encyklopedia exactly co to znaczy

Ę, -Eja -Ea -Ua, Encyklopedia, Exactly, Ewangelia, Europa, Euro, Eurazja, Euforia, Etui, Etiopia.

Dziś jest Czwartek, 6 sierpnia 2020.

Imieniny obchodzą: Stefan, Jakub, Sława.

Jak jest poprawnie E

 • Co to znaczy -Ea Definicja eja
 • Co to znaczy Everest Definicja Mount Everest
 • Co to znaczy Esej Definicja D. eseju, lm D. esejów
 • Co to znaczy Elbląg Definicja w województwie warmińsko-mazurskim, D. Elbląga C. Elblągowi, N. Elblągiem, Ms. Elblągu - elblążanin, elblążanka elblążanie - elbląski
 • Co to znaczy Edycja Definicja oraz lm D. edycji. UWAGI: Wyrazu lepiej nie używać, gdy odnosi się do konkursów, np. !druga edycja konkursu, !teleturnieju, !kolejna edycja
 • Co to znaczy Edytor Definicja wydawca książek, DB. edytora lm M. edytorzy, MB. edytorów; 2) program komputerowy do redagowania tekstów, D. edytora B. edytor, pot
 • Co to znaczy Egipt Definicja państwo w Afryce, D. Egiptu, Ms. Egipcie, oficj. Arabska Republika Egiptu - Egipcjanin, Egipcjanka Egipcjanie - egipski. UWAGI: W nazwach
 • Co to znaczy Einstein Definicja Einstein [wym. ~ ajnsztajn] to twórca terii względności (1879-1955), DB. Alberta Einsteina C. Albertowi Einsteinowi, N. Albertem Einsteinem
 • Co to znaczy Ekg\. A\. Ekg Definicja wym. e-ka-gie] to skrót wyrazu elektrokardiogram, który zapisujemy małymi literami z kropką albo wielkimi literami bez kropek
 • Co to znaczy Eks Definicja przedrostek, który należy zapisywać bez odstępu i łącznika np. eksmąż, eksżona
 • Co to znaczy Ekscelencja Definicja ekscelencja] to tytuł niektórych wysokich urzędników państwowych i biskupów, a także osoba nosząca ten tytuł, DCMs. oraz lm D. ekscelencji
 • Co to znaczy Elastik Definicja wym. elastik, możliwe też elastyk], D. elastiku, zwykle bez lm
 • Co to znaczy Ełk Definicja w województwie podlaskim, DMs. Ełku, C. Ełkowi, N. Ełkiem - ełczanin, ełczanka ełczanie - ełcki. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik
 • Co to znaczy Em, En Definicja om, on, em, en
 • Co to znaczy Ekwador Definicja państwo w Ameryce Południowej, D. Ekwadoru, C. Ekwadorowi, N. Ekwadorem, Ms. Ekwadorze, oficj. Republika Ekwadoru - Ekwadorczyk, Ekwadorka
 • Co to znaczy Epopeja Definicja DCMs. oraz lm D. epopei [wym. epopeji]. BŁˇD: forma !epopea
 • Co to znaczy Erewan Definicja Erewań Erywań
 • Co to znaczy Eufemizm Definicja wym. ełfemism, ełfemizm], D. eufemizmu, Ms. eufemizmie [wym. eufemiźmje, możliwe też eufemizmje]. BŁˇD: [wym. e-u-femism
 • Co to znaczy Enklityki Definicja nieakcentowane, które łączą się w całość akcentową z wyrazami akcentowanymi, które występują przed nimi. Są to: 1) jednosylabowe formy
 • Co to znaczy E-Mail Definicja mejl], D. e-maila [wym. i-mejla] (możliwe też e-mailu), lm MB. e-maile, D. e-maili a. e-mailów. UWAGI: e-mail to poczta elektroniczna oraz
 • Co to znaczy Eminencja Definicja wysokich dostojników kościelnych, DCMs. oraz lm D. eminencji, np. Jego Eminencja nuncjusz papieski przybył do pałacu prezydenckiego; Czy
 • Co to znaczy Emotikon Definicja D. emotikonu. UWAGI: Właściwą formą jest emotikon, nie emotikona
 • Co to znaczy Epoki W Historii Definicja możemy zapisywać wielką lub małą literą, jednak częściej używa się litery wielkiej, np. Średniowiecze a. średniowiecze, Odrodzenie a
 • Co to znaczy Erotyzm Definicja wym. erotysm, erotyzm], D. erotyzmu, Ms. erotyzmie [wym. erotyźmje, możliwe też erotyzmje], bez lm
 • Co to znaczy Erywań Definicja stolica Armenii, D. Erywania C. Erywaniowi, N. Erywaniem, Ms. Erywaniu; pot. Erewań, D. Erewania C. Erewaniowi, N. Erewaniem, Ms. Erewaniu
 • Co to znaczy Eskimosi Definicja DB. Eskimosów - Eskimos, Eskimoska - eskimoski. UWAGI: Pod wpływem angielskim przedstawiciele tego ludu bywają niekiedy nazywani Innuitami
 • Co to znaczy Estonia Definicja to państwo w Europie, DCMs. Estonii, B. Estonię, N. Estonią, oficj. Republika Estońska - Estończyk, Estonka Estończycy - estoński
 • Co to znaczy Etiopia Definicja to państwo w Afryce, DCMs. Etiopii, B. Etiopię, N. Etiopią - Etiopczyk, Etiopka Etiopczycy - etiopski
 • Co to znaczy Etui Definicja wym. etui, pot. etui], rodz. nij., nieodm
 • Co to znaczy Euforia Definicja wym. ełforja], DCMs. oraz lm D. euforii. BŁˇD: [wym. e-u-forja
 • Co to znaczy Eurazja Definicja wym. ełrazja] to kontynent na półkuli północnej, DCMs. Eurazji, B. Eurazję, N. Eurazją - eurazjatycki. BŁˇD: [wym. e-u-razja
 • Co to znaczy Euro Definicja wym. ełro] to jednostka monetarna rodz. nij., nieodm
 • Co to znaczy Europa Definicja ełropa] to kontynent na półkuli północnej, D. Europy, CMs. Europie, B. Europę, N. Europą - Europejczyk, Europejka Europejczycy - europejski
 • Co to znaczy Ewangelia Definicja gelja a. ewangelja możliwe też ewa-gielja] - 1) utwór opisujący życie i naukę Chrystusa DCMs. oraz lm D. ewangelii; 2) Ewangelia zwykle
 • Co to znaczy Exactly Definicja dokładnie
 • Co to znaczy Encyklopedia Definicja wym. encyklopedja], DCMs. oraz lm D. encyklopedii. BŁˇD: [wym. ęcyklopedja
 • Co to znaczy -Eja -Ea -Ua Definicja zakończenie niektórych wyrazów, np. breja epopeja kaznodzieja mierzeja nadzieja ukleja. UWAGI: 1a) W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku
 • Co to znaczy Ę Definicja samogłoska występująca w wyrazach rodzimych; w wyrazach obcego pochodzenia w podobnych pozycjach, występują połączenia em, en, eń, om, on

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Ę, -Eja -Ea -Ua, Encyklopedia, Exactly, Ewangelia, Europa, Euro, Eurazja, Euforia, Etui, Etiopia, Estonia, Eskimosi, Erywań, Erotyzm, Epoki W Historii definicja.

Jak się mówi Ę, -Eja -Ea -Ua, Encyklopedia, Exactly, Ewangelia, Europa słownik.