muzykoterapia co to znaczy

Co to znaczy Muzykoterapia? Czym jest została podzielona z racji na metody jej wykonywania na.

Dziś jest Czwartek, 18 kwietnia 2024.

Imieniny obchodzą: Bogusław, Bogusława, Apoloniusz.

Czy przydatne?

Co to jest Muzykoterapia

Definicja Muzykoterapia jako dyscyplina stale rozwijająca się, została podzielona z racji na metody jej wykonywania na następujące rodzaje: - kliniczno-diagnostyczna : w zakres, której wchodzą działania podejmowane poprzez ekspertów dziedziny medycyny - naturalna : gdzie fundamentalnym materiałem muzycznym są dźwięki natury na przykład szum potoku górskiego, śpiew ptaków, szum morza i tym podobne - spontaniczna : będąca słowem przeżywanych emocji na przykład mimowolne wystukiwanie rytmu, nucenie, gwizdanie, pstrykanie palcami - adoptowana : wykorzystująca przypadkowy materiał muzyczny na przykład nadawaną poprzez radio - profilaktyczna : służąca w celu zapobiegawczym, wykorzystująca odpowiedni materiał muzyczny w celu zaktywizowania albo uspokojenia pacjentaElementy muzyki: -rytm (uporządkowanie materiału muzycznego w okresie) -melodia (uszeregowanie wysokości dźwięku) -barwa -dynamika -agogika (tempo) -harmonia (współbrzmienie kilku dźwięków)Uczestnictwo w muzykoterapii może być bierne i czynne. Bierny udział bazuje na słuchaniu muzyki proponowanej prze terapeutę. Po części muzycznej następuje zawsze część dyskusyjna Sposób prowadzenia zajęć, dobór utworów i ich wykorzystanie, sposób prowadzenia dyskusji jest zależny od wielu czynników, potrzeb pacjentów, i celu i etapu terapii. Zadaniem osoby prowadzącej zajęcia i muzykoterapii jest: -wzbudzenie zainteresowania muzyką -opieka nad uczestnikami zajęć -koordynacja przebiegu zajęćMuzyka wpływa na: -napięcie mięśni -układ krążenia (podwyższa tempo) -działa na układ pokarmowy i oddechowy -może obniżać próg wrażliwości myślowej -adekwatnie dobraną muzykę stosuje się w łagodzeniu bólu i w okresie zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, w położnictwie i ginekologii -wpływ muzyką stosuje się w chorobach psychosomatycznych, a również w rehabilitacji narządów ruchuW czasie zajęć muzykoterapeutycznych ważny jest sposób prezentowania odtwarzanych utworów. Proponuje się 3 możliwości:1. Terapeuta odtwarza utwór bez żadnych komentarzy, bez podawania tytułu utworu kompozytora czy wykonawców. Wiadomości te podaje się dopiero po odtworzeniu utworu. Chodzi tu o to by odbiór utworu poprzez pacjenta był wolny od żadnych sugestii.2. Terapeuta podaje dane dotyczące utworu i tytuł, nazwisko kompozytora, krótkie omówienie stylu, epoki przed odtworzeniem utworu. Celem takiego zaprezentowania utworu jest dostarczenie pacjentowi informacji, które mogłyby przybliżyć muzykę tego rodzaju, ułatwić przeżycia ustalonych doznań estetycznych, budzić zainteresowanie określonym rodzajem muzyki.3. Terapeuta przed odtworzeniem utworu podaje komentarz zawierający sugestie ukierunkowujące na sposób przeżywania muzyki.Muzyka aktywizująca: to utwory instrumentalne albo piosenki w umiarkowanym, marszowym tempie. Zaliczamy między innymi takie rodzaje muzyki jak: rozrywkowa, pop, rock, disco, jazz, ludowa,hip-hop.Muzyka relaksująca: to utwory w pierwszej kolejności instrumentalne o zwalniającym tempie, rozpoznawalnej melodii, miękkim brzmieniu, małej dynamice między innymi muzyka poważna, rozrywkowa, elektroniczna. wykorzystanie: -utwory najspokojniejsze do zasypiania i relaksu -utwory spokojne do ćwiczeń oddechowych i rozluźniających, także w trakcie pracy umysłowej i w okresie posiłków zdolność dostosowania właściwie muzyki jest fundamentalnym warunkiem muzykoterapii, stąd potrzeba znajomości literatury muzycznej.Cele muzykoterapii: -uspokojenie, rozluźnienie -poznanie (cel dydaktyczno-poznawczy) -zabawa -poznanie siebie nawzajem -kulturotwórcza -wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi między sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymiFunkcje: -muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów i wydobywa i aktywizuje emocje -poprawa nastroju uczestnika i realizacja ćwiczeń zaburzonych sfer psychicznych -dostarczenie pozytywnych przeżyć uczestnikowi -pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania muzyką -upowszechnienie muzyki w społeczeństwie -wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości, rozładowanie napięcia -stwarzanie okazji do zabawy.

Co oznacza Kinezyterapia:
Znaczenie kinesis - ruch) - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Fundamentem tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem muzykoterapia co znaczy.
Co oznacza Adrenalina:
Znaczenie walki (zwana również Epinefryną, nazwa systematyczna: 4-[1-hydroksy-2-(metyloamino)etylo]benzeno-1,2-diol, wzór sumaryczny: C9H13NO3, ATC: C 01 CA 24) – hormon i neuroprzekaźnik katecholaminowy muzykoterapia krzyżówka.
Co oznacza Hipochondria:
Znaczenie kolokwialna nazwa nerwicowego zaburzenia hipochondrycznego. Dominującą właściwością tego zaburzenia jest stałe przekonanie o istnieniu co najmniej jednej poważnej, postępującej dolegliwości muzykoterapia co to jest.
Co oznacza TAT:
Znaczenie Apperception Test). Jeden z bardziej znanych testów projekcyjnych stworzony poprzez Henry'ego Murraya. W wersji podstawowej złożona jest z trzech serii po 10 obrazków. Na obrazkach przedstawione muzykoterapia słownik.
Co oznacza Mania:
Znaczenie psychiczne o charakterze zaburzeń afektywnych; zespół objawów, które można podzielić na cztery ekipy:- emocjonalne: nastrój euforyczny, ekspansywny i podwyższony, regularnie towarzyszy mu irytacja i muzykoterapia czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: