seksualność co to znaczy

Co to znaczy Seksualność? Czym jest ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do.

Dziś jest Wtorek, 16 sierpnia 2022.

Imieniny obchodzą: Joachim, Nora, Roch.

Czy przydatne?

Co to jest Seksualność

Definicja Seksualność jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym wymiar biologiczny, psychiczny, społeczno-kulturowy i hedonistyczny. Seksualny potencjał fizjologiczny człowieka ulega kształtowaniu poprzez doświadczenia życiowe.Człowiek jest świadomy własnej seksualności, której hierarchia ważności wymienia się dla niego w zależności od etapu życia, stopnia rozwoju osobowości, sumy doświadczeń życiowych, bogactwa życia wewnętrznego, zmian światopoglądowych, cech osobowości (temperamentu, siły potrzeby seksualnej). Wpływ na wartość seksualności wywiera także całokształt zmian socjalnych - laicyzacja i liberalizacja współczesnych społeczeństw i miejsce wartości powiązanych z seksualnością w systemie aksjonormatywnym (miłość, efekt, sedno życia). W cywilizacji zachodniej postuluje się socjalną akceptację względnej autonomii seksualności, niepoddawanie jej wartościowaniu etycznemu, niewiązanie z wartościami religijnymi.wg Trawińskiej wartości, którym podlega seksualność, to:- wartość witalna, którą definiują stosunki zdrowotne i napędowo-energetyczne, - wartość kulturowa, ukształtowana poprzez tradycję historyczną, - wartość moralna, definiowana poprzez mechanizmy etyczne, prawo i mechanizm obiegowo-informacyjny, - wartość osobista, zależna od samowiedzy i różnych znaczeń form aktywności seksualnej. Związek seksualny, którego formy i głębia zależą od całokształtu osobowości partnerów ma zwrotny wpływ na ich osobowości, co modyfikuje funkcjonowanie w społeczeństwie. Seksualność jest ważnym elementem komunikacji międzyludzkiej, pierwotną metodą komunikacji niewerbalnej, wyrażanej metasygnałami. Akt seksualny wyraża uniwersalne potrzeby człowieka, których komponenty są pożądane we wszystkich stosunkach interpersonalnych, jak atrakcyjność, przywiązanie, zaufanie, akceptację, zaangażowanie, zadowolenie i bezpieczeństwo.Zaburzenia seksualne występują, gdy wrodzona funkcja fizjologiczna ulega zahamowaniu albo zniekształceniu, bądź pozostaje w skrajnej dysharmonii z pozostałymi sferami osobowości człowieka.

Co oznacza Stupor:
Znaczenie osłupienie a więc zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; w mniej nasilonych postaciach aktywność i ruchliwość chorych jest seksualność.
Co oznacza Świadomość:
Znaczenie psychiczny, gdzie jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie seksualność.
Co oznacza Samorealizacja:
Znaczenie samourzeczywistnianie, samoaktualizacja – w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, mechanizm stawania się "tym, kim się jest" seksualność.
Co oznacza Samokontrola:
Znaczenie zdolność kontrolowania swoich emocji i zachowań. Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj narastaniem uczucia presji wewnętrznej na seksualność.
Co oznacza Smutek:
Znaczenie emocji. Osoba odczuwająca smutek odbiera go przeważnie jako zdarzenie niekorzystne. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy mu regularnie rozdrażnienie, złość i tym podobne Smutek seksualność.
  • Dodano:
  • Autor: