tożsamość co to znaczy

Co to znaczy Tożsamość? Czym jest właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia.

Dziś jest Czwartek, 8 grudnia 2022.

Imieniny obchodzą: Maria, Wirginia, Wirgiliusz.

Czy przydatne?

Co to jest Tożsamość

Definicja Tożsamość - to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.W psychologii, od czasów pojawienia się teorii E.H. Eriksona, definicja tożsamości występuje w kontekście dwu głownych dla człowieka stosunku: relacji do siebie samego i relacji do innych ludzi, czyli zarazem do kultury i tradycji. Wskazuje ono na specjalny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym - z jednej strony, z jego swoją psychofizyczną i moralną kondycją (self identity) z drugiej zaś - na związek z innymi. Związek ten opiera się na mniej albo bardziej świadomych postawach wobec zaznaczonych wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, jak i inni ludzie, kultura.Problematyka tożsamości rozważana z perspektywy specyficznie psychologicznej - komplikuje się dodatkowo poprzez obecność problemu podmiotu i poprzez sposób doświadczenia tożsamości, określany jako poczucie.Wobec definicje tożsamości wyróżniamy terminy:Tożsamość socjalna - uświadomienie sobie wspólnych właściwości z ekipą, gdzie jednostka żyje, poczucie przynależności do ekipy i dostrzeżenie odrębności ekipy.Tożsamość osobista - dostrzeżenie tego, co różni jednostkę od innych, powstawanie sądów na temat własnej osoby.

Co oznacza Trans:
Znaczenie charakteryzujący się zawężoną świadomością i pomniejszoną wrażliwością na bodźce. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności automatycznie, w sposób niekontrolowany poprzez tożsamość.
Co oznacza Tanatos:
Znaczenie śmierci, destrudo - wg psychoanalizy Freuda jeden z dwóch (w okolicy libida) popędów sterujących naszymi emocjami nazwany popędem śmierci, destrukcji. Osoba z nasilonym popędem śmierci skłonna jest tożsamość.
Co oznacza Tik:
Znaczenie stereotypowy, mimowolny ruch określonej części ciała (na przykład mruganie powieką, marszczenie czoła, zaciskanie pięści). Powstaje przeważnie na tle psychicznym, zazwyczaj u dzieci. Może przejść w tożsamość.
Co oznacza Trauma:
Znaczenie psychiczny - ostry, nagły uraz (szok), który może wywołać zaburzenia somatyczne i psychiczne.regularnie w konsekwencji intensywnej emocji albo urazu czaszkowego, wywołanego wypadkiem albo jednorazową tożsamość.
Co oznacza TAT:
Znaczenie Apperception Test). Jeden z bardziej znanych testów projekcyjnych stworzony poprzez Henry'ego Murraya. W wersji podstawowej złożona jest z trzech serii po 10 obrazków. Na obrazkach przedstawione tożsamość.
  • Dodano:
  • Autor: