osobowość co to znaczy

Co to znaczy Osobowość? Czym jest adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w.

Dziś jest Czwartek, 19 maja 2022.

Imieniny obchodzą: Urban, Mikołaj, Piotr.

Czy przydatne?

Co to jest Osobowość

Definicja Osobowość – wewnętrzny mechanizm regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności).Osobowość jest również definiowana jako charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a również sposób wchodzenia z nim w interakcje.Osobowość kształtowana jest poprzez całe życie, szczególnie w momencie dzieciństwa i młodości przez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a również własnej aktywności jednostki. Ważną rolę odgrywają tu także wrodzone cechy biofizyczne.Teorie osobowościRóżnorodne poglądy na konstrukcję osobowości człowieka doprowadziły do stworzenia licznych teorii:Psychodynamiczne Teoria freudowska – w procesie kształtowania osobowości kładzie nacisk na doświadczenie pozyskane w dzieciństwie, popędy biologiczne i relacje z rodzicami; (patrz także psychoanalityczna teoria osobowości);Teorie neopsychoanalityczne – podkreślają znaczenie podstawowych popędów i interakcji socjalnych w kształtowaniu osobowości jednostki. Przedstawiciele: Carl Jung, Alfred Adler, Harry Stack Sullivan, Karen Horney, Erik Erikson;Teorie pola – traktują organizm jako całość, kładąc nacisk na dążenie jednostki do zaspokojenia podstawowego popędu jakim jest popęd samorealizacji. Przedstawiciele: Kurt Goldstein;Teorie czynnikowe – przedstawiają osobowość jako zestaw cech albo charakterystycznych sposobów zachowania, odczuwania, reagowania. Przedstawiciele: Joy Paul Guilford, Raymond Cattell, Hans Eysenck;Teorie uczenia się – podkreślają czynniki sytuacyjne wywołujące określone zachowania i warunki wzmacniające owe zachowania. Przedstawiciele: John Dollard, Neal Miller Teoria uczenia się społecznego – zwraca uwagę na socjalny aspekt kształtowania się osobowości, jest to bodźce i wzmocnienia socjalne. Przedstawiciele: Albert Bandura;Teorie humanistyczne– Abraham Maslow, Carl Rogers, Frederick Perls, Kazimierz Dąbrowski;Teorie systemowe – Milton Erickson, Oscar Ichazo (systemowa teoria osobowości).

Co oznacza Optymizm:
Znaczenie przeciwnieństwem pesymizmu. Podkreśla relacja do życia gdzie świat postrzegamy w pierwszej kolejności jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie postrzegają ludzi i zdarzenia jako osobowość.
Co oznacza Odzwierciedlanie:
Znaczenie metoda psychoterapeutyczna, która bazuje na przedstawianiu pacjentowi treści którą wnosi. Terapeuta odzwierciedla słowa i zachowanie pacjenta. Na przykład "Widzę, iż jesteś zdenerwowany" osobowość.
Co oznacza Obsesja:
Znaczenie zaburzeń lękowych, wyrażający się występowaniem irracjonalnych myśli i impulsów, którym towarzyszy przekonanie o ich niedorzeczności i chęć uwolnienia się od nich.Myśli natrętne to idee, wyobrażenia osobowość.
Co oznacza Odwarunkowanie:
Znaczenie Wygaszanie reakcji - mechanizm odwrotny do warunkowania. Bazuje na powtarzaniu treningu bez wzmocnień aż do zaniknięcia reakcji.Na odporność reakcji warunkowej na wygaszanie, wpływają następujące osobowość.
  • Dodano:
  • Autor: