przydatne?

Co to jest Charakter

Definicja Charakter - (z gr.) - piętno, właściwość, wizerunek albo cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę od innych tego samego rodzaju, na przykład z racji na wygląd, postać, działanie czy zachowanie.W psychologii charakter rozumiany jest jako:Zespół cech psychicznych danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu. Definicja utożsamiane w tym znaczeniu z osobowością.Zespół tych cech osobowości, które powiązane są z przekonaniami moralnymi. Definicja stosowane do pozytywnego i negatywnego wartościowania osobowości jednostki, na przykład szlachetny charakter, niezłomny, osoba o silnej woli, lecz: bez charakteru, egoistyczna, o słabym charakterze. z racji na normatywne konotacje, definicja rzadziej stosowane we współczesnej psychologii niż osobowość.Badaniem charakteru zajmuje się charakterologia, która między innymi tworzy i analizuje typologie charakteru.


Co oznacza Charakteropatia
Znaczenie Charakteropatia (z łaciny charakteropathia) zmiany osobowości typu psychopatycznego, wyrażające się w odchyleniach charakterologicznych, na przykład skłonność.
Co oznacza Chromoterapia
Znaczenie Chromoterapia - to odmiennie leczenie kolorami.Może bazować na:- bezpośrednim naświetlaniu przez ekran w odpowiednim kolorze, - przebywaniu w otoczeniu danych.
Co oznacza Choreoterapia
Znaczenie Choreoterapia, muzykoterapia aktywna, arteterapia muzyczno-ruchowa – leczenie przez taniec w ekipie.Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje.
Co oznacza Cecha
Znaczenie Właściwość - względnie stała, charakterystyczna dla jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach, ma.
Co oznacza Choleryk
Znaczenie Choleryk (gr. chole – żółć, stąd "żółć go zalewa") – synonim flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji.