projekcja co to znaczy

Co to znaczy Projekcja? Czym jest psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych.

Dziś jest Piątek, 30 lipca 2021.

Imieniny obchodzą: Julita, Piotr, Ludmiła.

Czy przydatne?

Co to jest Projekcja

Definicja Projekcja (od z łaciny proicere, wyrzucać przed siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech, przeważnie negatywnych. Powodem jest większa dostępność tych poglądów, zachowań i cech u osoby, która je posiada, a tym samym łatwiejsze podciąganie pod daną kategorię.Przykład. Matka krzyczy na dziecko. Sądzi, iż dziecko jest wyjątkowo agresywne. W rzeczywistości sama jest agresywna.Jak zazwyczaj w razie systemów obronnych mamy tu dwa aspekty: uniknięcie frustracji (matka nie musi się czuć winna za niesłuszne skarcenie dziecka) i zniekształcenie rzeczywistości (dziecko cierpi i nie rozumie, czemu jest karcone).Badania wykazały, iż ludzie nie projektują swoich cech ani na osoby zbyt podobne do nich (mogłoby to utrudnić udowadnianie, iż samemu się tych cech nie posiada), ani na osoby zbyt odmienne (wówczas teza projekcji wydawałaby się niewiarygodna).Projekcja regularnie uzasadnia agresywne zachowania przez podbudowywanie wiary w agresywne nastawienie całego świata i konieczność samoobrony. Staje się to wówczas typowym objawem paranoi.

Co oznacza Parafilia:
Znaczenie odmiennie dewiacja – zaburzenie preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania bodźców kojarzących się ze stanami silnego projekcja.
Co oznacza Psychologia:
Znaczenie ψυχή psyche = dusza, i λόγος logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka projekcja.
Co oznacza Patopsychologia:
Znaczenie angielskiego: pathopsychology), odmiennie psychologia zaburzeń, psychopatologia to tematyka psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych założeń zaburzeń psychicznych.W Europie oparta na projekcja.
Co oznacza Psychotyczność:
Znaczenie psychologii znaczy cechę osobowości o charakterze psychotycznym, psychopatycznym albo schizofrenicznym. Za wymiar przeciwny psychotyczności można uznać uspołecznienie, konwencjonalność, konformizm i projekcja.
Co oznacza Psychometria:
Znaczenie psyche - dusza, metria - miara) - dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i matematyki. Psychometria projekcja.
  • Dodano:
  • Autor: