dzień dziennik ustaw co to znaczy

Dzień, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzielnice Miast., Dzielnice Krajów., Dzielenie.

Dziś jest Wtorek, 16 sierpnia 2022.

Imieniny obchodzą: Joachim, Nora, Roch.

Jak jest poprawnie D

 • Co znaczy Debel Definicja DB. debla lm D. debli a. deblów co to jest.
 • Co znaczy Długopis Definicja D. długopisu. BŁˇD: !długopisa definicja.
 • Co znaczy Drzewa Definicja ROŚLINY co znaczy.
 • Co znaczy Dywan Definicja D. dywanu. BŁˇD: D. !dywana słownik.
 • Co znaczy Dioda Definicja lm D. diod znaczenie.
 • Co znaczy D Definicja to skrót wyrazu dopełniacz czym jest.
 • Co znaczy Daleki Definicja forma mos. dalsi, st. wyż. dalszy. BŁˇD: !bardziej daleki co to jest.
 • Co znaczy Diler Definicja dealer definicja.
 • Co znaczy Długowieczny Definicja forma mos. długowieczni, st. wyż. bardziej długowieczny co znaczy.
 • Co znaczy Dogodny Definicja st. wyż. dogodniejszy a. bardziej dogodny słownik.
 • Co znaczy Dominikanin Definicja DB. dominikanina lm M. dominikanie, DB. tych dominikanów. BŁĘDY: 1) lp M. dominikan. 2) lm DB. tych dominikan znaczenie.
 • Co znaczy Dopiero Definicja gdy SPÓJNIKI ZŁOŻONE czym jest.
 • Co znaczy Doza Definicja lm D. doz a. dóz co to jest.
 • Co znaczy Dwa Definicja liczebnik główny, rodz. mos. M. dwaj a. dwóch, a. dwu, DCBMs. dwóch a. dwu, N. dwoma rodz. męs. nieoos. i nij.: MB. dwa DCMs. dwóch a. dwu, N. dwoma rodz. żeń.: MB. dwie, DCMs definicja.
 • Co znaczy Dwadzieścia Definicja dwadźeśća] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dwudziestu, N. dwudziestu a. dwudziestoma rodz. nmos.: MB. dwadzieścia DCMs. dwudziestu, N. dwudziestu a. dwudziestoma. BŁĘDY co znaczy.
 • Co znaczy Dwoje Definicja LICZEBNIKI ZBIOROWE słownik.
 • Co znaczy Dziewięćset Definicja dźewjeńćset, pot. dźewjeńćset] to liczebnik główny, rodz. mos. dziewięciuset (we wszystkich przypadkach gramatycznych), rodz. nmos.: MB. dziewięćset, DCNMs. dziewięciuset. BŁˇD znaczenie.
 • Co znaczy Dźwignia Definicja DCMs. dźwigni, lm D. dźwigni. BŁˇD: lm D. !dźwigien czym jest.
 • Co znaczy Dżdża Definicja deszcz, lm M. dżdże, D. dżdży. UWAGI: Forma dżdżu to dopełniacz liczby pojedynczej rzeczownika deżdż, który współcześnie ma formę deszcz. Współcześnie spotyka się tylko formę co to jest.
 • Co znaczy Dorsz Definicja lm MB. dorsze, D. dorszy (możliwe też dorszów definicja.
 • Co znaczy Dratwa Definicja lm D. dratw a. dratew. BŁˇD: !ten dratew co znaczy.
 • Co znaczy Dunaj Definicja to rzeka w Europie, DMs. Dunaju, C. Dunajowi, N. Dunajem - dunajski słownik.
 • Co znaczy Dwója Definicja DCMs. dwói [wym. dwuji], lm D. dwój. BŁˇD: [wym. dwu-i znaczenie.
 • Co znaczy Drogi Definicja st. wyż. droższy, forma mos. drodzy czym jest.
 • Co znaczy Dres Definicja D. dresu. UWAGI: Mówimy: chodzić w dresie a. chodzić w dresach, spodnie od dresu a. spodnie od dresów co to jest.
 • Co znaczy Doyle Definicja Conan Doyle [wym. artur konan dojl] to pisarz angielski (1859-1930), DB. Arthura Conan Doyle´a C. Arthurowi Conan Doyle´owi, N. Arthurem Conan Doyle´em, Ms. o Arthurze Conan definicja.
 • Co znaczy Dożynki Definicja bez lp, D. dożynek BŁˇD: D. !dożynków co znaczy.
 • Co znaczy Dziewięćdziesiąt Definicja dźewjeńdźeśont] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dziewięćdziesięciu, N. dziewięćdziesięciu a. dziewięćdziesięcioma rodz. nmos.: MB. dziewięćdziesiąt, DCMs słownik.
 • Co znaczy Dr Definicja wyrazu doktor. UWAGI: 1a) Zapisujemy go w mianowniku liczby pojedynczej bez kropki, stawiamy zwykle przed imieniem i nazwiskiem lub przed nazwiskiem.1b) W pozostałych przypadkach znaczenie.
 • Co znaczy Hab Dr Definicja wyrażenia doktor habilitowany. UWAGI: 1a) Zapisujemy go w mianowniku liczby pojedynczej z kropką po drugim członie, stawiamy zwykle przed imieniem i nazwiskiem; 1b) W pozostałych czym jest.
 • Co znaczy C H Dr Definicja wyrażenia łacińskiego doctor honoris causa [wym. doktor honoris kał-za]. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropkami po drugim i trzecim członie, stawiamy zwykle przed imieniem i co to jest.
 • Co znaczy Med Dr Definicja wyrażenia doktor medycyny. UWAGI: 1a) Zapisujemy go w mianowniku liczby pojedynczej z kropką po drugim członie, stawiamy zwykle przed imieniem i nazwiskiem. 1b) W pozostałych definicja.
 • Co znaczy Dramatyczny Definicja forma mos. dramatyczni, st. wyż. dramatyczniejszy a. bardziej dramatyczny. BŁˇD: Używanie słowa w znaczeniu bardzo, znacząco, radykalnie , np. Doszło do !dramatycznego wzrostu cen co znaczy.
 • Co znaczy Drań Definicja lm M. ci dranie, ekspr. te dranie, D. drani (możliwe też draniów słownik.
 • Co znaczy Drapieżca Definicja wym. drapjeszca drapjesca], M. drapieżcy, DB. drapieżców znaczenie.
 • Co znaczy Drapnąć Definicja drapnąłem [wym. drapnołem], drapnął [wym. drapnoł], drapnęła [wym. drapneła], drapnęliśmy [wym. drapneliśmy]. BŁĘDY: !drapnęłem, !drapłem, !drapła !drapliśmy itd czym jest.
 • Co znaczy Drób Definicja to ptactwo domowe, D. drobiu, bez lm co to jest.
 • Co znaczy Drugi Definicja drudzy. UWAGI: 1) Wyraz zapisujemy całym wyrazem albo cyfrą arabską z kropką (rzadziej rzymską bez kropki), np. drugi a. 2. dzień zawodów; nie należy dopisywać końcówek lub definicja.
 • Co znaczy Druh Definicja lm M. ci druhowie, pot. (z ekspresją) te druhy, DB. druhów. dh co znaczy.
 • Co znaczy Drzewce Definicja wym. d-żefce, dż-żefce], D. drzewca C. drzewcu, B. drzewce, N. drzewcem, Ms. drzewcu, lm MB. drzewca D. drzewc. BŁˇD: [wym. dżewce słownik.
 • Co znaczy Drzewo Definicja wym. d-rzewo, dż-żewo], lm D. drzew. BŁˇD: [wym. dżewo znaczenie.
 • Co znaczy Ds Definicja to skrót wyrażenia do spraw. BŁˇD: pisownia !d/s czym jest.
 • Co znaczy Dubbing Definicja wym. dabi-k], D. dubbingu [wym. dabi-gu], zwykle bez lm co to jest.
 • Co znaczy Dublin Definicja wym. dablin a. dublin] to stolica Irlandii, D. Dublina (możliwe też Dublinu), C. Dublinowi, N. Dublinem, Ms. Dublinie - dublińczyk, dublinka dublińczycy - dubliński definicja.
 • Co znaczy Duet Definicja wym. du-et], D. duetu. BŁˇD: [wym. dułet co znaczy.
 • Co znaczy Dumas Definicja Aleksander Dumas, ojciec [wym. ~ düma dima] to pisarz francuski (1802-1870), DB. Aleksandra Dumasa [wym. Dümasa Dimasa], C. Aleksandrowi Dumasowi, N. Aleksandrem Dumasem, Ms. o słownik.
 • Co znaczy Duży Definicja forma mos. duzi, st. wyż. większy. UWAGI: Mówimy pisać coś dużą literą a. pisać od dużej litery, w języku potocznym pisać z dużej litery. BŁˇD: !bardziej duży znaczenie.
 • Co znaczy Dwóchsetlecie Definicja lm D. dwóchsetleci (możliwe też dwusetlecie). BŁĘDY: formy !dwieścielecie, !dwustulecie czym jest.
 • Co znaczy Dwór Definicja D. dworu. BŁĘDY: wyrażenia !na dworzu, !po dworzu, DOBRZE: na dworze, po dworze co to jest.
 • Co znaczy Dobry Dzień Definicja Mówimy dzień dobry pani, dzień dobry panu, ale: dzień dobry, panie dyrektorze (w języku potocznym dopuszczalne też panu dyrektorowi); dzień dobry, sąsiadko (w języku potocznym definicja.
 • Co znaczy Dziesiątek Definicja rzeczownik oznaczający okres 10 lat, D. dziesiątka lm MB. dziesiątki, D. dziesiątków. UWAGI: 1) Mówimy: Stulecie obejmuje dziesięć dziesiątków lat. 2) Słowa nie należy mylić z co znaczy.
 • Co znaczy Dziesiątka Definicja rzeczownik występujący w wielu znaczeniach, np. liczba 10; rzecz oznaczona numerem 10; grupa dziesięciu osób lub przedmiotów; moneta o nominale 10 jednostek , D. dziesiątki, CMs słownik.
 • Co znaczy Dziesięć Definicja dźeśeńć] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dziesięciu, N. dziesięciu a. dziesięcioma rodz. nmos.: MB. dziesięć, DCMs. dziesięciu, N. dziesięciu a. dziesięcioma. UWAGI znaczenie.
 • Co znaczy Dziewięć Definicja dźewjeńć] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dziewięciu, N. dziewięciu a. dziewięcioma rodz. nmos.: MB. dziewięć, DCMs. dziewięciu, N. dziewięciu a. dziewięcioma. UWAGI czym jest.
 • Co znaczy Dziewiętnaście Definicja dźewjetnaśće] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dziewiętnastu, N. dziewiętnastu a. dziewiętnastoma rodz. nmos.: MB. dziewiętnaście, DCMs. dziewiętnastu, N. dziewiętnastu a co to jest.
 • Co znaczy Dzięki Definicja ki] to przyimek łączący się z rzeczownikiem w celowniku, tworzy wyrażenia oznaczające dodatnią przyczynę czegoś. BŁĘDY: 1) [wym. dźeńki]. 2) Użycie wyrazu w wyrażeniach definicja.
 • Co znaczy Dziki Definicja forma mos. dzicy, st. wyż. dzikszy a. bardziej dziki co znaczy.
 • Co znaczy Dziobnąć Definicja dziobnąłem [wym. dźobnołem], dziobnął [wym. dźobnoł], dziobnęła [wym. dźobneła], dziobnęliśmy [wym. dźobneliśmy]. BŁĘDY: !dziobnęłem, !dziobłem, !dziobł, !dziobła !dziobliśmy itd słownik.
 • Co znaczy Dzisiaj Definicja wym. dźiśaj]. BŁˇD: [wym. dźiśej znaczenie.
 • Co znaczy Dziwny Definicja forma mos. dziwni, st. wyż. dziwniejszy. BŁˇD: !bardziej dziwny czym jest.
 • Co znaczy Dzurp A Dzu Definicja od Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, rodz. męs., nieodm. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropek 2) Odczytujemy jako całe wyrażenie. 3) Pierwszy wyraz wyjątkowo skracamy do Dz co to jest.
 • Co znaczy Dźgnąć Definicja dźgnąłem [wym. dźgnołem], dźgnął [wym. dźgnoł], dźgnęła [wym. dźgneła], dźgnęliśmy [wym. dźgneliśmy]. BŁĘDY: !dżgnąć, !dźgnęłem, !dźgłem, !dźgła !dźgliśmy itd definicja.
 • Co znaczy Dźwignąć Definicja dźwignąłem [wym. dźwignołem], dźwignął [wym. dźwignoł], dźwignęła [wym. dźwigneła], dźwignęliśmy [wym. dźwigneliśmy]. BŁĘDY: !dźwignęłem, !dźwigłem, !dźwigł, !dźwigła !dźwigliśmy co znaczy.
 • Co znaczy Dżudok Definicja a. judok [wym. dżudok], lm M. ci dżudocy a. judocy, ekspr. te dżudoki a. judoki. BŁĘDY: [wym. d-żudok, dżżudok]. dżudoka; dżudowiec słownik.
 • Co znaczy Dżudoka Definicja a. judoka [wym. dżudoka], rodz. męs., M. ci dżudocy a. judocy, ekspr. te dżudoki a. judoki. BŁˇD: [wym. d-żudoka dżżudoka]. dżudok; dżudowiec znaczenie.
 • Co znaczy Dżudowiec Definicja a. judowiec [wym. dżudowjec] to potoczne określenie dżudoki, lm M. dżudowcy a. judowcy, DB. dżudowców a. judowców. BŁĘDY: [wym. d-żudowjec, dżżudowjec]. dżudok; dżudoka czym jest.
 • Co znaczy Dżul Definicja wym. dżul] to jednostka fizyczna D. dżula B. dżul, pot. dżula lm D. dżuli (możliwe też dżulów). BŁĘDY: [wym. d-żul, dżżul]. joule co to jest.
 • Co znaczy Dżungla Definicja wym. dżu-gla możliwe też dżungla], DCMs. oraz lm D. dżungli. BŁˇD: [wym. d-żu-gla dżżu-gla definicja.
 • Co znaczy Doba Definicja lm D. dób co znaczy.
 • Co znaczy Dżem Definicja wym. dżem], D. dżemu. BŁĘDY: [wym. d-żem, dż-żem słownik.
 • Co znaczy Dżentelmen Definicja wym. dżentelmen, pot. dżentelmen], D. dżentelmena [wym. dżentelmena], lm M. dżentelmeni [wym. dżentelmeni]. BŁĘDY: [wym. d-żentelmen, dżżentelmen znaczenie.
 • Co znaczy Dżez Definicja jazz czym jest.
 • Co znaczy Dżezmen Definicja jazzman co to jest.
 • Co znaczy Dżezowy Definicja jazzowy definicja.
 • Co znaczy Dżin Definicja gin co znaczy.
 • Co znaczy Dżingiel Definicja D. dżingla lm MB. dżingle. BŁˇD: pisownia !jingiel słownik.
 • Co znaczy Dżins Definicja wym. dżins] to tkanina D. dżinsu, zwykle bez lm. BŁĘDY: [wym. d-żins, dżżins, dżyns znaczenie.
 • Co znaczy Dżinsy Definicja wym. dżinsy] to spodnie, bez lp, D. dżinsów. BŁĘDY: 1) [wym. d-żinsy, dżżinsy, dżynsy]. 2) !założyć dżinsy, !ubrać dżinsy, DOBRZE: włożyć dżinsy, ubrać się w dżinsy czym jest.
 • Co znaczy Dżokej Definicja wym. dżokej], lm M. ci dżokeje, D. dżokejów (możliwe też dżokei). BŁˇD: [wym. d-żokej, dżżokej co to jest.
 • Co znaczy Dizajn Definicja design definicja.
 • Co znaczy Dostępny Definicja st. wyż. dostępniejszy a. bardziej dostępny co znaczy.
 • Co znaczy Dwuletni Definicja forma mos. dwuletni, nie stopniuje się słownik.
 • Co znaczy Dwusetlecie Definicja dwóchsetlecie znaczenie.
 • Co znaczy Dwuznak Definicja to połączenie dwóch liter oznaczające jedną głoskę, np. cz, dz, rz, si czym jest.
 • Co znaczy Dzwony Definicja NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 4 co to jest.
 • Co znaczy Dynastie Definicja Nazwy dynastii piszemy wielką literą, np. Jagiellonowie, Przemyślidzi, Sabaudowie definicja.
 • Co znaczy Dyplom Definicja D. dyplomu. BŁˇD: Wyrażenie typu Dyplom dla !Jan Nowak, DOBRZE: Dyplom dla Jana Nowaka co znaczy.
 • Co znaczy Dlatego Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze oddzielamy przecinkiem od nadrzędnych, np. Zrobił to, dlatego że prosiłem go o to. UWAGI: Jeśli akcent zdaniowy pada na słownik.
 • Co znaczy Dla Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, np. prezent dla mamy, poświęcenie dla dobra ludzkości. UWAGI: Nie jest wskazane używanie znaczenie.
 • Co znaczy Dlaczego Definicja to zaimek - jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Zastanawiam się, dlaczego mi o tym nie powiedziałeś. PRZECINEk czym jest.
 • Co znaczy Daktyl Definicja to owoc palmy daktylowej, D. daktyla B. daktyla a. daktyl, lm D. daktyli (możliwe też daktylów co to jest.
 • Co znaczy Dalekowidz Definicja lm M. dalekowidze, D. dalekowidzów. BŁˇD: lm D. !dalekowidzy definicja.
 • Co znaczy Damski Definicja forma mos. damscy, nie stopniuje się co znaczy.
 • Co znaczy Dania Definicja dańja] to państwo w Europie, DCMs. Danii, B. Danię, N. Danią, oficj. Królestwo Danii - Duńczyk, Dunka Duńczycy - duński. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką słownik.
 • Co znaczy Danone Definicja danon, danon] to koncern francuski oraz marka produktów spożywczych, rodz. męs., D. Danone´a C. Danone´owi, N. Danone´em, Ms. o Danonie a. nieodm. - danone [wym. danon] to produkt znaczenie.
 • Co znaczy Data Definicja CMs. dacie. UWAGI: Wyrażenie z datą (np. podpisania umowy) jest dopuszczalne tylko w języku urzędowym, w innych tekstach należy używać formy od daty czym jest.
 • Co znaczy Dygnąć Definicja dygnąłem [wym. dygnołem], dygnął [wym. dygnoł], dygnęła [wym. dygneła], dygnęliśmy [wym. dygneliśmy], dygnąwszy. BŁĘDY: !dygnęłem, !dygłem, !dygła !dygliśmy itd co to jest.
 • Co znaczy Daty Definicja zapisywać: 1) w całości cyframi arabskimi, np. 21.10.2003, 7.4.1960 r., 29.7.1955 roku; 2) cyframi arabskimi (dni i lata) oraz rzymskimi (miesiące), np. 21 X 2003, 7 IV 1960 roku definicja.
 • Co znaczy Dawać Definicja daję, dajesz, daje, dają, dawaj. BŁˇD: forma !dawają co znaczy.
 • Co znaczy Dawny Definicja lm M. forma mos. dawni, st. wyż. dawniejszy słownik.
 • Co znaczy Dążność Definicja wym. dążność, pot. dołżność], DCMs. oraz lm MDB. dążności znaczenie.
 • Co znaczy Db Definicja skróty wyrazu dobry (dobre) - stosowane, gdy oznaczają ocenę szkolną. UWAGI: 1) Odczytujemy je jako cały wyraz lub pot. [debe]. 2) Skrót może być zapisywany z kropką (zgodnie z czym jest.
 • Co znaczy Dbały Definicja forma mos. dbali, st. wyż. bardziej dbały co to jest.
 • Co znaczy Dca Definicja to skróty wyrazu dowódca DCMs. dcy a. d-cy, B. dcę a. d-cę, N. dcą a. d-cą, lm M. dcy a. d-cy, DB. dców a. d-ców. UWAGI: Odczytujemy je jako cały, odmieniany wyraz, np. Otrzymał definicja.
 • Co znaczy Dealer Definicja wym. diler] a. diler, lm M. dealerzy a. dilerzy co znaczy.
 • Co znaczy Deficyt Definicja D. deficytu, zwykle bez lm. UWAGI: Wyrazu nie należy nadużywać w znaczeniu brak czegoś, niedostatek , np. deficyt pomysłów, lepiej: brak, niedostatek pomysłów słownik.
 • Co znaczy Dekagram Definicja D. dekagrama. dag znaczenie.
 • Co znaczy Deklinacja Definicja to odmiana przez przypadki lub zespół form fleksyjnych wyrazu odmienianego przez przypadki. Deklinujemy cztery części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i zaimki czym jest.
 • Co znaczy Dekolt Definicja D. dekoltu. BŁˇD: pisownia !dekold co to jest.
 • Co znaczy Delikatny Definicja st. wyż. delikatniejszy (możliwe też bardziej delikatny definicja.
 • Co znaczy Demonstrować Definicja demąstrować, demonstrować] to czasownik o znaczeniu uczestniczyć w manifestacji oraz pokazywać coś . UWAGI: W znaczeniu drugim wyrazu lepiej nie nadużywać, np. zamiast Piłkarze co znaczy.
 • Co znaczy Daewoo Definicja wym. dełu] to marka handlowa i firma rodz. nij., nieodm. - daewoo [wym. dełu] to produkt marki Daewoo, rodz. nij., nieodm słownik.
 • Co znaczy Dag Definicja to skrót wyrazu dekagram. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropki. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. 20 dag [czyt. dekagramów] ementalera znaczenie.
 • Co znaczy Deptać Definicja depczę, depczesz, depcze, depczą, depcz, deptał (możliwe też depcę, depcesz, depcze, depcą). BŁĘDY: !deptam, !depc, !deptaj, !depta itd czym jest.
 • Co znaczy Derby Definicja to mecz między drużynami z tego samego miasta lub gonitwa koni trzyletnich, rodz. nij., D. derbów a. nieodm. UWAGI: Wyraz zwykle używany w liczbie mnogiej co to jest.
 • Co znaczy Descartes Definicja Descartes [wym. rene dekart] to francuski filozof i matematyk (1596-1650), DB. René Descartes´a [wym. ~ dekarta], C. René Descartes´owi, N. René Descartes´em, Ms. o René Descarcie definicja.
 • Co znaczy Design Definicja to projekt, wzornictwo, projektowanie [wym. dizajn], D. designu, lm MB. designy. UWAGI: Wyraz bywa też używany w spolszczonej formie dizajn (D. dizajnu, lm MB. dizajny co znaczy.
 • Co znaczy Deszcz Definicja D. deszczu (możliwe też dżdżu), lm D. deszczów. dżdża słownik.
 • Co znaczy Detektyw Definicja lm M. detektywi. BŁˇD: forma !dedektyw znaczenie.
 • Co znaczy Deweloper Definicja a. developer, lm M. deweloperzy a. developerzy, DB. deweloperów a. developerów czym jest.
 • Co znaczy Dewocjonalia Definicja bez lp, D. dewocjonaliów. BŁˇD: D. !dewocjonalii co to jest.
 • Co znaczy Dezyderat Definicja to wyraźnie określone żądanie, postulat, D. dezyderatu, lm M. dezyderaty. BŁˇD: lm M. !dezyderata definicja.
 • Co znaczy Dh Definicja wyrazu druh, DB. dh. a. dha Ms. dh. a. dhu. UWAGI: 1a) Zapisujemy go w mianowniku liczby pojedynczej bez kropki, stawiamy zwykle przed imieniem i nazwiskiem lub przed nazwiskiem co znaczy.
 • Co znaczy Diabeł Definicja wym. djabeł], DB. diabła C. diabłu, lm M. te diabły a. ci diabli, D. diabłów, B. te diabły a. tych diabłów. BŁˇD: C. !diabłowi słownik.
 • Co znaczy Didżej Definicja lm M. didżeje, DB. didżejów. DJ znaczenie.
 • Co znaczy Diecezja Definicja DCMs. oraz lm D. diecezji. UWAGI: W nazwach wyraz piszemy małą literą, np. diecezja poznańska czym jest.
 • Co znaczy Diesel Definicja dizel] to silnik Diesla a także samochód z silnikiem Diesla D. diesla B. diesel, pot. diesla lm M. diesle, D. diesli. UWAGI: Mówimy: silnik Diesla a. silnik dieslowski [wym co to jest.
 • Co znaczy Dinozaur Definicja wym. dinozałr], D. dinozaura [wym. dinozałra], lm MB. dinozaury. BŁˇD: [wym. dinoza-u-r definicja.
 • Co znaczy Dioptria Definicja DCMs. oraz lm D. dioptrii. UWAGI: Mówimy: szkła o sile minus dwie dioptrie a. minus dwóch dioptrii co znaczy.
 • Co znaczy Jockey Disc Definicja wym. dizg dżokej, dyzg dżokej], lm M. disc jockeye, DB. disc jockeyów. BŁĘDY: 1) [wym. ~ d-żokej, ~ dż-żokej]. 2) lm DB. !jockei słownik.
 • Co znaczy Disney Definicja Disney [wym. łolt diznej, disnej] to amerykański reżyser i producent filmowy (1901-1966), DB. Walta Disneya C. Waltowi Disneyowi, N. Waltem Disneyem, Ms. o Walcie Disneyu. UWAGI znaczenie.
 • Co znaczy Disneyland Definicja wym. diznejlend, disnejlend, diznejland, disnejland] to lunapark, D. Disneylandu, C. Disneylandowi, N. Disneylandem, Ms. Disneylandzie czym jest.
 • Co znaczy Dj Definicja wym. didżej, didżej] to skrót wyrażenia disc jockey, rodz. męs., DB. DJ-a C. DJ-owi, N. DJ-em, Ms. DJ-u co to jest.
 • Co znaczy Dokonywać Definicja dokonujesz, dokonują, dokonuj, dokonując (możliwe też formy przestarzałe dokonywam, dokonywasz, dokonywają, dokonywaj, dokonywając). BŁĘDY: Formy !dokonywuję, !dokonywujesz definicja.
 • Co znaczy Dlatego Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze oddzielamy przecinkiem od nadrzędnych, np. Znam się na ludziach, dlatego mu nie ufam. UWAGI: Połączenie przyimka i co znaczy.
 • Co znaczy Iż Dlatego Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze oddzielamy przecinkiem od nadrzędnych, np. Zrobił to, dlatego iż prosiłem go o to. UWAGI: Jeśli akcent zdaniowy pada na słownik.
 • Co znaczy Definicja to skrót wyrazu długość. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. 25 stopień dł. [czyt. długości] geograficznej zachodniej. długość znaczenie.
 • Co znaczy Dłoń Definicja rodz. żeń., lm MB. dłonie, N. dłoniami a. dłońmi czym jest.
 • Co znaczy Długi Definicja forma mos. dłudzy, st. wyż. dłuższy. BŁˇD: !bardziej długi co to jest.
 • Co znaczy Długoletni Definicja forma mos. długoletni, nie stopniuje się definicja.
 • Co znaczy Długość Definicja DCMs. oraz lm MDB. długości. UWAGI: Mówimy: Pokój ma pięć metrów długości a. Pokój ma długość pięciu metrów; Droga długości stu kilometrów a. o długości stu kilometrów. dł co znaczy.
 • Co znaczy Długowłosy Definicja forma mos. długowłosi, nie stopniuje się słownik.
 • Co znaczy Dmuchawiec Definicja D. dmuchawca B. dmuchawiec, pot. dmuchawca lm D. dmuchawców. BŁˇD: lm D. dmuchawcy znaczenie.
 • Co znaczy Dmuchnąć Definicja dmuchnąłem [wym. dmuchnołem], dmuchnął [wym. dmuchnoł], dmuchnęła [wym. dmuchneła], dmuchnęliśmy [wym. dmuchneliśmy]. BŁĘDY: !dmuchnęłem, !dmuchłem, !dmuchła !dmuchliśmy itd czym jest.
 • Co znaczy Dn Definicja wyrazu dzień. UWAGI: 1) Stawiamy go przed datą głównie w pismach urzędowych i listach. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Poznań, dn. [czyt. dnia] 11 października co to jest.
 • Co znaczy Tygodnia Dni Definicja piszemy małą literą, np. poniedziałek, czwartek, niedziela. Wyjątkami są nazwy świąt: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota Wielki Tydzień. Przyjęte skróty dni tygodnia definicja.
 • Co znaczy Dno Definicja C. dnu, lm D. den. UWAGI: Wyrażenia: do dna na dno można akcentować dwojako [do dna a. do dna; na dno a. na dno co znaczy.
 • Co znaczy Doprawdy Definicja partykuła o znaczeniu istotnie, naprawdę , np. Zrobił doprawdy świetne wrażenie. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe do prawdy piszemy rozłącznie, np. Dążenie do prawdy to zasługuje na słownik.
 • Co znaczy Do Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, np. do domu, do rodziców. UWAGI: W informacjach o godzinach pracy powinniśmy używać pary znaczenie.
 • Co znaczy Roku Siego Do Definicja to formułka życzeń noworocznych. BŁˇD: Zapis !Dosiego roku czym jest.
 • Co znaczy Spraw Do Definicja skrót ds.) to wyrażenie występujące jako składnik nazw instytucji, zapisujemy je małymi literami, np. Komitet do spraw Integracji Europejskiej. ds co to jest.
 • Co znaczy Dobiec Definicja dobiegnąć, dobiegnę, dobiegniesz, dobiegną, dobiegłem, dobiegł, dobiegła dobiegliśmy [wym. dobjegliśmy], dobiegłszy. BŁĘDY: !dobiegnąłem, !dobiegnęłem, !dobiegnął, !dobiegnęła definicja.
 • Co znaczy Dobrnąć Definicja dobrnąłem [wym. dobrnołem], dobrnął [wym. dobrnoł], dobrnęła [wym. dobrneła], dobrnęliśmy [wym. dobrneliśmy co znaczy.
 • Co znaczy Dobro Definicja Ms. o dobru (możliwe też o dobrze), bez lm słownik.
 • Co znaczy Dobry Definicja st. wyż. lepszy, forma mos. dobrzy. BŁĘDY: 1) !cieszyć się złą opinią, DOBRZE: cieszyć się dobrą opinią. 2) st. wyż. !bardziej dobry znaczenie.
 • Co znaczy Dociągnąć Definicja dociągniesz, dociągnie, dociągną, dociągnij, dociągnąłem [wym. doćo-gnołem], dociągnął [wym. doćo-gnoł], dociągnęła [wym. doćo-gneła], dociągnęliśmy [wym. doćo-gneliśmy czym jest.
 • Co znaczy Dociec Definicja dociekniesz, dociekną (możliwe też dociekę, docieczesz, dociecz, dociecze, docieką), docieknij, docieknie, dociekł, dociekła dociekliśmy. BŁĘDY: 1) !docieknął, !docieknęła co to jest.
 • Co znaczy Dociekać Definicja dociekam, dociekasz, dociekają. BŁˇD: konstrukcja !dociekać coś, np. Dociekał przyczynę tego faktu, DOBRZE: dociekać czegoś, np. Dociekał przyczyny tego faktu definicja.
 • Co znaczy Docisnąć Definicja docisnąłem się [wym. doćisnołem sie], docisnął się [wym. doćisnoł sie], docisnęła się [wym. doćisneła sie], docisnęliśmy się [wym. doćisneliśmy śe]. BŁĘDY: !docisnęłem się co znaczy.
 • Co znaczy Dogmat Definicja D. dogmatu, lm M. dogmaty. UWAGI: Mówimy: dogmat o nieomylności papieża a. dogmat nieomylności papieża słownik.
 • Co znaczy Dojrzały Definicja forma mos. dojrzali, st. wyż. dojrzalszy a. bardziej dojrzały znaczenie.
 • Co znaczy Dokąd Definicja to zaimek - jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Nie wiem, dokąd ta droga prowadzi. PRZECINEk czym jest.
 • Co znaczy Dokądkolwiek Definicja to zaimek - jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Dokądkolwiek pojadę, dobrze wykorzystam czas. PRZECINEk co to jest.
 • Co znaczy Dokładnie Definicja przysłówek używany często dla potwierdzenia że zgadzamy się z rozmówcą. UWAGI: Zwyczaj takiego użycia wyrazu pojawił się niedawno, a jest naśladowaniem angielskiego exactly (być definicja.
 • Co znaczy Dokładny Definicja forma mos. dokładni, st. wyż. dokładniejszy. BŁˇD: !bardziej dokładny co znaczy.
 • Co znaczy Dookoła A Dokoła Definicja to przyimek, np. dokoła Ziemi, lub przysłówek, np. Wszyscy dokoła to wiedzą. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe do koła piszemy rozłącznie, np. Wszedłem do koła słownik.
 • Co znaczy Dyliżans Definicja D. dyliżansu, lm M. dyliżanse a. dyliżansy, D. dyliżansów znaczenie.
 • Co znaczy Dyr Definicja wyrazu dyrektor. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Stawiamy przed nazwiskiem lub przed imieniem i nazwiskiem; 2a) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. narada z dyr czym jest.
 • Co znaczy Doktor Definicja stopień naukowy lub osoba mająca ten stopień, lm M. doktorzy a. oficj. doktorowie. UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny co to jest.
 • Co znaczy Śląsk Dolny Definicja w południowo--zachodniej Polsce, D. Dolnego Śląska N. Dolnym Śląskiem - Dolnoślązak, Dolnoślązaczka Dolnoślązacy - dolnośląski. UWAGI: 1) Piszemy województwo dolnośląskie. 2) W definicja.
 • Co znaczy Dołączać Definicja wym. dołonczać] to forma czasownika dołączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁĘDY: 1) Zapis !dołanczać. 2) Wymowa [wym. dołanczać co znaczy.
 • Co znaczy Dom Definicja D. domu, WMs. domu. BŁˇD: WMs. !domie słownik.
 • Co znaczy Juan Don Definicja hiszp. don chłan (możliwa też wymowa don żu-an)] to słynny uwodziciel - bohater literacki, DB. Don Juana C. Don Juanowi, N. Don Juanem, Ms. o Don Juanie. UWAGI: donżuan to wyraz znaczenie.
 • Co znaczy Kichot Don Definicja bohater powieści Cervantesa DB. Don Kichota C. Don Kichotowi, N. Don Kichotem, Ms. o Don Kichocie (możliwe też Donkiszot, D. Donkiszota C. Donkiszotowi, N. Donkiszotem, Ms. o czym jest.
 • Co znaczy Doniosły Definicja st. wyż. donioślejszy (możliwe też bardziej doniosły co to jest.
 • Co znaczy Dopełniacz Definicja to drugi przypadek deklinacji, jego formy odpowiadają na pytania kogo, czego? BIERNIK; CELOWNIK; MIANOWNIK; NARZĘDNIk definicja.
 • Co znaczy Dopełnienie Definicja zdania uzupełniająca treść czasownika lub przymiotnika. Odpowiada na pytania przypadków gramatycznych (z wyjątkiem mianownika), np. oczekiwać (czego?) cudu, opowiadać (komu co znaczy.
 • Co znaczy Dopiąć Definicja dopnę, dopnij, dopiąłem [wym. dopjołem], dopięliśmy [wym. dopjeliśmy], dopiąwszy. BŁĘDY: !dopięłem, !dopłem itd słownik.
 • Co znaczy Dopiec Definicja dopiekę, dopiecz, dopiekłszy. BŁĘDY: !dopieczę itd znaczenie.
 • Co znaczy Dopowiedzenia Definicja WTRˇCENIA I DOPOWIEDZENIA czym jest.
 • Co znaczy Dopóki Definicja to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze oddzielamy przecinkiem od nadrzędnych, np. Dopóki starczy mi sił, będę pracować. PRZECINEk co to jest.
 • Co znaczy Doprzęgnąć Definicja doprzęgnąłem [wym. dopsze-gnołem], doprzągłem [wym. dopszo-głem], doprzęgnął [wym. dopsze-gnoł], doprzągł [wym. dopszo-gł], doprzęgła [wym. dopsze-gła], doprzęgliśmy [wym. dopsze definicja.
 • Co znaczy Dorosnąć Definicja dorośnij, dorosłem, dorósł, dorosła dorośliśmy [wym. dorośliśmy], dorósłszy. BŁĘDY: !dorosnęłem, !dorosnął, !dorosnęła itd co znaczy.
 • Co znaczy Dorównywać Definicja dorównujesz, dorównują, dorównuj, dorównując (możliwe też dorównywam, dorównywasz, dorównywają, dorównywaj). BŁĘDY: formy !dorównywuję, !dorównywujesz, !dorównywują, !dorównywuj słownik.
 • Co znaczy Dorżnąć Definicja dorżnąłem [wym. dorżnołem], dorżnął [wym. dorżnoł], dorżnęła [wym. dorżneła], dorżnęliśmy [wym. dorżneliśmy], dorżnąwszy. BŁĘDY: !dorżnęłem, !dorżłem, !dorżliśmy itd znaczenie.
 • Co znaczy Doschnąć Definicja wym. doschnońć], doschłem a. doschnąłem [wym. doschnołem], dosechł a. doschnął [wym. doschnoł], doschła doschliśmy [wym. doschliśmy]. BŁĘDY: !doschnęłem itd czym jest.
 • Co znaczy Dosiąść Definicja dosiądę [wym. dośonde], dosiądzie [wym. dośońdzie], dosiądą [wym. dośondą], dosiadłszy [wym. dośatszy]. BŁĘDY: !dosiędę, !dosiędzie, !dosiędą itd co to jest.
