wa co to znaczy

Co to znaczy WAIS? Czym jest inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera.

Dziś jest Czwartek, 19 maja 2022.

Imieniny obchodzą: Urban, Mikołaj, Piotr.

Czy przydatne?

Co to jest WAIS

Definicja WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale - test inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) i złożona jest z 11 testów badających poziom rozwoju różnych umiejętności poznawczych. Test Weschlera jest przeznaczony do badań indywidualnych. STIB jest klasyczna miarą inteligencji. Chociaż współcześnie do indywidualnych pomiarów inteligencji częściej używa się skal skonstruowanych poprzez Weschlera (1995). Każda podskala zawiera zadania mierzące odrębny rodzaj umiejętności intelektualnych. Test ten pozwala wiec ocenić nie tylko ogólny poziom inteligencji, lecz również wiadomości o mocnych i słabych punktach danej osoby badanej. Najlepiej sprawdza się w ocenie przeciętnej inteligencji, nie jest przeznaczony do diagnozowania uposledzeń i badania inteligencji ponadprzeciętnej. Dzieli się na skalę słowną (werbalną) i bezsłowną (wykonaniową). Testy słowne składają się z testu: informacje, powtarzania cyfr, słownikowego, arytmetyki, rozumienia i podobieństwa. Na testy bezsłowne: braki w obrazkach, porządkowanie obrazków, klocki, układanki i symbole cyfr. Dlatego skala Weschlera pozwala ocenić werbalny i niewerbalny IQ. Weschler wprowadził także definicja odchylenia IQ.

Co oznacza Wrażenie:
Znaczenie pierwotny i w najwyższym stopniu fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka.Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego albo z wnętrza organizmu na zakończenia wais.
Co oznacza Wzmocnienie:
Znaczenie behawioryzmie zmiana częstotliwości danej reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania organizmu tymże bodźcom. Dzieli się ono na wais.
Co oznacza Wiktymologia:
Znaczenie edukacja zajmująca się ofiarami przestępstw i badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, w szczególności ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa i metod wais.
  • Dodano:
  • Autor: