tożsamość co to znaczy

Co to znaczy Tożsamość? Czym jest właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia.

Dziś jest Wtorek, 2 czerwca 2020.

Imieniny obchodzą: Marzena, Erazm, Marianna.

Czy przydatne?

Co to jest Tożsamość

Definicja Tożsamość - to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.W psychologii, od czasów pojawienia się teorii E.H. Eriksona, definicja tożsamości występuje w kontekście dwu głownych dla człowieka stosunku: relacji do siebie samego i relacji do innych ludzi, czyli zarazem do kultury i tradycji. Wskazuje ono na specjalny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym - z jednej strony, z jego swoją psychofizyczną i moralną kondycją (self identity) z drugiej zaś - na związek z innymi. Związek ten opiera się na mniej albo bardziej świadomych postawach wobec zaznaczonych wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, jak i inni ludzie, kultura.Problematyka tożsamości rozważana z perspektywy specyficznie psychologicznej - komplikuje się dodatkowo poprzez obecność problemu podmiotu i poprzez sposób doświadczenia tożsamości, określany jako poczucie.Wobec definicje tożsamości wyróżniamy terminy:Tożsamość socjalna - uświadomienie sobie wspólnych właściwości z ekipą, gdzie jednostka żyje, poczucie przynależności do ekipy i dostrzeżenie odrębności ekipy.Tożsamość osobista - dostrzeżenie tego, co różni jednostkę od innych, powstawanie sądów na temat własnej osoby.


Co oznacza Trauma
Znaczenie Trauma albo uraz psychiczny - ostry, nagły uraz (szok), który może wywołać zaburzenia somatyczne i psychiczne.regularnie w konsekwencji intensywnej emocji albo.
Co oznacza Tik
Znaczenie Tik to krótkotrwały, stereotypowy, mimowolny ruch określonej części ciała (na przykład mruganie powieką, marszczenie czoła, zaciskanie pięści). Powstaje.
Co oznacza Trans
Znaczenie Trans - stan umysłu charakteryzujący się zawężoną świadomością i pomniejszoną wrażliwością na bodźce. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone.
Co oznacza Tanatos
Znaczenie Tanatos - Popęd śmierci, destrudo - wg psychoanalizy Freuda jeden z dwóch (w okolicy libida) popędów sterujących naszymi emocjami nazwany popędem śmierci.
Co oznacza TAT
Znaczenie TAT (Thematic Apperception Test). Jeden z bardziej znanych testów projekcyjnych stworzony poprzez Henry'ego Murraya. W wersji podstawowej złożona jest z.