 • Co znaczy Dost. A. Dst., A. Dst Definicja wyrazu dostateczny - stosowane, gdy oznaczają ocenę szkolną. 1) Odczytujemy je jako cały wyraz lub pot. [dost, de-es-te]. 2) skróty mogą być zapisywane z kropką (zgodnie z regułą definicja.
 • Co znaczy Dostateczny Definicja forma mos. dostateczni, nie stopniuje się. dost co znaczy.
 • Co znaczy Dosypać Definicja dosypię [wym. dosypje], dosypiesz, dosypie, dosypią, dosyp. UWAGI: Mówimy dosypać czego, np. soli, cukru. BŁˇD: [wym. dosype słownik.
 • Co znaczy Doścignąć Definicja doścignąłem [wym. dośćignołem], regionalnie dościgłem, doścignął [wym. dośćignoł], reg. dościgł, doścignęła [wym. dośćigneła], reg. dościgła doścignęliśmy [wym. dośćigneliśmy znaczenie.
 • Co znaczy Doświadczony Definicja wym. dośfjatczony, dośfjaczczony], forma mos. doświadczeni, st. wyż. bardziej doświadczony czym jest.
 • Co znaczy Dotknąć Definicja dotknońć], dotknąłem [wym. dotknołem], dotknął [wym. dotknoł], dotknęła [wym. dotkneła], dotknęliśmy [wym. dotkneliśmy], dotknąwszy. BŁĘDY: !dotknęłem, !dotkłem, !dotkła co to jest.
 • Co znaczy Dowcipniś Definicja lm M. ci dowcipnisie, ekspr. te dowcipnisie, DB. dowcipnisiów. BŁˇD: lm DB. !dowcipnisi definicja.
 • Co znaczy Dowódca Definicja lm M. dowódcy, DB. dowódców. dca co znaczy.
 • Co znaczy Dwukropek Definicja jakąś wyodrębnioną partię tekstu, np. cytat, uzasadnienie, wyjaśnienie, wyliczenie, wynik, wyszczególnienie. 1) Dwukropka używamy najczęściej, przytaczając czyjeś (także własne słownik.
 • Co znaczy Dyrektor Definicja kierująca instytucją, przedsiębiorstwem, lm M. dyrektorzy (możliwe też dyrektorowie). UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny znaczenie.
 • Co znaczy Dyskomfort Definicja wym. dyskąfort, pot. dyskołfort], D. dyskomfortu, bez lm czym jest.
 • Co znaczy Dysonans Definicja wym. dysonas, pot. dysonałs], D. dysonansu, lm MB. dysonanse, D. dysonansów. BŁˇD: lm MB. !dysonansy co to jest.
 • Co znaczy Dystans Definicja wym. dystas, pot. dystałs], D. dystansu, lm M. dystanse a. dystansy definicja.
 • Co znaczy Dywiz Definicja to inaczej łącznik, D. dywizu co znaczy.
 • Co znaczy Dziadzio Definicja D. dziadzia W. dziadziu, lm M. dziadziowie, DB. dziadziów słownik.
 • Co znaczy Dwanaście Definicja to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dwunastu, N. dwunastu a. dwunastoma rodz. nmos.: MB. dwanaście, DCMs. dwunastu, N. dwunastu a. dwunastoma znaczenie.
 • Co znaczy Dwieście Definicja to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. dwustu, N. dwustu a. dwustoma rodz. nmos.: MB. dwieście, DCMs. dwustu, N. dwustu a. dwustoma czym jest.
 • Co znaczy Dzidziuś Definicja lm M. te dzidziusie, D. dzidziusiów, B. tych dzidziusiów a. te dzidziusie co to jest.
 • Co znaczy Dzieciaty Definicja forma mos. dzieciaci, nie stopniuje się definicja.
 • Co znaczy Dziecko Definicja dzieci, C. dzieciom, N. dziećmi, Ms. dzieciach. UWAGI: Z wyrazem dziecko używamy liczebników zbiorowych, np. dwoje, troje, czworo dzieci. BŁĘDY: 1) !dwa trzy, cztery dzieci. 2) N co znaczy.
 • Co znaczy Wyrazów Dzielenie Definicja przenoszeniu do następnego wiersza opieramy na następujących zasadach: 1) Przenosimy części wyrazów zgodnie z ich podziałem na sylaby, np. pa-ra-psy-cho-lo-gia mu-zy-ko-log, Ro słownik.
 • Co znaczy Krajów Dzielnice Definicja Nazwy dzielnic krajów piszemy wielkimi literami, np. Mazowsze, Lubelszczyzna Górny Śląsk MIESZKAŃCY REGIONÓW znaczenie.
 • Co znaczy Miast Dzielnice Definicja Nazwy dzielnic miast piszemy wielkimi literami, np. Bałuty, Dzielnica Łacińska Manhattan, Marymont, Nowa Huta. MIESZKAŃCY MIAST czym jest.
 • Co znaczy Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Definicja to pismo urzędowe, skróty: DzURP a. DzU, D. Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej co to jest.
 • Co znaczy Dzień Definicja dniowi, Ms. dniu, lm M. dnie a. dni, lm D. dni. UWAGI: 1) Sformułowania typu dzień 21 grudnia [czyt. dzień dwudziesty pierwszy grudnia BŁˇD: !dzień dwudziestego pierwszego definicja.

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Dzień, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzielnice Miast., Dzielnice Krajów., Dzielenie Wyrazów, Dziecko, Dzieciaty, Dzidziuś, Dwieście, Dwanaście definicja.

Jak się mówi Dzień, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzielnice słownik.