psychologia co to znaczy

Co to znaczy Psychologia? Czym jest wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą.

Dziś jest Czwartek, 19 maja 2022.

Imieniny obchodzą: Urban, Mikołaj, Piotr.

Czy przydatne?

Co to jest Psychologia

Definicja Psychologia (od gr. ψυχή psyche = dusza, i λόγος logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Psychologia bada także wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie i interakcję z otoczeniem. W zasadzie psychologia dotyczy ludzi, lecz mówi się o psychologii zwierząt (a więc zoopsychologii), jednakże zachowaniem się zwierząt zajmuje się również tematyka biologii - etologia. Grecka litera Psi jest symbolem psychologiiNauki z których czerpie psychologia to raczej socjologia, antropologia, filozofia i biologia, lecz dzięki wypracowaniu własnych metod eksperymentalnych psychologia jest edukacją samodzielną. Psychologia zaliczana jest do nauk socjalnych, również do nauk humanistycznych. Ostatnio jest również zaliczana do nauk behawioralnych (nauk o zachowaniu) wraz z socjologią, etologią, antropologią kulturową, kryminologią, niektórymi działami medycyny (psychiatrią, medycyną behawioralną).Psychologia akademicka zajmuje się m. in.procesami poznawczymi - postrzeganiem, myśleniem, wyobrażaniem, pamięcią (psychologia poznawcza);nabywaniem mowy i powiązaniem jej z pozostałymi procesami psychicznymi (psycholingwistyka);postępem i zmianami systemów psychicznych (psychologia rozwoju człowieka);emocjami, procesami motywacji, stałymi cechami psychicznymi (psychologia osobowości);postrzeganiem osób i psychicznymi aspektami interakcji pomiędzy ludźmi (psychologia socjalna) i komunikacją pomiędzy nimi (negocjacje, mediacje);związkiem mechanizmów psychicznych i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (neuropsychologia), ewolucyjnymi aspektami systemów psychicznych (psychologia ewolucyjna).psychologicznymi aspektami religii, twórczości naukowej i artystycznej i innych obszarów funkcjonowania człowieka.zaburzeniami osobowości (patopsychologia).Psychologia służąca zajmuje się zastosowaniem wiedzy psychologicznej w:zaburzeniach mechanizmów psychicznych (psychopatologia), ich diagnozowaniu i leczeniu (psychologia kliniczna) - pokrewną dziedziną medycyny jest psychiatria;korygowaniu zaburzeń stosunku socjalnych i w związkach partnerskich i rodzinie (psychoterapia, psychologia małżeństwa i rodziny)psychicznych uwarunkowaniach chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań praktycznych na terenie medycyny (psychologia zdrowia)wymiarze sprawiedliwości (psychologia sądowa),problemach szkolno-wychowawczych, funkcjonowaniu instytucji szkolnych i wychowawczych (psychologia wychowawcza),organizacjach (psychologia organizacji) i przedsiębiorstwach (psychologia pracy),zachowaniach ekonomicznymi ludzi (psychologia ekonomiczna),w wojsku, sporcie, wyznaniach i w wielu innych obszarach. tematyka psychologii na pograniczu statystyki zajmująca się konstrukcją testów psychologicznych to psychometria. Aktualnie coraz lepsze rezultaty daje łączenie psychologii z neurobiologią (zobacz również kognitywistyka, cognitive neuroscience).

Co oznacza Projekcja:
Znaczenie łaciny proicere, wyrzucać przed siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech, przeważnie negatywnych. Powodem jest psychologia.
Co oznacza Psychotyczność:
Znaczenie psychologii znaczy cechę osobowości o charakterze psychotycznym, psychopatycznym albo schizofrenicznym. Za wymiar przeciwny psychotyczności można uznać uspołecznienie, konwencjonalność, konformizm i psychologia.
Co oznacza Psychastenia:
Znaczenie zaburzenie nerwicowe powiązane z nerwicą natręctw. Chorzy nie umieją sprecyzować swoich uczuć (ambiwalencja) albo wypracować swojego zdania na pewien temat (ambitendencja). Nie są także pewni siebie psychologia.
Co oznacza Percepcja:
Znaczenie organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na impuls zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania psychologia.
Co oznacza Poczucie Winy:
Znaczenie stan emocjonalny powstający w wypadku uświadomienia sobie popełnienia czynu prawnie lub moralnie niedozwolonego. Powiązane jest zazwyczaj z chęcią zadośćuczynienia i poddania się karze. Nie zawsze psychologia.
  • Dodano:
  • Autor: