azerbejdżan awizo baba alfa co to znaczy

Azerbejdżan, Awizo, Ali Baba, Alfa Romeo, Alej,A, Aeroklub, Aerobik, Administracyjne Jednostki.

Dziś jest Niedziela, 25 września 2022.

Imieniny obchodzą: Kamil, Władysław, Aurelia.

Jak jest poprawnie A

 • Co znaczy Adoptować Definicja adaptować co to jest.
 • Co znaczy Abba Definicja to szwedzki zespół muzyczny, D. ABB-y a. Abby, CMs. ABB-ie a. Abbie, B. ABB-ę a. Abbę, N. ABB-ą a. Abbą definicja.
 • Co znaczy Adres Definicja UWAGI: Korespondencję wysyłamy na czyjś adres, rzadziej pod czyimś adresem. BŁĘDY: 1) Wyrażenie wysłać coś !pod czyjś adres, DOBRZE: na czyjś adres, pod czyimś adresem. 2 co znaczy.
 • Co znaczy Dziejowe Akty Definicja WYDARZENIA HISTORYCZNE słownik.
 • Co znaczy Alpy Definicja to góry w Europie, D. Alp - alpejski znaczenie.
 • Co znaczy Angstrem Definicja wym. a-kstrem], D. angstrema. BŁˇD: [wym. a-gsztrem czym jest.
 • Co znaczy Atk Definicja wym. a-te-ka] to skrót od Akademia Teologii Katolickiej, rodz. żeń., nieodm co to jest.
 • Co znaczy Adriatyk Definicja odgałęzienie Morza Śródziemnego, D. Adriatyku, C. Adriatykowi, N. Adriatykiem, Ms. Adriatyku - adriatycki. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką literą, np definicja.
 • Co znaczy Aeroplan Definicja D. aeroplanu. BŁˇD: forma !areoplan co znaczy.
 • Co znaczy Aerozol Definicja wym. aerozol], D. aerozolu, lm D. aerozoli. BŁˇD: forma !areozol słownik.
 • Co znaczy Afganistan Definicja państwo w Azji, D. Afganistanu, C. Afganistanowi, N. Afganistanem, Ms. Afganistanie, oficj. Islamskie Państwo Afganistanu - Afgańczyk a. Afgan, Afgank,a Afgańczycy a. Afganowie znaczenie.
 • Co znaczy Afisz Definicja D. afisz,a lm D. afiszów a. afiszy czym jest.
 • Co znaczy Afroamerykanie Definicja to mieszkańcy USA o ciemnej skórze, DB. Afroamerykanów - Afroamerykanin, Afroamerykanka - afroamerykański co to jest.
 • Co znaczy Afryka Definicja afryk,a afryka] to kontynent na półkuli południowej, D. Afryki, CMs. Afryce, B. Afrykę, N. Afryką - Afrykanin, Afrykank,a Afrykanie, DB. Afrykanów (możliwe też Afrykańczyk definicja.
 • Co znaczy Agent Definicja agenci. UWAGI: 1) Wyrazy agent i ajent mogą zamiennie nazywać pośrednika zawierającego umowy na rzecz zleceniodawcy lub dzierżawcę placówki handlowej lub usługowej. 2) W co znaczy.
 • Co znaczy Agh Definicja wym. a-gie-ha] to skrót od Akademia Górniczo-Hutnicza (w Krakowie), rodz. żeń. a. nij., nieodm słownik.
 • Co znaczy Airbus Definicja erbas] to marka samolotów i firm,a DB. Airbus,a C. Airbusowi, N. Airbusem, Ms. Airbusie - airbus [wym. erbas] to samolot marki Airbus, DB. airbus,a C. airbusowi, N. airbusem, Ms znaczenie.
 • Co znaczy Ak Definicja wym. a-ka] to skrót od Armia Krajow,a rodz. żeń. a. nij., nieodm. - AK-owiec a. akowiec - AK-owski a. akowski czym jest.
 • Co znaczy A Akademi Definicja oraz lm D. akademii. UWAGI: 1) Mówimy: studiować w akademii - wyrażenie na akademii jest dopuszczalne w mowie potocznej. 2) W nazwach własnych stosujemy zapis wielką literą, np co to jest.
 • Co znaczy Akcent Definicja polega na wyróżnieniu jednej z sylab w wyrazie (jest to akcent wyrazowy) lub określonego wyrazu w zdaniu (to akcent zdaniowy). AKCENT WYRAZOWY; AKCENT ZDANIOWY; ZESTROJE AKCENTOWE definicja.
 • Co znaczy Akwitania Definicja we Francji, DCMs. Akwitanii, B. Akwitanię, N. Akwitanią - Akwitańczyk, Akwitank,a Akwitańczycy - akwitański. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką literą, np co znaczy.
 • Co znaczy Wyrazowy Akcent Definicja polskim pada zwykle na drugą sylabę od końca wyrazu. Niekiedy, zwłaszcza w języku starannym, akcent stawiamy w innej pozycji. Dotyczy to głównie następujących grup wyrazów: I. 1 słownik.
 • Co znaczy Zdaniowy Akcent Definicja wyróżnieniu wyrazu w zdaniu przez uwydatnienie go za pomocą dostępnych środków artykulacyjnych (chodzi przede wszystkim o silniejszy nacisk, zmianę temp,a poprzedzenie wyrazu znaczenie.
 • Co znaczy Akcesorium Definicja to przedmiot lub składnik dodatkowy, uzupełniający, rodz. nij., w lp nieodm., zwykle w liczbie mnogiej, lm MB. akcesori,a D. akcesoriów. BŁˇD: D. !akcesorii czym jest.
 • Co znaczy Akt Definicja UWAGI: Formy mianownik,a dopełniacza i biernika liczby mnogiej są zależne od znaczenia: 1) MB. akta to zbiór dokumentów urzędowych lub księgi je zawierające, bez lp, D. akt. 2 co to jest.
 • Co znaczy Akwapark Definicja aquapark definicja.
 • Co znaczy A Akwarel Definicja DCMs. akwareli, lm D. tych akwarel. BŁˇD: lm D. !tych akwareli co znaczy.
 • Co znaczy Al Definicja wym. a-el] to skrót od Armia Ludow,a DMs. A-lu, C. A-lowi, N. A-lem a. nieodm. - A-lowiec a. alowiec, a. aelowiec - A-lowski a. aelowski, a. alowski słownik.
 • Co znaczy Alaska Definicja US,a D. Alaski, CMs. Alasce, B. Alaskę, N. Alaską - Alaskanin, Alaskank,a Alaskanie, DB. Alaskan a. Alaskanów (możliwe też Alaskijczyk, Alaskijk,a Alaskijczycy) - alaski (możliwe znaczenie.
 • Co znaczy Albania Definicja to państwo w Europie, DCMs. Albanii, B. Albanię, N. Albanią, oficj. Republika Albanii - Albańczyk, Albank,a Albańczycy - albański czym jest.
 • Co znaczy Albo Definicja spójnik współrzędny, nie stawiamy przed nim przecink,a np. Przyjdę do ciebie dziś albo jutro. Przed spójnikiem powtórzonym przecinek stawiamy, np. Przyjdę do ciebie albo dziś co to jest.
 • Co znaczy Ale Definicja to spójnik współrzędny, przed którym zawsze stawiamy przecinek, np. Przyjadę jutro, ale wieczorem. Goły, ale wesoły. PRZECINEk definicja.
 • Co znaczy Alfabet Definicja liter ułożonych w określonej kolejności. Alfabet polski zawiera 32 znaki w następującym porządku (w nawiasach znajdują się 3 litery alfabetu łacińskiego występujące tylko w co znaczy.
 • Co znaczy Algier Definicja to stolica Algierii, D. Algieru, C. Algierowi, N. Algierem, Ms. Algierze - algierczyk, algierk,a algierczycy - algierski słownik.
 • Co znaczy Algieria Definicja to państwo w Afryce, DCMs. Algierii, B. Algierię, N. Algierią, oficj. Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna - Algierczyk, Algierk,a Algierczycy - algierski znaczenie.
 • Co znaczy Lkaida A Definicja kajd,a al kaida] to organizacja terrorystyczn,a D. A-l -Kaidy, CMs. A-lKaidzie, B. A-lKaidę, N. A-lKaidą. UWAGI: 1) Nazwy tej w polskich tekstach nie powinniśmy używać w czym jest.
 • Co znaczy Allach Definicja to bóg w islamie, DB. Allach,a C. Allachowi, N. Allachem, Ms. Allachu. UWAGI: Możliwa jest pisownia Allah a. Ałłach, przy czym ostatni wariant ma charakter książkowy co to jest.
 • Co znaczy Allen Definicja Allen [wym. łudy alen] to amerykański aktor i reżyser filmowy (ur. 1935), DB. Woody´ego Allen,a C. Woody´emu Allenowi, N. Woodym Allenem, Ms. o Woodym Allenie. UWAGI: Piszemy definicja.
 • Co znaczy A Alternatyw Definicja alternatyw. UWAGI: 1) Alternatywa to możliwość lub konieczność wyboru jednej z wykluczających się możliwości , np. Mam alternatywę: iść na prawo czy na historię. 2) Używając - w co znaczy.
 • Co znaczy Alumn Definicja D. alumn,a lm M. alumni a. alumnowie słownik.
 • Co znaczy Alzacja Definicja to region i kraina we Francji, DCMs. Alzacji, B. Alzację, N. Alzacją - Alzatczyk, Alzatk,a Alzatczycy - alzacki znaczenie.
 • Co znaczy Ata Ałma Definicja to stolica Kazachstanu, D. Ałma Aty, CMs. Ałma Acie, B. Ałma Atę, N. Ałma Atą - ałmatczyk, ałmatk,a ałmatczycy - ałmacki. BŁˇD: nieodmienianie nazwy czym jest.
 • Co znaczy Amazonia Definicja to kraina w Ameryce Południowej, DCMs. Amazonii, B. Amazonię, N. Amazonią - amazoński co to jest.
 • Co znaczy Amazonka Definicja w mitologii greckiej, D. Amazonki, CMs. Amazonce, B. Amazonkę, N. Amazonką, lm D. Amazonek; 2) rzeka w Ameryce Południowej, D. Amazonki, CMs. Amazonce, B. Amazonkę, N. Amazonką definicja.
 • Co znaczy Ameryka Definicja kontynent oraz potoczne określenie Stanów Zjednoczonych, D. Ameryki, CMs. Ameryce, B. Amerykę, N. Ameryką - Amerykanin, Amerykank,a Amerykanie, DB. Amerykanów - amerykański. UWAGI co znaczy.
 • Co znaczy Amper Definicja D. amper,a lm D. amperów. BŁˇD: nieodmienianie wyrazu, np. Natężenie prądu wynosi 16 !amper, DOBRZE: 16 amperów słownik.
 • Co znaczy Amsterdam Definicja to miasto w Holandii, D. Amsterdamu, C. Amsterdamowi, N. Amsterdamem, Ms. Amsterdamie - amsterdamczyk, amsterdamk,a amsterdamczycy - amsterdamski znaczenie.
 • Co znaczy Amundsen Definicja Roald Amundsen to norweski badacz polarny (1871-1928), DB. Roalda Amundsen,a C. Roaldowi Amundsenowi, N. Roaldem Amundsenem, Ms. o Roaldzie Amundsenie czym jest.
 • Co znaczy Analiza Definicja wym. analiz,a możliwe też analiza], D. analizy [wym. analizy], lm D. analiz co to jest.
 • Co znaczy A Analogi Definicja DCMs. oraz lm D. analogii, UWAGI: Mówimy analogia do czegoś, nie: analogia z czymś definicja.
 • Co znaczy Analogiczny Definicja analogiczni, nie stopniuje się. UWAGI: Wyraz analogiczny tworzy konstrukcje z przyimkiem do i wyrazem w dopełniaczu, np. Proces ten przebiega w sposób analogiczny do wcześniej co znaczy.
 • Co znaczy Andersen Definicja Christian Andersen [wym. ~ andersen] to pisarz duński (1805-1875), DB. Hansa Christiana Andersen,a C. Hansowi Christianowi Andersenowi, N. Hansem Christianem Andersenem, Ms. o słownik.
 • Co znaczy Anulować Definicja to czasownik o znaczeniu uznać coś za nieważne, unieważnić . UWAGI: Wyrazu nie należy używać w znaczeniu odwołać , np. !anulowano wizytę, DOBRZE: odwołano wizytę znaczenie.
 • Co znaczy Apacze Definicja to plemię indiańskie, DB. tych Apaczów - Apacz, Apaczka. BŁˇD: DB. !tych Apaczy czym jest.
 • Co znaczy Apel Definicja D. apelu, lm D. apeli, możliwe też apelów co to jest.
 • Co znaczy Andora Definicja państwo w Europie, D. Andory, CMs. Andorze, B. Andorę, N. Andorą, oficj. Księstwo Andory - Andorczyk, Andork,a Andorczycy - andorski; 2) stolica państwa Andor,a D. Andory, CMs definicja.
 • Co znaczy Andrychów Definicja to miasto w województwie małopolskim, D. Andrychow,a C. Andrychowowi, N. Andrychowem, Ms. Andrychowie - andrychowianin, andrychowiank,a andrychowianie - andrychowski co znaczy.
 • Co znaczy Andrzejki Definicja wym. and-żejki, andż-żejki], D. andrzejek BŁˇD: [wym. andżejki słownik.
 • Co znaczy Andy Definicja to góry w Ameryce Południowej, D. Andów - andyjski. UWAGI: Wyraz występuje w licznych złożonych nazwach własnych, np. Andy Patagońskie, Andy Peruwiańskie, Andy Środkowe znaczenie.
 • Co znaczy Angaż Definicja D. angażu, lm D. angaży, możliwe też angażów czym jest.
 • Co znaczy Anglia Definicja Wielkiej Brytanii oraz potoczne określenie Wielkiej Brytanii, DCMs. Anglii, B. Anglię, N. Anglią, podniośle, książkowo Albion, D. Albionu, C. Albionowi, N. Albionem, Ms. Albionie co to jest.
 • Co znaczy Anglicyzmy Definicja zapożyczenia z języka angielskiego, np. biznesmen, dżinsy, komputer, lider, VIP, weekend, które w szybkim tempie szerzą się w polszczyźnie od kilkudziesięciu lat. Zapożyczenia te definicja.
 • Co znaczy Anglosasi Definicja plemiona zachodniogermańskie osiadłe na Wyspach Brytyjskich, DB. Anglosasów - Anglosas, Anglosaska - anglosaski. UWAGI: Współcześnie nazywamy tak Brytyjczyków lub Amerykanów co znaczy.
 • Co znaczy Angola Definicja to państwo w Afryce, DCMs. Angoli, B. Angolę, N. Angolą, oficj. Ludowa Republika Angoli - Angolczyk, Angolk,a Angolczycy - angolski słownik.
 • Co znaczy Arial Definicja to nazwa kroju czcionki, D. Ariala. BŁˇD: zapis małą literą: !arial znaczenie.
 • Co znaczy Ani Definicja spójnik współrzędny - nie stawiamy przed nim przecink,a np. Nie był w Paryżu ani w Londynie. Przed spójnikiem powtórzonym przecinek stawiamy, np. Nie był ani w Paryżu, ani w czym jest.
 • Co znaczy Anioł Definicja Ms. aniele, lm M. ci aniołowie a. te anioły, przestarzałe ci anieli, B. anioły a. aniołów. BŁˇD: Ms. !aniole co to jest.
 • Co znaczy Ankara Definicja to stolica Turcji, D. Ankary, CMs. Ankarze, B. Ankarę, N. Ankarą - ankarczyk, ankark,a ankarczycy - ankarski definicja.
 • Co znaczy Annan Definicja Kofi Annan to sekretarz generalny ONZ (ur. 1938), DB. Kofiego Annan,a C. Kofiemu Annanowi, N. Kofim Annanem, Ms. o Kofim Annanie co znaczy.
 • Co znaczy Anomalia Definicja to inaczej nieprawidłowość, DCMs. oraz lm D. anomalii, lm MB. anomalie. BŁˇD: lm MB. !anomalia słownik.
 • Co znaczy Antarktyda Definicja to kontynent na półkuli południowej, D. Antarktydy, CMs. Antarktydzie, B. Antarktydę, N. Antarktydą - antarktydzki znaczenie.
 • Co znaczy Antarktyka Definicja to obszar wokół bieguna południowego, D. Antarktyki, CMs. Antarktyce, B. Antarktykę, N. Antarktyką - antarktyczny czym jest.
 • Co znaczy Antidotum Definicja to odtrutka albo środek zaradczy na coś, rodz. nij., w lp nieodm., lm MB. antidot,a D. antidotów co to jest.
 • Co znaczy Antychryst Definicja wym. antychryst, antychryst], D. antychrysta [wym. antychrysta], Ms. antychryście, lm M. te antychrysty. BŁĘDY: 1) Forma !antykryst, 2) lm M. !ci antychryści definicja.
 • Co znaczy Apeniny Definicja łańcuch górski we Włoszech, D. tych Apeninów. BŁˇD: D. !tych Apenin. UWAGI: Wyraz występuje w licznych wielowyrazowych nazwach własnych, np. Apeniny Południowe, Apeniny Środkowe co znaczy.
 • Co znaczy Apokalipsa Definicja to wizja zagłady, D. apokalipsy, CMs. apokalipsie, B. apokalipsę, N. apokalipsą. UWAGI: W znaczeniu księga Nowego Testamentu piszemy wielką literą: Apokalipsa słownik.
 • Co znaczy Apollo Definicja mitologii greckiej, DB. Apolla a. Apollin,a C. Apollowi a. Apollinowi, C. Apollem a. Apollinem, Ms. Apollinie (możliwe też Apollon, DB. Apollon,a C. Apollonowi, N. Apollonem, Ms znaczenie.
 • Co znaczy Apostrof Definicja używany do zapisu wyrazów obcych (zwłaszcza nazwisk) zakończonych na -e niewymawiane. Apostrofem oddzielamy końcówki odmiany od tematu, np. Robespierre, Robespierre´,a czym jest.
 • Co znaczy Apteki Definicja aptek wielkimi literami piszemy wszystkie wyrazy, np. Apteka im. I. Łukasiewicz,a Pod Orłem, Panaceum. Jeśli wyraz apteka stojący przed właściwą nazwą jest tylko określeniem co to jest.
 • Co znaczy Apulia Definicja to region we Włoszech, DCMs. Apulii, B. Apulię, N. Apulią - Apulijczyk, Apulijk,a Apulijczycy - apulijski (możliwe też apulski definicja.
 • Co znaczy Aquapark Definicja a. aqua park to rodzaj basenu z różnymi atrakcjami, D. aquaparku a. aqua parku. UWAGI: Wyraz aquapark można spolszczyć do akwapark, można też zastępować go wyrażeniem park wodny co znaczy.
 • Co znaczy Arabia Definicja to państwo w Azji, DCMs. Arabii Saudyjskiej, B. Arabię Saudyjską, N. Arabią Saudyjską, oficj. Królestwo Arabii Saudyjskiej - Saudyjczyk, Saudyjk,a Saudyjczycy - saudyjski słownik.
 • Co znaczy Arabia Definicja Półwysep Arabski, wyraz przestarzały, DCMs. Arabii, B. Arabię, N. Arabią - Arab, Arabk,a Arabowie - arabski. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką literą, np znaczenie.
 • Co znaczy Archanioł Definicja DB. archanioł,a Ms. archaniele, lm M. ci archaniołowie a. te archanioły, B. tych archaniołów a. te archanioły czym jest.
 • Co znaczy Archimedes Definicja to uczony grecki (ok 287-212 p.n.e.), DB. Archimedes,a C. Archimedesowi, N. Archimedesem, Ms. o Archimedesie. UWAGI: Piszemy: Archimedesowski czyj? , archimedesowski jaki co to jest.
 • Co znaczy Arcybiskup Definicja lm M. arcybiskupi. abp. BŁˇD: lm M. !arcybiskupowie definicja.
 • Co znaczy Arcymistrz Definicja wym. arcymistsz, arcymistsz, arcymisczsz, arcymiszczsz], lm M. arcymistrzowie a. arcymistrze, DB. arcymistrzów. BŁĘDY: 1) [wym. arcymiszcz]; 2) lm DB. !arcymistrzy co znaczy.
 • Co znaczy Areopag Definicja to osoby, których zdanie jest decydujące w jakiejś dziedzinie, oraz rada w starożytnych Atenach, D. areopagu. BŁˇD: !aeropag słownik.
 • Co znaczy Argentyna Definicja państwo w Ameryce Południowej, D. Argentyny, CMs. Argentynie, B. Argentynę, N. Argentyną, oficj. Republika Argentyńska - Argentyńczyk, Argentynk,a Argentyńczycy - argentyński znaczenie.
 • Co znaczy Arizona Definicja to stan w US,a D. Arizony, CMs. Arizonie, B. Arizonę, N. Arizoną - Arizończyk, Arizonk,a Arizończycy - arizoński czym jest.
 • Co znaczy Arkansas Definicja wym. arkanso, arkanzas] to stan i rzeka w US,a rodz. męs., nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców stanu nie tworzy się - arkansaski co to jest.
 • Co znaczy Arktyka Definicja wym. arktyk,a arktyka] to obszar wokół bieguna północnego, D. Arktyki, CMs. Arktyce, B. Arktykę, N. Arktyką - arktyczny definicja.
 • Co znaczy Armenia Definicja państwo w Azji, DCMs. Armenii, B. Armenię, N. Armenią, oficj. Republika Armenii - Armeńczyk, Armenk,a Armeńczycy to obywatele państwa - Ormianin, Ormiank,a Ormianie naród co znaczy.
 • Co znaczy A Armi Definicja oraz lm D. armii. UWAGI: W nazwach własnych wyraz zapisujemy wielką literą, np. Armia Czerwona siły zbrojne ZSRR , Armia Krajowa konspiracyjna organizacja wojskowa okresu II wojny słownik.
 • Co znaczy Arras Definicja wym. arras] to tkanina dekoracyjn,a D. arrasu znaczenie.
 • Co znaczy Arras Definicja wym. arras, arras] to miasto we Francji, rodz. nij., nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców oraz przymiotnika nie tworzy się czym jest.
 • Co znaczy Art Definicja wyrazu artykuł w znaczeniu część aktu prawnego . UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Decyzję podjęto na podstawie art. [czyt co to jest.
 • Co znaczy Artykułować Definicja czasownik o znaczeniach: 1) wymawiać głoski, 2) wypowiadać myśli, opinie. UWAGI: Wyrazu nie należy nadużywać w znaczeniu drugim, np. Partie polityczne artykułują swoje poglądy definicja.
 • Co znaczy Arystoteles Definicja to filozof grecki (384-322 p.n.e.), DB. Arystoteles,a C. Arystotelesowi, N. Arystotelesem, Ms. o Arystotelesie. UWAGI: Piszemy: Arystotelesowski czyj? , arystotelesowski jaki co znaczy.
 • Co znaczy Asp Definicja wym. a-es-pe] to skrót od Akademia Sztuk Pięknych, np. w Warszawie, rodz. żeń. a. nij., nieodm słownik.
 • Co znaczy Aspekt Definicja D. aspektu, lm MB. aspekty. UWAGI: forma lm MB. aspekta jest przestarzała znaczenie.
 • Co znaczy Anglikanin Definicja DB. anglikanin,a lm M. anglikanie, DB. anglikanów. BŁˇD: lm DB. !anglikan czym jest.
 • Co znaczy Aspekt Definicja kategoria gramatyczn,a która dzieli czasowniki na niedokonane, np. chodzić, pisać, mierzyć, i dokonane, np. napisać, wychować, zmierzyć. Czasowniki niedokonane nazywają czynność co to jest.
 • Co znaczy Aster Definicja to kwiat, D. astr,a lm D. astrów. BŁĘDY: 1) Forma !astra. 2) lm D. !aster definicja.
 • Co znaczy Astra Definicja to marka samochodu firmy Opel, D. Astry, CMs. Astrze, B. Astrę, N. Astrą - astra to samochód marki Astr,a D. astry, CMs. astrze, B. astrę, N. astrą, lm D. astr co znaczy.
 • Co znaczy Astrolog Definicja lm M. astrolodzy a. astrologowie słownik.
 • Co znaczy Asyż Definicja to miasto we Włoszech, DMs. Asyżu, C. Asyżowi, N. Asyżem - jednowyrazowych nazw mieszkańców oraz przymiotnika nie tworzy się znaczenie.
 • Co znaczy Ateny Definicja 1) stolica Grecji, D. Aten - ateńczyk, atenk,a ateńczycy - ateński; 2) starożytne państwo, D. Aten - Ateńczyk, Atenk,a Ateńczycy - ateński czym jest.
 • Co znaczy Atlanta Definicja to miasto w US,a D. Atlanty, CMs. Atlancie, B. Atlantę, N. Atlantą - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie tworzy się - atlancki co to jest.
 • Co znaczy Atlantyk Definicja to jeden z oceanów, DMs. Atlantyku, C. Atlantykowi, N. Atlantykiem, a. Ocean Atlantycki - atlantycki definicja.
 • Co znaczy Atlas Definicja 1) postać w mitologii greckiej, DB. Atlas,a C. Atlasowi, N. Atlasem, Ms. Atlasie; 2) góry w Afryce, D. Atlasu, C. Atlasowi, N. Atlasem, Ms. Atlasie co znaczy.
 • Co znaczy Auchan Definicja osză, oszan] to nazwa hipermarketów, D. Auchana [wym. oszana], C. Auchanowi [wym. oszanowi], B. Auchan a. pot. Auchan,a N. Auchanem [wym. oszanem], Ms. Auchanie [wym. oszańe słownik.
 • Co znaczy Audi Definicja to firma i marka samochodów, rodz. nij., nieodm. - audi to samochód marki Audi, nieodm znaczenie.
 • Co znaczy Awans Definicja wym. awas, awans, pot. awałs], D. awansu, lm M. awanse a. awansy czym jest.
 • Co znaczy Augustów Definicja to miasto w województwie podlaskim, D. Augustow,a C. Augustowowi, N. Augustowem, Ms. Augustowie - augustowianin, augustowiank,a augustowianie - augustowski co to jest.
 • Co znaczy Birkenau Auschwitz Definicja wym. ałszwic-birkenał] to hitlerowski obóz zagłady, rodz. nij., nieodm. UWAGI: Nazwa używana w formie skróconej Auschwitz (nieodm. a. pot. D. Auschwitzu definicja.
 • Co znaczy Australia Definicja kontynent na półkuli południowej oraz państwo na tym kontynencie, DCMs. Australii, B. Australię, N. Australią, oficj. Związek Australijski - Australijczyk, Australijk,a co znaczy.
 • Co znaczy Autorytet Definicja wym. ałtorytet, ałtorytet], D. autorytetu [wym. ałtorytetu]. BŁˇD: [wym. a-u-torytet słownik.
 • Co znaczy Austria Definicja państwo w Europie, DCMs. Austrii, B. Austrię, N. Austrią, oficj. Republika Austrii - Austriak, Austriaczka - austriacki. UWAGI: Wyraz występuje w wielowyrazowych nazwach własnych znaczenie.
 • Co znaczy Węgry Austro Definicja to państwo historyczne, bez lp, D. Austro-Węgier, C. Austro- -Węgrom, N. Austro-Węgrami, Ms. Austro-Węgrzech - austro-węgierski czym jest.
 • Co znaczy Aut Definicja wym. ałt], D. autu. UWAGI: Mówimy wybić piłkę na aut [wym. na ałt], nie: w aut. BŁˇD: [wym. a-u-t co to jest.
 • Co znaczy Autentyczny Definicja ałtentyczny], forma mos. autentyczni, st. wyż. autentyczniejszy a. bardziej autentyczny. BŁĘDY: 1) [wym. a-u-tentyczny]. 2) !fakt autentyczny, DOBRZE: fakt. 3) !autentyczne reali definicja.
 • Co znaczy Autentyk Definicja wym. ałtentyk], D. autentyku. BŁˇD: [wym. a-u-tentyk co znaczy.
 • Co znaczy Auto Definicja wym. ałto], lm D. aut. BŁˇD: [wym. a-u-to słownik.
 • Co znaczy Autoalarm Definicja wym. ałtoalarm], D. autoalarmu. BŁˇD: [wym. a-u-toalarm znaczenie.
 • Co znaczy Awf Definicja wym. a-wu-ef] to skrót od Akademia Wychowania Fizycznego, nieodm. a. AWF-u, AWF-ie czym jest.
 • Co znaczy Azerowie Definicja a. Azerbejdżanie to przedstawiciele narodu zamieszkującego Azerbejdżan i Armenię - Azer a. Azerbejdżanin, Azerka a. Azerbejdżanka - azerski co to jest.
 • Co znaczy Azja Definicja kontynent na półkuli północnej, DCMs. Azji, B. Azję, N. Azją - Azjat,a Azjatk,a Azjaci - azjatycki. UWAGI: Nazwa występuje w wielowyrazowych nazwach własnych, np. Azja Mniejsz,a definicja.
 • Co znaczy Azs Definicja wym. a-zet-es] to skrót od Akademicki Związek Sportowy, rodz. męs., D. AZS-u, Ms. AZS-ie a. nieodm co znaczy.
 • Co znaczy Aztecy A Aztekowie Definicja to lud indiański, DB. Azteków - Aztek, Azteczka - aztecki słownik.
 • Co znaczy Aby Definicja spójnik, który wprowadza wypowiedzenia podrzędne - zawsze poprzedzamy go przecinkiem, np. Wszyscy podeszli, aby popatrzeć z bliska. UWAGI: Jest to spójnik typowy dla języka znaczenie.
 • Co znaczy A Definicja spójnik współrzędny, najczęściej służy do przeciwstawiania treści zdań, stawiamy przed nim przecinek zawsze, gdy łączy wypowiedzeni,a np. Królik z Prosiaczkiem siedzieli sobie czym jest.
 • Co znaczy A Definicja wyrazu amper. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropki. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Natężenie prądu wzrosło o 2 A [czyt. ampery]. 3) Stawiamy po liczbie, do której co to jest.
 • Co znaczy Mianowicie A Definicja spójnik wprowadzający wyliczenie - zawsze stawiamy przed nim przecinek, po nim możemy postawić dwukropek, np. Z Polską sąsiaduje siedem krajów, a mianowicie: Rosj,a Litw,a definicja.
 • Co znaczy Abc Definicja wym. a-be-ce] to elementarne zasady z jakiejś dziedziny, rodz. nij., nieodm. UWAGI: Możliwa jest także pisownia abc co znaczy.
 • Co znaczy Aborygen Definicja pierwotny mieszkaniec jakiegoś kraju. UWAGI: 1) Wyraz ten może być zastępowany synonimami tubylec, krajowiec. 2) Najczęściej nazywamy tak pierwotnych mieszkańców Australii, w tym słownik.
 • Co znaczy Arcybp A Abp Definicja wyrazu arcybiskup. UWAGI: 1a) Zapisujemy je w mianowniku liczby pojedynczej bez kropki, stawiamy zwykle przed imieniem i nazwiskiem lub przed nazwiskiem; 1b) W pozostałych znaczenie.
 • Co znaczy Achilles Definicja w mitologii greckiej, DB. Achilles,a C. Achillesowi, N. Achillesem, Ms. Achillesie. UWAGI: Wyrażenie pięta achillesowa znaczy czyjaś słaba strona , natomiast pięta Achillesowa to czym jest.
 • Co znaczy Ad Definicja to łaciński wyraz o znaczeniu do , używamy go jako odsyłacza do punktów podanego wcześniej planu, np. Ad 1. UWAGI: Po ad nie stawiamy kropki co to jest.
 • Co znaczy Adaptować Definicja przystosowywać, przystosować coś do nowych warunków , np. Scenarzysta adaptował sztukę na potrzeby filmu. UWAGI: Czasownik adaptować jest często mylony z czasownikiem adoptować definicja.
 • Co znaczy Adidas Definicja to marka i firm,a rodz. męs., DB. Adidas,a C. Adidasowi, N. Adidasem, Ms. Adidasie - adidas to but sportowy, DB. adidas,a C. adidasowi, N. adidasem, Ms. adidasie, lm MB. adidasy co znaczy.
 • Co znaczy Jednostki Administracyjne Definicja OKRĘGI ADMINISTRACYJNE słownik.
 • Co znaczy Aerobik Definicja wym. a-erobik], D. aerobiku, bez lm. BŁˇD: forma !areobik znaczenie.
 • Co znaczy Aeroklub Definicja wym. a-eroklub], D. aeroklubu. BŁˇD: forma !areoklub czym jest.
 • Co znaczy A Alej Definicja alei [wym. aleji], lm D. alej a. alei [wym. aleji]. UWAGI: Mówimy Mieszkam w alei Słowackiego, wyrażenie przy alei Słowackiego ma charakter urzędowy. BŁˇD: [wym. ale-i]. NAZWY co to jest.
 • Co znaczy Romeo Alfa Definicja samochodów i firm,a rodz. żeń., D. Alfy Romeo, CMs. Alfie Romeo, B. Alfę Romeo, N. Alfą Romeo - alfa romeo to samochód marki Alfa Romeo, D. alfy romeo, CMs. alfie romeo, B. alfę definicja.
 • Co znaczy Baba Ali Definicja to bohater z bajek arabskich, D. Ali Baby, CMs. Ali Babie, B. Ali Babę, N. Ali Babą co znaczy.
 • Co znaczy Awizo Definicja D. awiz,a lm MB. awiz,a D. awizów słownik.
 • Co znaczy Azerbejdżan Definicja państwo w Azji, D. Azerbejdżanu, C. Azerbejdżanowi, N. Azerbejdżanem, Ms. Azerbejdżanie, oficj. Republika Azerbejdżańska - Azerbejdżanin, Azerbejdżanka lm M. Azerbejdżanie znaczenie.

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Azerbejdżan, Awizo, Ali Baba, Alfa Romeo, Alej,A, Aeroklub, Aerobik, Administracyjne Jednostki., Adidas, Adaptować, Ad, Achilles, Abp A. Arcybp, Aborygen, Abc definicja.

Jak się mówi Azerbejdżan, Awizo, Ali Baba, Alfa Romeo, Alej,A, Aeroklub słownik.