wrażenie co to znaczy

Co to znaczy Wrażenie? Czym jest fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka.Powstaje w.

Dziś jest Wtorek, 17 maja 2022.

Imieniny obchodzą: Sławomir, Brunon, Weronika.

Czy przydatne?

Co to jest Wrażenie

Definicja Wrażenie to jest pierwotny i w najwyższym stopniu fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka.Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego albo z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe (receptory), wywołując reakcję psychiczną.Jeden przedmiot może równocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych, poprzez co równocześnie możemy odczuwać kilka rodzajów wrażeń.fundamentalne cechy wrażenia:- charakter - rodzaj wrażenia- jakość - rodzaj wrażenia i to, na jaki narząd zmysłu oddziałuje,- intensywność - wartość natężenia oddziaływania bodźca na narząd zmysłu,- czas trwania - uzależniony od czasu oddziaływania danego bodźca na narząd zmysłu.Możliwe jest jednoczesne odczuwanie różnych wrażeń, a wrażenia te wzajemnie na siebie oddziałują, przeważnie na zasadzie kontrastu wrażeń. Wyróżniamy:kontrast następczy (na przykład kiedy jemy po słodkim cukierku kwaśne jabłko, to wydaje się nam, iż ono jest kwaśniejsze niż w rzeczywistości)kontrast współczesny (((na przykład kiedy patrzymy na szary przedmiot umieszczony na czarnym tle, to wydaje się nam on jaśniejszy niż gdyby był umieszczony na tle białym).Wrażenia z racji na rodzaj działającego narządu zmysłu dzielimy na wrażenia: słuchowe, wzrokowe, smakowe, węchowe, dotykowe, mięśniowo-ruchowe, ciepła i zimna, ustrojowe i bólu.Z wrażeniami powiązane są takie definicje jak:- próg podniety - min. odczuwalna intensywność wrażenia,- próg różnicy - min. odczuwalna zmiana intensywności wrażenia,- szczyt wrażenia - intensywność wrażenia, która bez względu na dalsze zwiększanie natężenia działającego bodźca nie ulegnie już zwiększeniu,- rozpiętość wrażliwości - przestrzeń między najsłabszym a najmocniejszym odczuwalnym natężeniem wrażenia,- zdarzenie adaptacji wrażenia - mechanizm stępienia albo nawet całkowitego zaniku wrażliwości na działające bodźce.

Co oznacza Wzmocnienie:
Znaczenie behawioryzmie zmiana częstotliwości danej reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania organizmu tymże bodźcom. Dzieli się ono na wrażenie.
Co oznacza WAIS:
Znaczenie Adult Intelligence Scale - test inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) i złożona jest z 11 testów badających wrażenie.
Co oznacza Wiktymologia:
Znaczenie edukacja zajmująca się ofiarami przestępstw i badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, w szczególności ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa i metod wrażenie.
  • Dodano:
  • Autor: